Disclaimer & Privacy statement

DISCLAIMER

Deze website www.anva.nl wordt u ter beschikking gesteld door ANVA B.V. (Kamer van Koophandel nr. 32099372; hierna: ANVA). Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de hierna genoemde voorwaarden. ANVA besteedt zorgvuldige aandacht aan de kwaliteit van de op deze website aangeboden informatie, software en materialen maar verleent hierop geen enkele vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De intellectuele vermogensrechten betreffende deze informatie, software en materialen berust bij ANVA of diens licentiegevers. Voorts is ANVA niet verantwoordelijk voor de inhoud of functies van enige andere website die via links op deze website kunnen worden benaderd. ANVA kan de inhoud van deze website op elk moment zonder nadere aankondiging wijzigen. U verklaart zich te zullen onthouden van enig onrechtmatig gebruik van deze website, waaronder elk gebruik dat kan leiden tot aantasting van de beschikbaarheid en/of de inhoud van de website en gebruik van de op de website aanwezige informatie, software en materialen in strijd met de rechten van ANVA of diens licentiegevers.

Het gebruik van het ANVA Serviceportaal is voorbehouden aan klanten van ANVA. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden, die kunnen afwijken van de onderhavige.

PRIVACY & COOKIE STATEMENT

ANVA respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.anva.nl. In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy & cookie statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat direct of indirect terug te voeren is op een natuurlijk persoon. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt ANVA en waarom?
ANVA verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ANVA heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij ANVA of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. Wij maken voor onze mailings en het beheer van distributielijsten gebruik van de diensten van een externe partij, The Rocket Science Group. Hun privacybeleid is hier te vinden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen.

Wat zijn mijn privacyrechten?
Indien u geen informatie over de producten en diensten van ANVA (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht ANVA te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van ANVA staan vermeld onderaan dit privacy & cookie statement. Indien u zich afmeldt voor alle berichten, gebruiken wij daarna alleen nog het afgemelde e-mailadres teneinde verdere toezending van (automatische) berichten aan dat adres te kunnen voorkomen.

Gebruik van cookies

De website www.anva.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. (Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.) ANVA heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers aan onze website. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google voor andere Google services en producten, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten van Google. Wij maken dus geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Uw IP-adres is geanonimiseerd, doordat het laatste octet (laatste 3 cijfers) van het IP-adres is gemaskeerd.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Facebook, Linkedin en Twitter op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via zo’n button naar de desbetreffende website gaat, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie hierover in de privacy en/of cookie statements van Facebook, Linkedin respectievelijk Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookie statement

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die wij van u hebben en, onder omstandigheden, op verwijdering en/of het het maken van bezwaar tegen een bepaald gebruik ervan. Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan horen wij dat graag. Wij vragen u hierover contact op te nemen als hieronder vermeld onder ‘Vragen?’. Bij klachten U heeft ook steeds het recht om u daarvoor te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op. Is uw vraag bestemd voor onze functionaris gegevensbescherming dan kunt u dat in het formulierveld voor uw vraag vermelden. Het betreffende contactformulier vindt u hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief