Aftrap allereerste pilot Dataplatform (ANVA Datawarehouse)

Al eerder vertelden we, onder andere in ons laatste magazine en de blog van Thierry, over onze nieuwe kijk op data. Een verandering die sinds onze samenwerking met Hippoline, de komst van ANVA Hub en overstap naar een nieuw dataplatform flinke sprongen heeft gemaakt. Team Data binnen ANVA viert binnenkort - naast haar eenjarige bestaan - de kick off van de allereerste pilot!

Product Owner Marline van Ramselaar start: “Door onze klanten wordt met toenemende mate gekeken naar hoe zij data kunnen gebruiken binnen en buiten de ANVA-omgeving. Denk hierbij aan tools die ingezet worden voor de bedrijfssturing, de invulling van zorgplicht en AI-software die gebruikt wordt in het claim- en acceptatieproces. We zien ook dat klanten applicaties (laten) ontwikkelen bovenop de data van ANVA. Alle data extractie en queries in ANVA 4/5 gebeuren nu rechtstreeks op de productieomgeving van klanten. Daardoor wordt ANVA traag, op de achtergrond moet immers heel wat verwerkt worden. Dat werkt alles behalve ideaal voor onze klanten. Door de inzet van een eigen Operational Data Store per klant (Dataplatform) bieden wij één omgeving waar alle data voor elke klant individueel samenkomt en ontsloten kan worden”.

Een Dataplatform is een gegevensverzameling die in dusdanige vorm is gebracht dat terugkerende en ad hoc vragen in relatief korte tijd beantwoord kunnen worden, zonder dat de bronsystemen zelf daardoor overmatig belast raken. De overstap naar het DWH is een hele grote stap voor en binnen ANVA, maar zorgt er ook voor dat wij onze software robuuster maken. Door de inzet van het Dataplatform kunnen we in de toekomst ANVA Hub data en externe bronnen gaan toevoegen.

Aansluiten op de Dataplatform (ANVA Datawarehouse)

Het inzetten van een Dataplatform voor gegevens extractie ontstond in 2021, vlak na de officiële start van onze samenwerking met Hippoline. Na de succesvolle introductie van het BI dashboard genaamd HIP (Hippoline Insurance Platform – waar het DWH een cruciaal onderdeel van is) werden wij al gauw overtuigd van deze oplossing. Bovendien zag team Data mogelijkheden om onze ODBC-connector, die rechtstreeks data vanuit ANVA 4/5 haalt, te vervangen om zo de systeembelasting flink te verlagen.

“Op het Dataplatform zit tevens de ODBC-connector die vergelijkbaar is met de oude ANVA 4/5 ODBC-connector. Daarom zijn we een technisch onderzoek gestart om te kijken of dit een goede vervanger kon zijn. In eerste instantie hebben we samen met Hippoline ervoor gezorgd dat alle data gestructureerd en gemodelleerd is voor HIP. Vervolgens hebben we het DWH zo ingericht dat we deze zowel voor HIP als ook voor de nieuwe ODBC-koppeling kunnen gaan gebruiken. Nu dat zover is, kunnen we met de eerste pilot starten”, zegt Marline enthousiast.

Interne én externe pilot

In augustus starten een aantal ANVA klanten met het testen van het DWH, ieder met een eigen ODBC-connector. Marline: “We laten hen testen in hoeverre ze hiermee uit de voeten kunnen. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoeken wat er gebeurt op het moment dat ze eerst connector A aanspreken en het vervolgens vervangen voor connector B, welke vanuit het Dataplatform is gekoppeld aan ANVA. Daarnaast willen we uitgebreid onderzoeken of de nieuwe ODBC-connector aan ieders wensen voldoet, of alle benodigde bestanden beschikbaar zijn en met welke interval nieuwe bestanden beschikbaar moeten worden gesteld”.

Naast de verschillende test bij en door ANVA gebruikers, zal team Data – in samenwerking met ANVA partners – zelf ook meerdere proeven uitvoeren. Zo hopen wij gaandeweg te weten te komen wat de werkwijze middels het Dataplatform betekent op het gebied van data extractie, opslag en kosten (compute en rekenkracht). “De resultaten uit dit onderzoek vormen de basis voor de uiteindelijke standaard pakketten en prijsmodellen. Om deze reden kiezen we heel bewust voor heel verschillende soorten pilot klanten. Van groot tot klein, volmacht en provinciaal”, legt Marline uit.

Uitrol in fases

Aan het einde van de zomer, als de pilot is afgerond, zal het team van Marline haar opgehaalde resultaten verwerken en waar mogelijk fine tunen. Vervolgens starten zij nog dit najaar in batches met de transitie van ANVA klanten naar het Dataplatform. Uiteraard blijft de eerste periode een hybride situatie beschikbaar. “De oude ODBC-connector kan in dat geval nog worden aangesproken, maar ook de nieuwe koppeling vanuit het Dataplatform is al beschikbaar. Vervolgens maken we de volledige overstap naar onze nieuwe, toekomstige situatie: werken vanuit het Dataplatform”.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief