NVGA & ANVA geven nieuwe impuls aan uniform werken

In het voorjaar van 2019 ondertekende ANVA met het Verbond van Verzekeraars, de NVGA en andere softwareleveranciers een letter of intent om gezamenlijk de datakwaliteit in het volmachtkanaal te verbeteren. Een flinke ambitie met bijpassende uitdaging. Inmiddels, zo’n twee en een half jaar later, zijn er veel ontwikkelingen, vraagstukken en oplossingen voorbij gekomen. In gesprek met Ron Gardenier (directeur One Underwriting en voorzitter NVGA) en Roel van Dijk (voormalig algemeen directeur ANVA) blikken we terug op de afgelopen twee jaren én kijken we vooruit hoe we gezamenlijk een nieuwe impuls geven aan hoge datakwaliteit in het volmachtkanaal.

Sinds de start van het project werkt ANVA nauw samen met branchepartijen en klanten om het project Uniforme Inrichting Volmachtketen tot een succes te maken. We hebben een intensieve periode achter de rug waarbij we in anderhalf jaar tijd productdefinities hebben opgesteld, uniforme productenschermen hebben ontwikkeld, conversietooling en rapportages beschikbaar hebben gesteld. Hoewel het lastig was om een vorm van standaardisatie te vinden die aansloot op de behoeften van de gehele markt, hebben we dit met waardevolle inbreng van klanten voor elkaar weten te krijgen.

Roel vertelt: “Met de praktische en goed toepasbare input van onze klanten werden stap voor stap de eerste proefomzettingen gedaan en deden we zelf ook steeds meer ervaring(en) op over wat wel of juist niet werkte. Een lastige uitdaging was de noodzakelijke ruimte voor klantspecifieke afwijkingen te bepalen, maar dat is goed gelukt. Zowel als het ging om de AFD-definities verwerkt in de uniforme schermen, als de tooling die wij hiervoor ontwikkeld hebben. Inmiddels is dat allemaal gerealiseerd en is het een kwestie van uitrollen en tempo maken. Samen met onze klanten hebben we prachtige stappen kunnen zetten richting een uniforme inrichting voor particuliere volmacht producten”.

Ron vult Roel aan: “Het is een impactvol traject om de hele markt naar een uniforme inrichting te brengen. Vanuit alle systeemhuizen, verzekeraars en  gevolmachtigden. Daarbij rekening houdend  met  verschillende definities die er bestaan in de pakketten van verzekeraars en gevolmachtigden. Ik denk dat deze complexiteit nog groter is gebleken dan vooraf werd ingeschat. Terugkijkend ben ik daarom best wel trots dat het gelukt is om voor de particuliere verzekeringsproducten alles op een lijn te krijgen. Dat is in mijn ogen een bijzondere prestatie!”.

Tijd voor een nieuwe impuls

Zijn we er dan al? “Nee, zeker nog niet”, aldus Ron. “We zien dat het aantal omzettingen groeit, maar merken ook dat de voortgang van de uniformering in de zakelijke productlijnen nog achterblijft ten opzichte van onze doelstellingen.” Het uitleveren van productdefinities door Verzekeraars in deze tekening moet echt nog verder op stoom komen en vormt dus een grote uitdaging de komende maanden. Om de voortgang van het project een nieuwe impuls te geven zijn we daarom als NVGA samen met ANVA en SUIV opnieuw om de tafel gaan zitten. Daar zijn gelukkig hele mooie uitkomsten uit gekomen”, aldus Ron.

Met eigen schermenwerken

Dat uniforme schermen het werk niet altijd even makkelijk maken, bleek gaandeweg de eerste omzettingen. “Uniform is niet altijd voor iedereen gelijk. Wanneer je aanvullende velden wil kunnen gebruiken kon je die mogelijkheid in eerste instantie alleen toevoegen door er een extra scherm naast te zetten. Dat werkt niet handig, bijvoorbeeld bij het vastleggen van kenmerken die helpen om te kunnen segmenteren. Dat betekent dus een hoop heen en weer scrollen wat als minder prettig werd ervaren”, legt Roel uit. De tooling die ANVA heeft ontwikkeld maakt het mogelijk om de nieuwe productdefinitie naast de bestaande, oude definitie te zetten. De tooling geeft daarbij aan welke datavelden op een andere plek moeten komen. Ook kunnen klanten die dat willen een eigen schermindeling kiezen, terwijl de controle op alle vereiste datavelden op precies dezelfde manier als bij de standaard schermen wordt uitgevoerd.

Kosteloos uniform werken in 2021 en 2022

Roel: “In gesprek met de NVGA hebben we gekeken hoe we het proces rondom project UIV nog meer kunnen versnellen. ANVA heeft besloten om alle al gedane betalingen voor het boekjaar 2021 restitueren, waardoor we volmachtorganisaties de gelegenheid geven de uniforme schermen en tooling nog makkelijker en sneller in te zetten. Daarnaast zijn wij in afstemming met de NVGA overeengekomen om ook voor 2022 geen kosten in rekening te brengen. Dit geldt zowel voor het gebruik van de door ons ontwikkelde UIV-tooling, als voor de uniforme productschermen en definities.

Dit betekent dat er pas vanaf 2023 kosten voor het gebruik van de productdefinities integraal worden doorberekend in de polisprijzen van ons standaard prijsmodel voor alle gevolmachtigd. Halverwege 2022 zullen we informeren wat de kosten voor de uniforme schermen en tooling vanaf 1 januari 2023 gaan bedragen. Het is daarbij goed om te weten dat wij dit niet zien als een nieuw verdienmodel. Wij investeerden en investeren flink, juist omdat we het heel belangrijk vinden voor de toekomst van de volmachtmarkt”.

Tijd om meters te maken

Inmiddels zijn zo goed als alle particuliere productdefinities en schermen gereed. Daarnaast zijn de eerste zakelijke productschermen in pilot, welke in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar worden gesteld. “Er staat  wat ons betreft niets meer in de weg om volop gas te geven, als je dat nog niet gedaan hebt. Het is tijd om meters te maken! Wij zijn er klaar voor om in 2022 ook de zakelijke producten in een flink tempo te vertalen naar definities en schermen”, aldus Roel.

“Daar sluit ik mij volledig bij aan. Het is geen 2 voor, maar 2 óver 12 als je nu nog niet begonnen bent. Wacht niet langer en maak gebruik van de middelen, mogelijkheden en support van ANVA om de uniformering in te richten”, sluit Ron af.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief