Waarom wij werken met scrum

Eric vertelt waarom wij werken zoals we doen Net als in veel andere organisaties wordt er sinds een paar jaar ook bij ANVA ‘gescrumd’. Hiermee bedoelen we dat teams werken volgens de Agile Scrum methodiek. In de basis is Scrum helemaal niet moeilijk; het is gebaseerd op het empirisme – het uitgangspunt is dat kennis ontstaat uit ervaring en dat beslissingen genomen worden op basis van wat er bekend is. Of andersom bekeken: het zoveel en snel mogelijk wegnemen van onbekende factoren en aannames.

Scrum onderscheidt drie pijlers die aan de basis staan van dit empirische proces: transparantie, inspectie en aanpassing. 

Transparantie: de voortgang van het werk en taken zijn inzichtelijk voor het hele team.
Inspectie: we hebben de constante mogelijkheid tot controleren (inspecteren) en feedback geven.
Aanpassing: dit doen we vervolgens gedurende het hele proces op basis van de feedback die we krijgen. 

Waarom doen we dit?  

De markt waar ANVA zich begeeft kenmerkt zich door een hogere mate van onzekerheid en onbekende factoren – wat heeft de klant nodig en hoe komen we tot een goede oplossing hiervoor? Kortom: een complexe markt en complexe producten waar meer onzeker en onbekend is dan zeker en bekend.  

Onze productontwikkeling vraagt dus om een methode om deze onzekerheden onder controle te krijgen. Het Agile Scrum framework biedt die mogelijkheid omdat het een empirisch model is – een op de werkelijkheid en ervaringen gebaseerd, proefondervindelijk model. Er wordt (dus) niet gepland en besloten op basis van theoretische modellen en onbekende factoren, maar op basis van wat we daadwerkelijk weten omdat we het zien en ondervinden.  

We bouwen in korte tweewekelijkse perioden – de zogenaamde Sprints of iteraties – waarbij we in elke Sprint weer een nieuwe, werkende, deeloplossing aan jou leveren en hierop feedback vragen. Hierdoor ontdekken we telkens weer een onbekend stukje dat we vervolgens weer kunnen aanpassen omdat we nieuwe inzichten hebben gekregen.  

Hoe helpt dit jou als klant?

We leren gaandeweg steeds meer “de werkelijkheid” ontdekken en kunnen elke twee weken onze aannames valideren met onze klanten. “Is dit hoe jullie willen dat het werkt?” is een standaardvraag tijdens een sprintreview waarin we onze nieuwe deeloplossingen tonen aan onze klanten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we steeds op zoek zijn naar foutjes, zodat we daarvan kunnen leren en weer een onbekende factor kunnen wegstrepen.  

Door deze korte iteraties leren we steeds beter wat de klantbehoefte is en hoe deze misschien is veranderd. Hierdoor voorkomen we dat we verkeerde beslissingen nemen op de lange termijn en beperken het risico dat we tijd en geld spenderen aan bijvoorbeeld een functionaliteit die voor jou geen prioriteit meer heeft.  

Door de korte periodes kunnen we ons dus ook snel aanpassen aan veranderingen. Vandaar de term Agile; het betekent letterlijk behendig of lenig. Met deze lenigheid hopen we jou het beste van dienst te kunnen zijn. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief