ANVA zet flinke stap vooruit en beweegt naar modern InsurTech bedrijf

Ruim een jaar geleden sprak CEO Max Mouwen over het maatschappelijke reisdoel dat hij stelde voor de toekomst van ANVA. Door een vernieuwd platform te bieden, dat financieel specialisten helpt om goed advies en bijpassende producten te kunnen leveren, wenst hij Nederland financieel fit en gezond te maken én houden. Inmiddels is er een hoop veranderd, zowel binnen als buiten onze eigen muren. Om op trends en ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt aan te blijven sluiten vernieuwen en verbeteren we voortdurend onze software oplossingen. Maar dat niet alleen. Max praat je graag bij, samen met Justin Schlee (CPO) en Guido Schoonheim (CTO).

Toewerkend naar een financieel gezond Nederland is er het afgelopen jaar binnen ANVA hard gewerkt. Van succesverhalen zoals de eerste gebruikerservaringen met de nieuwe Dataplatform voor klanten. tot het fors terugdringen van openstaande supportmeldingen. Van het aansluiten op nieuwe wet- en regelgeving tot het alsmaar groeiende partnernetwerk. Het lijkt misschien nog niet altijd zo, toch waait er een frisse wind aan de Amersfoortse Stadsring. En dat komt niet alleen door de verbouwing en modernisering van ons kantoorpand.

Van buiten naar binnen werkend

Max trapt af: “De wereld van onze klanten verandert in een rap tempo. De consolidatie in de verzekeringsmarkt heeft als gevolg dat onze klanten groeien in omvang én (internationaal) werkgebied. Daardoor wordt hun IT management zwaarder en professioneler. Met nieuwe ogen kijkt men naar het IT-landschap, waarbij hogere eisen aan IT-oplossingen ten aanzien van kwaliteit, stabiliteit, wendbaarheid en integreerbaarheid worden gesteld”.

“Voor ANVA is het van groot belang dat we actief blijven aansluiten op Europese wet- en regelgeving”, legt Justin uit. Hij vervolgt: “De aankomende provisietransparantie voor schadeverzekeringen is daar een concreet voorbeeld van. Iedere wetswijziging heeft impact op de manier van werken voor onze klanten, dus ook op onze software. Bovendien is er een consolidatie onder softwarebedrijven die actief zijn in de verzekeringsmarkt gaande. Dat is begrijpelijk en brengt ook een nieuwe dynamiek met zich mee”.

Verbeterde ANVA 4/5 als basis

Als kernsysteem moet ANVA 4/5 meegroeien met de wensen van onze klanten. Onder leiding van de nieuw aangestelde CTO Guido Schoonheim wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit en stabiliteit van onze software. Deze investering is nodig om de software actueel en op niveau te houden, totdat er een waardige opvolger is. Met de komst en aanvulling van Guido is ook de hardcore IT nu geborgd binnen het managementteam.

Justin: “Het afgelopen jaar hebben we gefocust op het oplossen van issues, doorontwikkelen van klantwensen en het vervangen van oude koppelingen. AFD standaarden, UIV schermen: we doen alles om het werk van onze klanten makkelijker te maken. In plaats van bij te bouwen, zijn we gaan optimaliseren. Zo hebben we een forse kwaliteitsslag kunnen maken. We beteren momenteel onze beursoplossing. Ook hebben we de vanuit wet- en regelgeving gevraagde gebruikersprofielen opgeleverd.”

Nieuw fundament

Tegelijkertijd vernieuwen we. In september 2022 is een team gestart met de bouw van ons nieuwe platform, dat ANVA 4/5 uiteindelijk definitief zal vervangen. Dit platform draagt de werknaam ‘ANVA 6’. Dit team bouwt dit nieuwe platform volgens de laatste technologie standaarden. Dat is enorm complex en veel werk. Het zal daarom nog ruim een jaar duren voordat we dit samen met de eerste klanten in gebruik nemen. “Tot die tijd werken we aan beide kanten om onze klanten nu én in de toekomst te bieden wat zij nodig hebben. We blijven dus investeren in de doorontwikkeling van ANVA 4/5, onze klanten kunnen blijven vertrouwen op ANVA software voor hun bedrijfsvoering. Beide werelden zijn voor ons even belangrijk”, aldus Guido.

Max vult hem aan: “In plaats van af te schalen, schalen wij juist op. We nemen veel nieuwe mensen aan en leiden hen op. Experts van de ANVA technologie die al jaren bij ons werken, gaan op een gegeven moment met pensioen. Wij zorgen ervoor dat zij hun kennis op tijd overdragen aan een fris team die de continuïteit van ANVA 4/5 gaat borgen. Daarnaast breiden we uit om ANVA 6 volgens de modernste standaarden te bouwen. Het is dus een investering aan beide kanten van de linie”.

Uitdagend werkveld

Vanuit het door Max geformuleerde maatschappelijke reisdoel zal de ontwikkeling van ANVA 6 worden vormgegeven. Een voorbeeld daarvan is de signalering van mogelijke financiële situaties in de levenscyclus van een persoon of object. Het platform werkt proactief mee om de adviseur in staat te stellen zijn of haar klant(en) financieel fit te krijgen. Een heel innovatief concept dus, zeker voor de verzekeringsmarkt.

Inmiddels zijn de eerste belangrijke basisonderdelen van ANVA 6 ontwikkeld. Moderne, cloud gebaseerde toegang via API’s en vrije labels zijn opgenomen in het nieuwe systeem. Voor onze applicatievernieuwing en cloud based aanpak is intensiever contact met klanten noodzakelijk. Guido: “We willen ANVA 4/5 kwalitatief met elke release verbeteren. We investeren om die reden onder andere in testautomatisering.”

Frisse wind

Als langst zittend lid binnen het managementteam ziet Justin verandering. “Ik voel dat er weer frisse energie ontstaat en merk dat onze verbeteringen en vernieuwingen succesvol worden gebruikt door klanten. Ik zie collega’s die blij zijn met de aanpassingen, in zowel werkstijl als cultuur. ANVA is een heel ander bedrijf dan een paar jaar geleden. Ik geloof echt dat we een volwaardig InsurTech bedrijf worden met een moderne aanpak en tooling. Samen werken we toe naar een modern software platform met miljoenen transacties en veel meer oplossingen die onze klanten dagelijks helpen in hun business”.

Max is tevreden over datgene wat er al bereikt is. “We werken binnen ANVA nu volledig volgens Agile principes. Kennisdeling staat binnen onze engineering cultuur voorop, dat blijven we de komende jaren versterken. Niet alleen intern, ook extern. Onze consultants worden iedere dag drukker met het ondersteunen van klanten bij belangrijke en complexe vraagstukken. De verzekeringsmarkt kent een flinke vergrijzing, waardoor ANVA kennis afneemt binnen kantoren. Om die reden hebben we de ANVA Academy in het leven geroepen en bieden we een curriculum van  trainingen voor gebruikers, beheerders en ontwikkelaars op verschillende ervaringsniveaus. We zetten flinke stappen en hebben ieder onderdeel van ons bedrijf onder de loep genomen, weer up to date gebracht. ANVA wordt steeds meer datgene wat je kunt en mag verwachten van een modern InsurTech bedrijf”.

Samen goed voorbereid de toekomst in

Vooruitkijkend willen we graag nog nauwer in verbinding met jou als klant komen te staan. Guido: “Wij willen niet de duikboot zijn, die op een gegeven moment boven water komt met een oplossing waarvan onze klanten moeten hopen dat het bij hun wensen aansluit. We gaan een gezamenlijke routekaart formuleren die onze klanten laat versnellen. Daar hebben wij een duidelijke visie over die we graag in samenspraak fijn slijpen”.

Justin: “We hebben jouw hulp nodig bij de prioritering van alles wat er onder andere vanuit wet- en regelgeving van ons gevraagd wordt. Daarnaast zijn klantinzichten voor ons van cruciaal belang tijdens het testen in bouwfases. Door feedback te geven op demo’s kunnen we de kwaliteit van onze software nog verder verbeteren. We geven je al de mogelijkheid om betrokken te zijn, maar merkten dat onze mechanismes niet altijd goed werken. We zijn daarom drukdoende om de klantinteractie te verbeteren, zodat je ook op hoger abstractieniveau met ons mee kunt denken”.

In een reeks van dialoogsessies over verschillende onderwerpen kun jij de komende tijd aansluiten om intensief betrokken te zijn bij de vorming en logica van onze software. Samen bepalen we graag per onderwerp hoe het proces moet worden ingericht. Voel jij de noodzaak om hierbij aan te haken? Laat dan vooral van je horen! “We hebben gelukkig een groep heel betrokken klanten, maar verwelkomen er graag nog meer!”, sluit Max af.

Alle ingrediënten staan klaar om een enorme stap naar voren te zetten. Door naar de toekomst toe een nieuwe werkwijze en technologie te kiezen, met kwaliteit als harde randvoorwaarde, geven we ANVA de juiste plek als modern InsurTech bedrijf. We kijken er naar uit om samen met jou om tafel te gaan en onze toekomst verder vorm te geven.

Lees meer nieuws en blogs van ons

Blog 09 oktober 2023

ANVA’s klantdomein aan zet tijdens Klantcontact Quiz

Verhalen uit het klantdomein Binnen het klantdomein zijn we altijd op zoek naar uitdagingen en verbeteringen. Soms zijn dingen ook goed zoals ze zijn...

Blog 31 oktober 2023

Uitkomsten ANVA’s klanttevredenheidsonderzoek

ANVA onderzoekt Binnen ANVA willen wij onze producten en diensten blijven verbeteren. Dat doen we door periodiek feedback te vragen aan onze...

Nieuws 26 oktober 2023

Terugblik ANVA Fest

Een letterlijk kijkje in de keukens om zelf te ontdekken hoe ANVA op weg is naar een InsurTech bedrijf. Het...

Nieuws 16 september 2023

ANVA roadmap gelanceerd

Een kijkje in de ontwikkelkeuken Meer inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van ANVA met onze online product roadmap.

Lees meer nieuws en blogs van ons

Blog 09 oktober 2023

ANVA’s klantdomein aan zet tijdens Klantcontact Quiz

Verhalen uit het klantdomein Binnen het klantdomein zijn we altijd op zoek naar uitdagingen en verbeteringen. Soms zijn dingen ook goed zoals ze zijn...

Blog 31 oktober 2023

Uitkomsten ANVA’s klanttevredenheidsonderzoek

ANVA onderzoekt Binnen ANVA willen wij onze producten en diensten blijven verbeteren. Dat doen we door periodiek feedback te vragen aan onze...

Nieuws 26 oktober 2023

Terugblik ANVA Fest

Een letterlijk kijkje in de keukens om zelf te ontdekken hoe ANVA op weg is naar een InsurTech bedrijf. Het...

Nieuws 16 september 2023

ANVA roadmap gelanceerd

Een kijkje in de ontwikkelkeuken Meer inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van ANVA met onze online product roadmap.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief