Optimale integratie met de API-strategie van ANVA Hub

ANVA is voor haar klanten een belangrijke bron van data. Via diverse methodes hebben wij in het verleden voldaan aan de behoefte om met onze software te kunnen koppelen. De wens om op een nog eenvoudigere manier gegevens uit te wisselen bleef echter bestaan. Met de API-strategie van ANVA gaat deze wens in vervulling en zetten we gezamenlijk de volgende stap in de richting van een betere datakwaliteit.

ANVA’s software mag dan redelijk compleet zijn, een totaaloplossing waarmee we alle behoeften van onze klanten kunnen vervullen leveren wij niet. Wij kiezen er namelijk bewust voor om ons te beperken tot de zaken waar we goed in zijn en andere zaken uit te besteden aan partners. Zo is de data in ANVA onmisbaar om oplossingen van partners en klanten compleet te maken. Tegelijkertijd zien we steeds meer de behoefte aan een Single Point of Definition,  waarbij alle data op één plaats wordt opgeslagen en geraadpleegd. Nu datakwaliteit hoog op de agenda staat van partijen zoals het Verbond van Verzekeraars, zie je al snel dat zowel de kwaliteit als de connectiviteit van data belangrijke agendapunten voor nu én in de toekomst zijn.

Integratie door API

De mogelijkheid om eenvoudig met de software van ANVA te koppelen is één van de meest gehoorde behoeftes tijdens klantsessies. Om de connectiviteit van onze software te verhogen en tegelijkertijd technologische koppelingen te standaardiseren, werken software engineers van ANVA aan API’s. Een API (Application Programming Interface) is een software koppeling die het mogelijk maakt dat twee applicaties met elkaar kunnen communiceren. De gestandaardiseerde manier om gegevens uit te wisselen biedt je de mogelijkheid om systemen met elkaar te verbinden en gebruik te maken van de vastgestelde businesslogica van ANVA. Door deze integratie hoeft data niet meer gedupliceerd te worden. Om klanten van ANVA de ruimte te geven hun IT-landschap zo optimaal mogelijk in te richten, is het belang van onderlinge koppelingen groot. Zonder deze essentiële koppelingen is het namelijk onmogelijk om een integratie te creëren die van het begin tot het einde de gebruikers optimaal faciliteert.

API-first approach

ANVA’s overstap naar een cloudgebaseerde software applicatie (ANVA Hub) resulteerde ook in de beslissing om vanaf dag één API’s als basis te hanteren. Deze zogenoemde API-first approach zet de koppelingen met API’s centraal binnen het IT-landschap van ANVA Hub. Door de voor- en achterkant (front en back end) van de software van elkaar los te koppelen, werd het mogelijk de front-end volledig te baseren op de API’s die in de back-end gemodelleerd zijn. Dit maakt dat wij in de toekomst gebruikers alle vrijheid kunnen bieden, met uiteraard enige kanttekeningen rondom contractuele verplichtingen, licenties en gebruikerskosten. De geheel naar eigen wens in te vullen puzzel die hierdoor ontstaat biedt een grote diversiteit in mogelijkheden en resulteert, eventueel in combinatie met andere applicaties, tot een voor ieder wenselijke oplossing.

Veilige toegang tot data

Om de API-first approach te laten slagen, werden de afgelopen maanden al heel wat technische stappen gezet. De eerste stap betrof het inregelen van autorisaties en authenticaties door middel van het open ID connect protocol. Met ANVA Hub is het mogelijk de rechten van een persoon en/of organisatie te beheren binnen de betreffende applicatie. Hierdoor kan de applicatie middels de uitgegeven set aan rechten aan zowel een applicatie als de gebruiker, specifieke gegevens uit het systeem halen. Een heel mooie stap om te kunnen voldoen aan het need to know principe, wat betekent dat gebruikers alleen toegang hebben tot data die ze echt nodig hebben. Gaandeweg vervangen we alle bestaande koppelingen door API’s. We zetten de eerste stap door het lanceren van een developer portaal waar we de eerste API’s beschikbaar gaan stellen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief