De roadmap in vijf thema’s

ANVA doet haar uiterste best om nieuwe functionaliteiten en verbeteringen uit te brengen binnen de genoemde termijnen van deze roadmap. Het is echter mogelijk dat er van deze roadmap wordt afgeweken. Dat betekent dat er meer ontwikkeld wordt dan dat op deze roadmap vermeld staan maar het kan ook betekenen dat bepaalde functionaliteiten worden uitgesteld. De genoemde functionaliteiten en data zijn daarom onder voorbehoud.

De ANVA roadmap is onderverdeeld in de
hieronder genoemde 5 thema’s.

Gebruikersgemak, continuïteit
en beschikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat je altijd toegang hebt tot ANVA Hub en gemakkelijk met ons product kunt werken, zijn we continu bezig het gebruiksgemak, de continuïteit en beschikbaarheid te monitoren en te verbeteren.

Eenvoudig managen
van risico’s

Het hart van ons ANVA Hub platform is de mogelijkheid om risico’s eenvoudig te managen. Hiervoor ontwikkelen wij verschillende mogelijkheden waarmee jij (verzekerings)contracten kunt beheren vanaf de aanvraag tot de financiële verwerking.

Inzicht in bedrijfsvoering

Inzicht in je bedrijfsvoering met betrouwbare informatie is van groot belang voor het maken belangrijke beslissingen. Wij werken aan verschillende oplossingen waardoor jij jouw data met ANVA Hub kunt analyseren en exporteren.

Informatie uitwisseling/
communicatie

ANVA Hub beschikt over verschillende communicatietools die efficiënt en veilig communiceren mogelijk maken. Denk aan oplossingen voor veilige online communicatie, het verzenden en ontvangen van fysieke en digitale post.

Voldoen aan wet-
en regelgeving

Door de verschillende oplossingen van ANVA wordt het mogelijk jouw verzekeringsproces steeds verder te automatiseren. Dit helpt je te voldoen aan de toenemende wet & regelgeving

filter op thema
Roadmap
1e kwartaal 2020
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
ANVA Hub gebruikersinterface optimaliseren

We zorgen ervoor dat je op elk apparaat (met Google Chrome) toegang hebt tot ANVA Hub, zoals je pc, tablet of mobiele telefoon. Hiervoor optimaliseren we de userinterface van ANVA Hub, zodat je intuïtiever en prettiger kunt werken.

oplevering Doorlopend
Informatie uitwisseling/communicatie
Eerste versie ANVA Flow

De branche kent veel gestandaardiseerde processen, waarbij het belangrijk is om stappen in de juiste volgorde te nemen en aan te kunnen tonen welke stappen door wie genomen zijn. Met ANVA Flow kun je je bedrijfsprocessen configureren waardoor je automatisch begeleid wordt in de verschillende stappen van een proces en achteraf zien wie welke stap heeft ondernomen.

Opgeleverd
Eenvoudig managen van risico’s
Uniforme inrichting volmachtketen

Om ervoor te zorgen dat je jouw producten kunt omzetten naar de nieuwe uniforme inrichting, ontwikkelen wij aan de hand van de specificaties van de maatschappijen standaard productschermen in ANVA Backoffice en conversieprogrammatuur, zodat je jouw bestaande portefeuille over kunt zetten. Wij starten met de pilotbranche personenauto.

Opgeleverd
Inzicht in bedrijfsvoering
Overzicht met cumulatierisico

Eind Q1 voegen wij het cumulatieoverzicht toe aan ANVA Analytics. Met dit overzicht kun je de risico’s bepalen in jouw portefeuille op demografische kenmerken zoals provincie, postcode of adres.

Opgeleverd
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Herontwikkelen koppeling Fish en Compliancy

Om in de toekomst over te kunnen stappen van ANVA Backoffice naar Hub, herontwikkelen wij verschillende koppelingen op ons nieuwe platform. In dit kwartaal verplaatsen wij de Fish en Compliancy-koppeling. Je kunt gewoon van de koppeling gebruik blijven maken zoals je gewend bent.

Opgeleverd
Informatie uitwisseling/communicatie
Ondersteuning SKP-BASIS

Wij streven ernaar de communicatie in de keten te optimaliseren en te standaardiseren. Daarom ondersteunen we SKP-BASIS, het nieuwe koppelingsprotocol van SIVI in ANVA Backoffice. Dit protocol regelt en vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens en documenten tussen ketenpartijen in de verzekeringsindustrie.

Opgeleverd
Inzicht in bedrijfsvoering
Inzicht in polisvolumes

Om je verder inzicht te geven in jouw portefeuille, ontwikkelen we een tool waarmee je op elk moment kunt inzien hoeveel polissen je beheert in ANVA.

Opgeleverd
2e kwartaal 2020
Eenvoudig managen van risico’s
Dashboard klantbeeld ANVA Hub

Met het klantbeeld op ANVA Hub heb je altijd en overal snel inzicht in jouw relatie met je klant. We starten met een dashboard waarin je een aantal basisgegevens kunt terugvinden van jouw relatie wanneer hij contact zoekt. Het wordt daardoor eenvoudiger aanvullende informatie op te vragen en de klant beter van dienst te zijn.

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Contractoverzicht en detail-weergave in klantbeeld

Met het klantbeeld op ANVA Hub heb je altijd en overal snel inzicht in jouw relatie met je klant. Het huidige contractenoverzicht en de detailpagina van de contracten worden verbeterd waardoor je direct vanuit het klantbeeld naar een geselecteerd contract in ANVA Backoffice kunt gaan. Hierdoor kun je altijd en overal contracten raadplegen en muteren vanuit ANVA Hub.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Authenticatie via OpenID

We ondersteunen authenticatie via het bekende standaard protocol OpenID. Hierdoor wordt het veiliger en makkelijker om aan te sluiten op ANVA Hub. Ook voor externe partijen en consumenten. Wij passen deze vorm van authenticatie onder andere toe in de koppeling met onze partner Concapps.

oplevering 2e kwartaal
Informatie uitwisseling/communicatie
Koppeling met mobiele app van Concapps

We realiseren een koppeling met onze partner Concapps, waarbij we relatie- en contractgegevens ontsluiten en voorzien van authenticatie voor de eindconsument via ANVA Hub. Hierdoor is het mogelijk om de apps van Concapps op een veilige manier te gebruiken en de consument realtime toegang te geven tot zijn relatie- en contractgegevens.

Opgeleverd
Informatie uitwisseling/communicatie
Doorontwikkeling ANVA Flow

Met ANVA Flow kun je je bedrijfsprocessen configureren waardoor je automatisch begeleid wordt in de verschillende stappen van een proces en achteraf zien wie welke stap heeft ondernomen. Op basis van gebruikersinput ontwikkelen wij het ANVA Flow verder door.

oplevering Doorlopend
Informatie uitwisseling/communicatie
Integratie Safebay in ANVA Hub

We vinden het belangrijk dat onze klanten vertrouwelijke gegevens op een veilige manier kunnen uitwisselen. Daarom integreren wij ons communicatieplatform Safebay in ANVA Hub. Hierdoor wordt het mogelijk om Safebay-berichten vanuit ANVA Hub te versturen en te ontvangen.

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Productbeheer integreren in ANVA Rules

Om nu en in de toekomst (uniforme) producten makkelijker en sneller te kunnen distribueren ontwikkelen wij een productbeheerfunctie op ANVA Hub. Hierdoor zijn producten centraal beschikbaar. Voor ANVA Rules betekent dit dat productbeheerder zelfstandig producten kan configureren in zijn eigen omgeving, zoals het koppelen van Rules-producten of dekkingen aan backoffice-inrichting.

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Distributie van uniforme volmachtproducten

Om nu en in de toekomst (uniforme) producten makkelijker en sneller te kunnen distribueren ontwikkelen wij een productbeheerfunctie op ANVA Hub. Hierdoor zijn producten centraal beschikbaar. Voor ANVA Backoffice gebruikers betekent dit dat klanten de uniforme volmachtproducten die wij bouwen in het kader van het project UIV, zelf kunnen importeren in ANVA Backoffice.

oplevering Doorlopend
Eenvoudig managen van risico’s
Ontwikkeling beheerproces voor ANVA Rules offertes

Wij zijn constant bezig het offerteproces inzichtelijker en toegankelijker te maken. Voor ANVA Rules ontwikkelen wij een beheerfunctionaliteit waarmee je de geldigheid van een offerte kunt verlengen of een offerte kunt laten vervallen/verwijderen.

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Ontwikkeling consumentenportaal ANVA Rules

Wij zijn constant bezig met offerteproces inzichtelijker en toegankelijker te maken. Wij verbeteren dit proces in ANVA Rules, door eindklanten te betrekken in het aanvraagproces. Zo kunnen ze via een portaal zelf slotvragen beantwoorden of hun offerte/verzekeringskaart downloaden.

oplevering 2e kwartaal 2020
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Redesign ANVA Rules

Om ervoor te zorgen dat je prettiger en intuïtiever kunt werken, brengen wij het uiterlijk van ANVA Rules in lijn met ANVA Hub. Hierdoor ontstaat er een eenduidige gebruikerservaring.

oplevering 2e kwartaal 2020
Eenvoudig managen van risico’s
Uniforme inrichting volmachtketen

Om ervoor te zorgen dat je jouw producten kunt omzetten naar de nieuwe uniforme inrichting, ontwikkelen wij aan de hand van de specificaties van de maatschappijen standaard productschermen in ANVA Backoffice en conversieprogrammatuur, zodat je jouw bestaande portefeuille over kunt zetten. Hiervoor breiden wij de branche personenauto uit en voegen de branche brand (inboedel en opstal toe)

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Procesverbetering vergelijken ANVA Rules producten

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze contractadministratie, zodat je jouw risico’s zo eenvoudig mogelijk kunt managen. In ANVA Rules voegen wij de mogelijkheid toe om terug naar de vergelijking te gaan als je al een product hebt geselecteerd.

oplevering 2e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Provisievrij werken in ANVA Rules

Om ervoor te zorgen dat jij jouw adviesadministratie zo gemakkelijk mogelijk kunt managen, zorgen wij ervoor dat je ook provisieloos kunt werken. Hiervoor kun je binnen ANVA Rules netto producten sluiten waarop geen provisie van toepassing is.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Verbeteringen contractadministratie ANVA Backoffice

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze contractadministratie, zodat je jouw risico’s zo eenvoudig mogelijk kunt managen. Wij voegen verschillende verbeteringen toe in ANVA Backoffice. Het prolongeren wordt verder versneld. Consumenten kunnen hun polisvoorwaarden zien in de PDF van Postex en verhogen de ondersteuning van afd omschrijvingen van 35 naar 70.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Herontwikkelen koppeling Roy-data

Om in de toekomst over te kunnen stappen van ANVA Backoffice naar Hub, herontwikkelen wij verschillende koppelingen op ons nieuwe platform. In dit kwartaal verplaatsen wij de Roy-datakoppeling. Je kunt gewoon van de koppeling gebruik blijven maken zoals je gewend bent.

oplevering 2e kwartaal
Informatie uitwisseling/communicatie
Doorontwikkeling SKP-BASIS ondersteuning

Wij streven ernaar de communicatie in de keten te optimaliseren en te standaardiseren. Wij breiden de ondersteuning van het koppelingsprotocol SKP-BASIS uit waardoor je niet alleen op basis van een relatienummer kunt koppelen, maar ook met een naam.

oplevering 2e kwartaal
Informatie uitwisseling/communicatie
Uitbreiding e-ABS koppeling

Wij streven ernaar de communicatie in de keten te optimaliseren en te standaardiseren door nieuwe protocollen te integreren en bestaande uit te breiden. Wij breiden de koppeling met e-ABS uit, zodat je een link kunt leggen tussen documenten in ANVA Backoffice en objecten in e-ABS. Hierdoor kun je gemakkelijk zien welk object bij welke polis hoort.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Herontwikkelen koppeling Audascan

Om in de toekomst over te kunnen stappen van ANVA Backoffice naar Hub, herontwikkelen wij verschillende koppelingen op ons nieuwe platform. In dit kwartaal verplaatsen wij de Audascan-koppeling en ondersteunen hiermee meteen de meest recente versie Audascan 360. Je kunt gewoon van de koppeling gebruik blijven maken zoals je gewend bent.

oplevering 2e kwartaal
Voldoen aan wet- en regelgeving
Audittrail raadpleging externe bronnen

Om ervoor te zorgen dat je kan voldoen aan de wetgeving in de branche, voegen wij in ons klantbeeld op ANVA Hub de mogelijk toe terug te zien welke externe bronnen je geraadpleegd hebt.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Verbeteren beheer bedrijfscertificaten

Wij passen de userinterface van ANVA Hub aan rondom het beheer van bedrijfscertificaten, zodat je intuïtiever en prettiger kunt werken.

oplevering 2e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
ANVA Hub gebruikersinterface optimaliseren

We zorgen ervoor dat je op elk apparaat (met Google Chrome) toegang hebt tot ANVA Hub, zoals je pc, tablet of mobiele telefoon. Hiervoor optimaliseren we de userinterface van ANVA Hub, zodat je intuïtiever en prettiger kunt werken.

oplevering Doorlopend
3e kwartaal 2020
Informatie uitwisseling/communicatie
Documentbeheer op ANVA Hub

Documenten kunnen eenvoudig beheerd worden op ANVA Hub. De documenten kunnen handmatig in de betreffende dossiers geplaatst worden en zijn daarmee altijd en overal beschikbaar. Na de voltooiing van deze ontwikkeling wordt het ook mogelijk om documenten geautomatiseerd toe te voegen vanuit de backoffice. De documenten worden daarmee ook beschikbaar voor de eindconsument via de Assurantie APP van Concapps.

oplevering 3e kwartaal
Informatie uitwisseling/communicatie
Doorontwikkeling ANVA Flow

Met ANVA Flow kun je eigen bedrijfsprocessen configureren waardoor je automatisch begeleid wordt in de verschillende stappen van een proces. Het is daarmee ook mogelijk om achteraf te bekijken wie, wanneer welke stap heeft ondernomen. In Q3 ontwikkelen wij het product verder door op basis van gebruikersinput.

oplevering Doorlopend
Informatie uitwisseling/communicatie
Uitbreiding integratie Safebay en ANVA Hub

We vinden het belangrijk dat onze klanten vertrouwelijke gegevens op een veilige manier kunnen uitwisselen. In Q3 breiden wij de integratie tussen Safebay en ANVA Hub uit. Hierdoor kun je naast het versturen en ontvangen van berichten ook direct vanuit ANVA Hub standaard acties uitvoeren en videobellen.

oplevering 3e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Kortingen en toeslagen in ANVA Rules

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze contractadministratie, zodat je jouw risico’s zo eenvoudig mogelijk kunt managen. Wij ontwikkelen de optie om kortingen en toeslagen toe te kennen aan producten in ANVA Rules, zodat je nog meer flexibiliteit hebt in het aanbieden van producten.

oplevering 3e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Voorlopige dekking in ANVA Rules

Om ervoor te zorgen dat je jouw adviesadministratie zo gemakkelijk mogelijk kunt managen is het straks mogelijk een voorlopige dekking in ANVA Rules te regelen. Je hoeft hiervoor geen uitstap meer te maken naar ANVA Backoffice waardoor je dit proces sneller en eenvoudiger kunt doorlopen.

oplevering 3e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Ondersteuning servicecontracten- en abonnementen in ANVA Rules

Om ervoor te zorgen dat jij jouw adviesadministratie zo gemakkelijk mogelijk kunt managen zorgen wij ervoor dat je ook provisieloos kunt werken. Deze mogelijkheid breiden wij verder uit in ANVA Rules door ook servicecontracten- en abonnementen te ondersteunen. Hierdoor hoef je geen uitstap meer te doen naar ANVA Backoffice waardoor dit proces sneller en eenvoudiger wordt.

oplevering 3e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Uniforme inrichting volmachtketen

Om ervoor te zorgen dat je jouw producten kunt omzetten naar de nieuwe uniforme inrichting, ontwikkelen wij standaard productschermen in ANVA Backoffice die je zelf kunt converteren en horen bij de standaard inrichting van het betreffende product. Hiervoor breiden wij de branche personenauto uit en voegen de branche bestelauto en rechtsbijstand toe.

oplevering Doorlopend
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Herontwikkelen koppeling RDW

Om in de toekomst over te kunnen stappen van ANVA Backoffice naar Hub, herontwikkelen wij verschillende koppelingen op ons nieuwe platform. In dit kwartaal verplaatsen wij de RDW-koppeling. Je kunt gewoon van de koppeling gebruik blijven maken zoals je gewend bent.

oplevering 3e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
Verbeteringen contractadministratie ANVA Backoffice

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze contractadministratie, zodat je jouw risico’s zo eenvoudig mogelijk kunt managen. Wij voegen verschillende verbeteringen toe in ANVA Backoffice. Zo faseren wij de polisvolgbladen uit, waardoor je direct en snel clausules kunt printen vanuit het polisblad. Ook breiden we de opslag van schadegegevens uit voor de Uniforme Inrichting Volmachtketen.

oplevering 3e kwartaal
Eenvoudig managen van risico’s
Herontwikkeling Aspose op ANVA Hub

Het kunnen genereren, opslaan en beheren van documenten is een vereiste, voor de communicatie met jouw klanten. Door Aspose te herontwikkelen op ANVA Hub, krijgt je in ANVA Rules de mogelijkheid je eigen inhoud en opmaak aan documenten mee te geven.

oplevering 3e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
ANVA Backoffice gebruiken in je browser

Om ervoor te zorgen dat je altijd en overal toegang hebt tot onze software zetten wij de eerste stap in cloudmigratie. We maken ANVA Backoffice client-onafhankelijk waardoor je onze software niet meer lokaal hoeft te installeren en alleen nog maar op je eigen server. Hierdoor kun je altijd en overal via de browser inloggen.

oplevering 3e kwartaal
Gebruikersgemak, continuïteit en beschikbaarheid
ANVA Hub gebruikersinterface optimaliseren

We zorgen ervoor dat je op elk apparaat (met Google Chrome) toegang hebt tot ANVA Hub, zoals je pc, tablet of mobiele telefoon. Hiervoor optimaliseren we de userinterface van ANVA Hub, zodat je intuïtiever en prettiger kunt werken.

oplevering Doorlopend

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief