Terugblik op drie jaar project UIV

Om de datakwaliteit in het volmachtkanaal te verbeteren zijn we vanuit ANVA al sinds 2019 betrokken bij het project Uniforme Inrichting Volmachtketen (UIV). Sterker nog: sinds de oprichting van dit project werken wij nauw samen met branchepartijen en klanten om dit tot een succes te maken. Maar waar staan we nu eigenlijk?

Even geleden blikten Alex de Ruiter, programmamanager bij Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV), en Remco Brouwer (product owner bij ANVA) terug op inmiddels alweer drie jaar UIV. Tijdens het door ons georganiseerde webinar bespraken ze bovendien de huidige ontwikkelingen en keken ze vooruit naar wat de verzekeringsmarkt de komende tijd kan verwachten. In dit artikel nemen we je graag mee in de feiten en tips die de heren tijdens het webinar gaven

Wat is er al gerealiseerd?

Drie jaar na de (mede door de Coronapandemie) weerbarstige start zijn alle particuliere AFD-definities compleet. De inmiddels ruim 550 gerealiseerde AFD-definities bieden ondersteuning aan alle selling standaard maatschappij producten. Voor de zakelijke moet nog een klein aantal AFD- definities worden opgesteld. Twee verzekeraars lopen hierin nog achter.

Veel ANVA kantoren hebben de afgelopen periode hard gewerkt om de overstap naar UIV te zetten. Een aantal van hen is al klaar, de rest is al een goed eind op weg. Helaas moet een enkeling nog starten. Het tot nu toe behaalde resultaat was volgens Remco niet mogelijk zonder de inzet en toewijding van de klankbordgroep. Tijdens het webinar bedankte hij hen graag nogmaals voor de afgelopen periode.

Om een ieder te motiveren gebruik te maken van de UIV-schermen en rapportages worden sinds afgelopen zomer de kosten voor het gebruik van UIV niet meer in rekening gebracht. Wij beschouwen het gebruik van UIV als standaard functionaliteit en hebben dit daarom opgenomen in ANVA Backoffice voor volmachtbedrijven.

Tips vanuit ANVA en SUIV

Om ervoor te zorgen dat alle kantoren de laatste fase goed doorkomen tippen Alex en Remco het volgende:

  • “Particulier had 31-12-2022 al klaar moeten zijn. Ben je daarmee nog niet klaar, dan is het erg belangrijk om goed te kijken waar je nu staat, wat je al wel of nog niet hebt omgezet en om een duidelijk plan te maken hoe je dit de komende periode zo snel mogelijk alsnog kunt afronden”, stelt Alex.
  • De ruim 40 volmachten die ook eigen AFD-productdefinities dienen op te stellen nodigt hij graag uit bij de maandelijkse workshop die SIVI organiseert. Ook hiervoor geldt dat de particuliere eigen producten snel moeten worden afgerond. Bovendien zijn er diverse partijen in de markt beschikbaar die kunnen helpen met het opstellen van deze definities. Heb je daar behoefte aan? Neem dan gerust contact op met SUIV, zij brengen je graag met hen in contact.
  • In de in het najaar door SUIV verstuurde nieuwsbrieven is dieper ingegaan op de uitrol van het NVGA Inkomen en de uniforme inrichting van de inkomensproducten. Lees deze nieuwsbrieven en de informatie op www.suiv.nl  goed door om te ontdekken welke stappen je ook op dit vlak dient te zetten. SUIV zal hiervoor de komende tijd ook een aantal aparte sessies organiseren om verdere uitleg te geven.
  • Remco: “Er is door ANVA een checklist gemaakt over de werking van de door ons opgeleverde software. Een mooie aanvulling op onze ANVA Help teksten. Download deze vooral en vergeet dan ook ons overzicht van openstaande en opgeloste bugs en RFC’s niet”.

Plannen in 2023

In 2023 is het volgens Alex vooral belangrijk dat alle kantoren (naast het zo snel ogelijk afronden van particulier) ook tempo gaan maken met de zakelijke producten.“ De meeste schermen zijn vanuit ANVA klaar, dus is het zaak om nu meters te gaan maken. Wacht niet te lang, want deze omzetting voor Zakelijk moet uiterlijk 31 december 2023 gereed zijn. Pas als hiermee gestart wordt komen we ook eventuele aandachtspunten in de software of definities tegen. Hoe langer we wachten, des te langer het duurt tot we deze bevindingen constateren”. Daarnaast zal volgens hem de focus de komende tijd liggen moeten liggen op de efficiëntie van het verwerken van productdefinities. Reguliere wijzigingen in productdefinities zullen in de toekomst sneller en handiger verwerkt moeten worden, zodat een ieder er direct gebruik van kan maken.

Ook Remco blikt vooruit: “Onze importfunctionaliteit voor verblijfsobjecten is inmiddels gereed, maar wensen wij middels een API direct te kunnen koppelen met Infofolio. Zo kunnen we live gegevens ophalen en bijwerken. Daarnaast willen we dekkingsschermen en standaard macro’s gaan uitleveren. Ook zijn we benieuwd waar ANVA gebruikers behoefte aan hebben. Wat kunnen wij nog meer doen om de inrichting van de volmacht schermen makkelijker te maken?”.

Oproep

Om de voortgang en ontwikkelingen in de markt te kunnen monitoren roept Alex op kantoren een maandelijkse rapportage aan te leveren bij SUIV. “Dat stelt ons in staat om de juiste informatie aan onze stakeholders te verstrekken. Naast het stichtingsbestuur, het platform volmacht (Verbond) en NVGA bestuur is het ook voor ANVA belangrijk om te weten welke kantoren zich in welk proces bevinden”, legt Alex uit.

Hij vervolgt: “En heb je bevindingen op het gebied van AFD-definities of handboeken? Meld deze dan via de meldingsfunctionaliteit van AOS, zodat er vanuit SUIV zicht op is en actie ondernomen kan worden”. Zo kunnen verzekeraars een kwaliteitsslag maken in de consistentie en inhoud. “Meld ze daarnaast ook bij de servicedesk van ANVA”, vult Remco aan. “Wij vinden het erg belangrijk om hier ook inzicht in te hebben, zodat wij sneller tot een oplossing kunnen komen”. Hetzelfde geldt voor zijn oproep om aan te geven wat ANVA kan doen om de UIV inrichting te bevorderen.

Benieuwd naar alle ins en outs of kijk je graag het webinar nog eens rustig terug? Dat kan! Op deze pagina vind je het webinar, de presentatie, gestelde vragen mét daarop ons antwoord en het overzicht van alle openstaande en/of afgeronde bugs en RFC’s.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief