Een verdiepende stap voor ANVA’s partnerlandschap

Het afgelopen jaar hebben we binnen de muren van ANVA heel wat wijzigingen doorgevoerd, zo ook binnen ons partnerlandschap. Het ecosysteem dat wij rondom onze eigen softwareoplossing hebben neergezet blijft zich continu ontwikkelen. Er zijn partners bijgekomen en vele nieuwe initiatieven ontstaan. Inmiddels maken een groot aantal klanten gebruik van onze partneroplossingen en ondervinden zij dagelijks de toegevoegde waarde hiervan. De hoogste tijd dus voor een partnerupdate, waarvoor we dit keer in gesprek gaan met ANVA’s partnermanager Ronald, een aantal partners én onze gezamenlijke klanten.

Vernieuwde strategie

“De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat onze klanten steeds meer verschillende partneroplossingen afnemen”, start Ronald Rongen, partnermanager bij ANVA. “Als je kijkt naar onze strategie voor de komende jaren, willen we dat meer benutten. We merkten namelijk dat er regelmatig partijen aan onze deur klopten die partner wilden worden, maar waar wij nog geen goed antwoord op konden geven. Ook waren er bepaalde partners waar we graag een intensievere samenwerking mee startten, om gezamenlijk nog meer voor onze klanten te kunnen betekenen. Het managementteam van ANVA heeft mij om die reden gevraagd om na te denken over een nieuwe partnerstrategie waar ook kleinere partijen, zoals bijvoorbeeld start ups, op aan kunnen sluiten”.

Drie partnerlevels

De nieuwe partnerstrategie is opgedeeld in drie gradaties: Premium partners, Advanced partners en Connections. Ronald ziet de nieuwe werkwijze voor zich als een dartbord, waarbij ANVA klanten altijd centraal worden gesteld. Om ANVA heen is het partnerlandschap opgedeeld in drie ringen. “In de eerste plaats bieden we vanuit ANVA zelf allerlei functionaliteiten aan. Daarna ontmoet je onze Premium partners, waar wij heel intensief mee samenwerken, bijvoorbeeld omdat we samen een oplossing ontwikkelen. Momenteel zijn dat er nog maar een handjevol, omdat het veel tijd en energie kost om deze samenwerkingen actief te houden. Stap je een ring verder dan spreken we nog steeds over een intensieve samenwerking, maar wel iets minder intens. Dit noemen we onze Advanced partners. Partijen waar wij erg fijn mee kunnen koppelen, maar waar we net iets minder energie in steken. Zij weten hoe je hun software goed kunt laten aansluiten op ANVA en wat daarvoor nodig is”.

Connections koppelen via connectoren

Eind vorig jaar is het ANVA Developer Portal ontwikkeld. Mede hierdoor kunnen veel bedrijven en/of softwareleveranciers hun oplossing(en) met behulp van één of meerdere connectoren rechtstreeks aan ANVA koppelen. Ronald: “Al deze partijen, Connections zoals wij ze noemen, vind je terug in de buitenste ring. Zij zijn zeker niet minder belangrijk, maar worden veelal niet door iedere ANVA klant gebruikt. Als een klant er wel gebruik van wil maken, vinden wij het belangrijk dat het een betrouwbare partij is. Daarom moeten net als onze partners ook onze Connections aan onze standaarden voldoen, wat we in een kwalificatieproces toetsen voordat we de samenwerking officieel bevestigen”.

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: EMS

“Het partnerprogramma van ANVA wordt steeds professioneler. Van beide kanten staat men open om intrinsiek gemotiveerd samen te werken. Het partnership wordt door heel ANVA gedragen en niet alleen door Ronald als partnermanager. Andersom willen wij daar als partner natuurlijk ook graag iets tegenover zetten. Wij staan vooraan om nieuwe initiatieven samen op te pakken en spreken elkaar aan op afspraken die gemaakt zijn. Voor onze gezamenlijke klanten is het cruciaal dat we nauw samenwerken. We kennen elkaars rol en voegen iets aan elkaars software toe. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook elkaars roadmap te snappen. Zo kun je voorsorteren, frustraties verminderen en de juiste afstemming met elkaar zoeken om een kast-muur situatie te voorkomen. Feitelijk gezien verandert er door de wijziging in het partnerprogramma voor ons weinig. Wij kennen ANVA goed en zijn tevreden over onze samenwerking. De stabiliteit van ANVA, gecombineerd met innovatie en coöperatie met EMS zorgt voor ons voor een heel waardevol partnership.”

Luigi van Geest, managing director EMS

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: DiVerz!

DiVerz! is klant en ambassadeur van ANVA en treedt op als gevolmachtigde van een aantal verzekeringsmaatschappijen. In samenwerking met EMS hebben wij DiVerz! begeleid bij de implementatie van de ClaimsEngine. Technisch gezien is het aansluiten van deze software niet heel ingewikkeld. Het unieke aan DiVerz! is dat zij ook strategisch voor deze oplossing hebben gekozen, wat vroeg om verandermanagement binnen de gehele organisatie.

“Wij zijn actief gebruiker van de koppeling tussen ANVA en EMS binnen onze organisaties. Vanuit DiVerz! hebben we de implementatie van EMS als project opgepakt en de ClaimsEngine per kantoor uitgerold. Daarbij hebben we geleerd om niet ‘te groot’ te willen starten, maar gericht en met focus samen aan de slag te gaan. De betrokkenheid van onze schadeteams is daarbij essentieel. Binnen NDB Groep maken inmiddels alle kantoren gebruik van EMS. Per kantoor monitoren we het gebruik en vragen we ervaringen uit, om te leren en te ontdekken waar we nog kunnen verbeteren. We zochten een oplossing die ons kon helpen bij het vereenvoudigen van onze werkwijzen, klantvriendelijk afhandelen van schademeldingen, versneld afwikkelen van schades en die tegelijkertijd zorgt voor een verhoogde klanttevredenheid. Onze keuze voor de koppeling tussen ANVA en EMS blijkt de juiste, ook onze schadebehandelaars geven aan dat het een heel fijn hulpmiddel is. De uitvraag en afwikkeling verloopt soepel, terwijl op de achtergrond controle elementen goed geborgd zijn en automatisch worden uitgevoerd. Ook de samenwerking met ANVA en EMS vinden we erg prettig. Er zijn korte lijnen, er wordt goed geluisterd naar onze input en altijd meegedacht hoe we ideeën naar de praktijk kunnen vertalen.”

Boudine van de Klooster, operationeel manager NDB Groep en DiVerz!, klant en ambassadeur van ANVA

Hoe intensiever, des te completer

Hoe intensiever een samenwerking is, des te meer we gezamenlijk aan onze klanten kunnen bieden. Zo ontwikkelen we in ons partnership met AWI (onderdeel van Inpact) product engines voor de verzekeringsbranche op basis van de protocollen en standaarden die de markt stelt. We noemen dit initiatief ook wel Insurance Product Content. Tegelijkertijd zien we dat ook het aantal ANVA Connections blijft groeien. In het eerste kwartaal van 2023 sloten maar liefst acht nieuwe bedrijven zich bij ANVA aan, sommigen zelfs op initiatief van ANVA klanten.

“Onze software is door deze veranderende strategie veel opener geworden. Het vergroot de mogelijkheden van bestaande partnerships, maar biedt ook zeker opties buiten de bekende paden. Door ons veranderende partnerlandschap komen er steeds meer oplossingen die kunnen communiceren met ANVA. De vernieuwing is nog jong, gaandeweg zullen we steeds meer voordelen samen met onze klanten ontdekken”, aldus Ronald.

(Internationale) groei

Wanneer we breder denken, willen we ook graag de mogelijkheden schetsen om met onze klanten mee te groeien. Zowel nationaal als buiten de Nederlandse grenzen. Door de verandering in het partnerprogramma kunnen lokale partners in andere landen nu ook op onze software aansluiten, bijvoorbeeld op Aruba en Curaçao. “Datzelfde geldt overigens voor een groeirichting in de verbreding van producten. Bedrijven of partners die in een niche markt al veel kennis hebben, kunnen onze klanten op weg helpen door met ANVA te koppelen en ook wij leren daar veel van.”

Ronald vervolgt: “Voor mij als partnermanager, maar zeker ook voor mijn collega’s van Customer Support, vraagt dat ook om een verandering. Wij krijgen regelmatig vragen van klanten over partneroplossingen of van ANVA Connections of partners over de toepassing van onze connectoren. Om dit schaalbaar te maken én houden hebben we een goedlopend proces neergezet, waar vanuit allerlei disciplines over mee is gedacht om tot de beste oplossing te komen. Om onze Connections en partners te begeleiden hebben we niet alleen alle benodigde documentatie over onze connectoren op het ANVA Developersportal gezet, maar kunnen we voor specifieke vragen ook onze consultants inzetten. Zo kan iedereen het maximale uit onze samenwerking halen en weten wij dat ze de kennis borgen die minimaal nodig is”.

““Het nieuwe partnerlandschap van ANVA is intensiever en complexer, maar bovenal completer en breder.””

Ronald Rongen

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: Postex

“Al ruim vijf jaar zijn wij trotse partner van ANVA. Op commercieel vlak is er een nauwe samenwerking en ook daarbuiten hebben we geregeld contact. Ons partnerschap garandeert een soepele integratie voor klanten en bestaat uit een standaardvoorziening die ANVA biedt om berichten bij ons af te leveren. Ik zie het partnerprogramma echt als de kracht van ANVA. Iedere partner doet waar hij of zij goed in is en koppelt dat met ANVA als stabiele basis. Wij hebben veel soortgelijke partnerships, maar ANVA neemt het op als een belangrijke pijler. Onze gezamenlijke klanten worden goed op de hoogte gehouden van nieuwe functionaliteiten, continue doorontwikkeling en verbeteringen. En ook wij als partner worden gevraagd mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we bijvoorbeeld dit voorjaar meegegaan naar de Cariben, waar we door ons partnerschap nu ook onze eerste internationale klanten mogen verwelkomen. Een prachtig voorbeeld dat samenwerking loont!”

Arjan Graveland, Manager services en consulting bij Postex

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: Noorderlinge verzekeraars

In totaal werken er nu zo’n 40 klanten met de koppeling van ANVA en Postex. Eén daarvan is Noorderlinge verzekeraars. Voor hen hebben ANVA en Postex in relatief korte tijd een mooi project mogen opleveren.

“Maandelijks gaan er enkele duizenden polisdocumenten via Postex naar onze relaties. We hebben voor deze oplossing gekozen vanwege de wens om te digitaliseren en automatiseren. Na een pilotperiode hebben we de ANVA-Postex omgeving samen verder vormgegeven en gekeken hoe we het beste onze digitale documenten en polisvoorwaarden kunnen verzenden en borgen. Een groot deel van onze klanten waardeert de digitale verzending en ontvangst. Bovendien kunnen wij naar onze relaties toe beter onderbouwen dat we de (juiste) documenten tijdig aan onze relaties hebben verstrekt. Tenslotte levert het efficiency in ons proces op, waardoor medewerkers andere nuttige werkzaamheden kunnen oppakken.”

Edwin Krijgsheld, Stafmedewerker ICT bij Noorderlinge verzekeraars, klant en ambassadeur van ANVA

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: WeGroup

“Sinds het najaar van 2022 zijn wij actief op de Nederlandse markt en direct gestart met een partnership met ANVA. Dit helpt ons om in contact te komen met potentiële klanten en mede-partners, zoals bijvoorbeeld AWI. Als onze klanten onze producten gebruiken, willen we dat zo efficiënt mogelijk inrichten. De nauwe connectie met ANVA zorgt ervoor dat we op zowel technisch- als ontwikkelvlak snel kunnen schakelen. Het DNA van ANVA komt sterk overeen met dat van WeGroup. We geloven allebei dat de verzekeringssector nog ruimschoots kan innoveren en digitaliseren. Daarbij is het voor ons, samen met ANVA, belangrijk om te blijven verbeteren. We kijken kritisch naar eventuele uitbreiding en benutten elkaars expertise. Het meest unieke vind ik dat WeGroup sinds de start van ons partnership actief wordt uitgedragen door ANVA medewerkers. Dat straalt vertrouwen uit en geeft een prachtige kwaliteitsstempel aan onze software.”

Arvid de Coster, CEO en co-founder van WeGroup

ANVA’s partnerlandschap in de praktijk: Fidus

Financieel adviesbureau Fidus is een top 20 speler in de Nederlandse markt. Om te voorkomen dat de meer dan 350 aangesloten financiële adviseurs gegevens dubbel moeten invoeren, werkten ANVA en WeGroup samen aan de implementatie van de zakelijke risicoscan binnen Fidus.

“Onder de vele Fidus vestigingen die er in de afgelopen jaren bij zijn gekomen ontbrak er één werkwijze om een zakelijke risicoscan af te nemen. Daarom maken wij sinds kort gebruik van de bedrijfsrisicoscan van WeGroup. Zij bieden ons een digitaal platform waarmee we de verscheidenheid in adviseren en de problematiek rondom periodiek risicobeheer kunnen borgen. Het vastleggen van deze inventarisatie is vanuit de zorgplicht noodzakelijk en ook nodig voor het geven van goed financieel advies. De WeGroup bedrijfsrisicoscan helpt ons aan een uniforme en goede inventarisatie en vastlegging, die uiteindelijk ook weer leidt tot cross-sell en upsell resultaten. Alleen al de testfase van de bedrijfsrisicoscan leverde mooie resultaten op. Bovendien ervaren we dat WeGroup en ANVA onze wensen, aanvullingen en aanpassingen snel realiseren. Zo wordt weer bewezen dat je samen toch echt tot de beste oplossingen komt.”

Marco Valkhof, Fidus vestigingsmanager Drechtsteden

Slim en efficiënt

Als softwarebedrijf ligt het voor de hand om zoveel mogelijk te automatiseren. Het was dan ook zeker niet ons doel om een partnerlandschap te creëren waar meerdere partnermanagers voor nodig zijn. “Samen met onze product owners, customer support en marketing en communicatie collega’s heb ik nagedacht hoe we zoveel mogelijk (hand)werk kunnen borgen in systemen, waardoor we ook weer kunnen versnellen. Een boeiende ontdekkingsreis van ongeveer een half jaar, van begin tot eind. Met altijd één doel voor ogen: tevreden klanten. Het meest trots ben ik dan ook op onze klanten die zo tevreden zijn over de partneroplossing in combinatie met ANVA dat zij onze ambassadeurs willen zijn. Daarmee stralen zij uit dat onze oplossingen, gekoppeld aan die van onze partners, goed werken.”

Blik in de toekomst

De komende jaren willen we door de vernieuwing in ons partnerlandschap steeds meer aanwezig zijn in de hele verzekeringsketen. Ronald: “Ons platform moet iedereen kunnen bedienen. Zo zijn we nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe we WhatsApp zouden kunnen inzetten zodat een consument een afspraak met een verzekeringsadviseur kan maken en kan voorbereiden. Onze klanten zijn immers niet 24×7 persoonlijk bereikbaar. Hoe gaaf is het dan dat je een digitale collega in kunt zetten en dit kunt combineren met menselijk contact?”

Eén ding staat vast: klanten hebben bij ANVA altijd de keuze. Onze eigen software biedt al vele mooie functionaliteiten. Onze partners bieden diensten aan die je daar als waardevolle toevoeging aan kunt koppelen. Zo kan iedere klant zelf bepalen welke oplossingen noodzakelijk of wenselijk zijn om te gebruiken. “Gemiddeld nemen onze klanten nu drie tot vier verschillende partneroplossingen af. In ons vernieuwde partnerprogramma hebben zij nog meer keuze. We beseffen heel goed dat andere softwareleveranciers de ster kunnen zijn op hun eigen domein. Het is niet aan ons om dat domein dan zelf uit te vinden. Wij vinden het veel krachtiger om samen te werken en van elkaar te leren”.

Uitbreiding en verdieping

Is het als partner ook mogelijk om door te groeien naar een diepere laag op het dartbord? “Dat kan zeker. Wij bepalen echter wel zelf wie wanneer welke verdiepingsstap zet. Daarvoor werken we met bepaalde criteria. Hoe intensiever we samenwerken, des te meer dat ook van een partner vraagt. Als we intensief samenwerken willen we dat volgens bepaalde normen en richtlijnen doen. Wij doen er namelijk alles aan om een betrouwbare oplossing te leveren. Een ISO certificaat dat onze partner moet hebben is daar een praktische invulling van”, legt Ronald uit.

De consultants binnen ANVA hebben een goed beeld van mogelijke nieuwe partners welke we in de toekomst nog graag willen aansluiten. “En ook mijn collega’s van onze customer support afdeling hebben veel klantcontact, waar geregeld nieuwe initiatieven uitvloeien. Maar natuurlijk staat het potentiële partners vrij om zelf contact op te nemen en te ontdekken of we een match vormen. Elke oplossing waarmee wij samen op betrouwbare wijze toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze klanten is van harte welkom!”, sluit Ronald af.

Ben je benieuwd naar ons vernieuwde partnerlandschap?

Neem contact op met Ronald Rongen, Partner Manager,
via r.rongen@anva.nl of via 033 4798200

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief