ANVA Product Roadmap

Bij ANVA werken 150 collega’s aan de performance en betrouwbaarheid van onze oplossingen. Onze klanten vertrouwen op het verwerken van 17+ miljoen contracten per jaar ter waarde van miljarden euro’s. Dat is een serieuze verantwoordelijkheid. Daarom delen we hier onze Roadmap, zodat je inzicht hebt in de productontwikkeling van ANVA 4/5 en ons verzekerings- en dataplatform.

Markt en technologieontwikkelingen, wet- en regelgeving en de ambitie van jou als klant om te groeien heeft grote invloed op de eisen die aan ANVAoplossingen gesteld worden. Onze ontwikkelteams werken daarom met passie continu aan het verbeteren en uitbouwen van ons cloud Dataplatform, ANVA 4/5 en ANVA Hub met koppelingen naar partnerapplicaties en derde partijen. Om inzicht te geven in onze ontwikkelingen en prioriteiten is elk item op de roadmap van een thema en planning voorzien. Klik met behulp van de filters eenvoudig door de items heen. Eens in de drie maanden werken we de roadmap voor je bij. 

Wil je meer volgen en betrokken zijn, zelf input geven of releases testen in een pilotsetting, meld je dan aan om onze product reviews bij te wonen. Mail je naam naar: ProductOwners@anva.nl onder vermelding van je vragen of het onderwerp waarop je wilt aanhaken. Dan koppelen wij je aan de teams die verantwoordelijk zijn voor de onderwerpen die jou bezighouden.

Wil je tevens op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief? Dat kan! Aanmelden doe je onderaan deze pagina.

filter op thema
Roadmap
2e kwartaal 2023
Efficiënter werken
Realisatie PostNL API via ANVA Hub

Automatisch ophalen van postcodes bij adressen met een postbusnummer.

Opgeleverd in Q2 2023
Optimale klantbediening
Real-time op e-ABS verwerken van beurspolissen (placement)

In plaats van batchgewijs verwerken worden beurspolissen nu real time verwerkt.

Opgeleverd in Q2 2023
Wet- en regelgeving
Anonimiseren vermelding bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers worden anoniemer weergegeven, vb: NL78ABN*******1234.

Opgeleverd in Q2 2023
3e kwartaal 2023
Efficiënter werken
Verbeteringen functies e-ABS schadekoppeling

Realtime op e-ABS verwerken van schadedossiers + uitnodigen van 2 of meer schade-experts.

Opgeleverd in Q4 2023
Efficiënter werken
Analyse UIV-rapportages op ANVA Datastore

Uitwerken functionele eisen om UIV-rapportages via de datawarehouse oplossing Datastore te laten lopen in plaats van via de rapportagefunctie van ANVA 4/5 zelf.

Eerste analyse is afgerond
Wet- en regelgeving
Analyse UIV-rapportages voorgaande productversies

In kaart brengen of/hoe UIV-rapportages op voorgaande productversies mogelijk zijn via ANVA Datawarehouse (DWH).

Eerste analyse is afgerond
Wet- en regelgeving
AFM Markt Monitor rapportage mogelijkheden

Analyse voor Adviseurs en Bemiddelaars om via ANVA Datawarehouse een rapportage op te leven ten behoeve van het invullen van de AFM Markt Monitor.

oplevering Geparkeerd
4e kwartaal 2023
Wet- en regelgeving
Functionele analyse schadevrije jaren Stichting EPS (TSVJ)

Hoofdlijn analyse en functionele ontwerpfase t.b.v. in 2024 te bouwen schadevrije jaren functionaliteiten volgens de SEPS-definitie (TSVJ). Refinement wacht nog op aanvullende specificaties van SIVI/EPS om de juiste AFD-afwegingen te kunnen maken.

Afgerond in Q4 2023
Efficiënter werken
AVG batchcategorieën uitgebreid

Voor het opschonen van polissen, relaties en schades via de batchverwerking zijn nieuwe AVG batchcategorieën aanwezig: a) schades verwijderoverzicht en schades verwijderen b) polissen verwijderoverzicht en polis verwijderen c) relaties verwijderoverzicht en relaties verwijderen.

Opgeleverd in Q1 2024
Optimale klantbediening
ANVA Postbus aansluiten op notificaties van Aplaza

Transactieberichten met notificaties aanbieden via Aplaza, zodat agenten zonder betaalde Time berichtenbox transactieberichten ontvangen met notificaties.

Opgeleverd in Q4 2023
Wet- en regelgeving
Analyse uitbreiding UIV-schermen

Haalbaarheidsonderzoek op standaard uitleveren van o.a. macro's en dekkingsschermen als onderdeel van uniforme schermen.

oplevering Geparkeerd
1e kwartaal 2024
Efficiënter werken
Factuurdetails: vermelden verbruik Kantoren in Concern

Analyse om het polis- en contractvolume uit ANVA 4/5 per Kantoor in Concern te vermelden op ANVA-facturen.

oplevering Q4 2023
Optimale klantbediening
Verkenning optimalisatie ANVA-DDi koppeling

Analyse hoe we de koppeling ANVA-DDi toekomstbestendiger kunnen maken.

oplevering Q4 2023
Optimale klantbediening
iDOS-objectenlijsten en klantspecificaties ophalen uit ANVA

Haal vanuit een beurspolis in ANVA eenvoudig iDOS-objectlijsten op (PDF). Met de nieuwe slotactie Klantspecificatie iDOS objecten ophalen kan je het objectendocument door iDOS laten opbouwen, automatisch in het polisdossier vastleggen en eventueel naar de relatie doorsturen.

Opgeleverd in Q1 2024
Optimale klantbediening
Co-assurantie, BIPAR-polissen

Analyse van technische -en functionele benodigdheden om BIPAR-polissen in ANVA 5 te kunnen administreren.

oplevering Q1 2024
Efficiënter werken
BI-dashboarding voor ANVA 4 klanten

Maken en uitleveren eerste Business Insights rapportagemodule voor provinciale ANVA-klanten in de cloud. Omvat online selecties, rapportages en management dashboarding.

Opgeleverd in Q1 2024
Efficiënter werken
Pilot gebruik Datamart

Klanten kunnen zich aanmelden bij team Data om de mogelijkheden van de Datamart te testen als onderdeel van het ANVA datawarehouse concept 'Datastore'. Doorlopend proces. Heb je interesse, meld je aan.

Afgerond in Q1 2024
Efficiënter werken
NVGA Polis Inkomen verbetering

Terugvalmechanisme voor NVGA Inkomen Polis, zodat ook de data op polisniveau wordt bekeken wanneer op dekkingsniveau geen data wordt aangetroffen.

Opgeleverd in Q1 2024
Wet- en regelgeving
Analyse NVGA 2.0 rapportages

Analyse voor het uitwerken van de specificaties voor het bouwen van de NVGA 2.0 rapportages via het Dataplatform. Op termijn vervangt protocol 2.0 het huidige protocol voor Financiële-, Polis- en Schaderapportages.

oplevering Q1 2024
Wet- en regelgeving
UIV-productdefinities

Werkvoorraad managen: actief product definities ontvangen van aanbieders en verwerken in ANVA.

oplevering Doorlopend
2e kwartaal 2024
Wet- en regelgeving
Patch ten behoeve van Roy-data 2.0 migratie

Stichting EPS (SEPS) heeft aangekondigd dat ze van platform en hosting partner veranderen, waardoor de Roy-data webservice een nieuwe URL krijgt. ANVA levert daarvoor de benodigde patches uit op ondersteunde ANVA-releases. Daarin zit de aanpassing voor deze nieuwe Roy-data 2.0 koppeling (voor de uitwisseling van schadevrije jaren). De voorlopige planning van de Roy-data migratie is zondag 12 mei 2024. Mogelijk zijn de oude en de nieuwe omgeving tijdelijk niet beschikbaar in het weekend van 12 mei. ANVA is hierin geen partij.

oplevering Q2 2024
Efficiënter werken
UIV-rapportages via ANVA Dataplatform

Herbouwfase bestaande UIV-rapportages op ons Dataplatform (Operational Data Store). Willen scherminrichting kunnen toetsen tegen huidige en voorgaande UIV-versies. Daarna optie om te checken of er wijzigingen zijn opgetreden tussen verschillende product versies.

oplevering Q3 2024
Efficiënter werken
ANVA Mail Outlook Add-in

Doorvoeren van ANVA Mail COM-interface alternatieven op basis van wijzigingen aan de Microsoft-kant.

oplevering Q2 2024
3e kwartaal 2024
Optimale klantbediening
Verrijken van beurspolis met iDOS-data

In ANVA ophalen van dekking(en), verzekerde sommen en termijnpremies vanuit iDOS en dat weergeven op een polis in ANVA. Uitlevering loopt helaas 3 maanden achter, omdat de benodigde webservice(s) van de VNAB pas eind Q1 2024 beschikbaar zijn.

oplevering Q3 2024
4e kwartaal 2024
Wet- en regelgeving
Koppeling schadevrije jaren met Stichting EPS (TSVJ)

Bouwen koppeling en API op ANVA Hub, ten behoeve van berichtenverkeer transparante schadevrije jaren (TSVJ). Gaat om particuliere motorrijtuigen verzekeringen. Zakelijk volgt later. Werkgroep overleggen met SEPS en Sector Orange hebben aanvullende specificaties opgeleverd, waardoor de planning van de koppeling maanden vertraging oploopt.

oplevering Q4 2024
Wet- en regelgeving
Bouwen schadevrije jaren functionaliteit in ANVA 5 (TSVJ)

Bouwen van de functionaliteit om met de certificaten transparante schadevrije jaren te kunnen werken als gebruiker van ANVA 5. Door gewijzigde specificaties uit de werkoverleggen van Stichting EPS en Sector Orange loopt de bouw van deze functionaliteit maanden vertraging op.

oplevering Q4 2024

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief