Nieuwe kijk op data

In samenwerking met dataliefhebber HippoLine Een jaar geleden veranderde de blik van ANVA op haar omgang met datamodellen. De business intelligence (BI) oplossing waar ANVA Analytics tot dat moment op draaide, bracht voor deze hernieuwde visie echter te grote uitdagingen met zich mee. De gewenste omkeer van een eenzijdig datamodel naar een open model met API-koppelingen bleek HippoLine te kunnen realiseren. Thierry van Ekeren, lead architect bij ANVA, en Mirjam van Kooten, eigenaar van HippoLine, startten een intensief samenwerkingstraject voor de ontwikkeling van het HippoLine Insurance Platform (HIP).

Mirjam start: “Als trotse netwerkpartner van ANVA hebben wij afgelopen maanden een aantal apps ontwikkeld op het HippoLine Insurance Platform (HIP). Die apps bestaan uit verschillende thema’s: portefeuille, financieel, schade, resultaat en nog een aantal andere relevante onderwerpen. Aan die apps kunnen externe databronnen worden gekoppeld, bijvoorbeeld je financiële administratie, zoals Twinfield, AFAS, Multivers en Exact.”

Datawarehouse als basis

Over de techniek achter HIP zegt Mirjam: “De ontwikkeling waar ANVA naar vroeg bestaat in essentie uit twee onderdelen. Je hebt aan de ene kant je goud (de data) en aan de andere kant de technologische oplossing (de datamodellen). Wanneer het je lukt om deze twee grondstoffen van elkaar te scheiden behoud je als softwareontwikkelaar keuzevrijheid. Maar nog veel belangrijker: je hebt de mogelijkheid om veel nieuwe technologieën, mogelijkheden, datastromen en dus ook nieuwe producten aan te kunnen bieden”. “Om deze verandering teweeg te brengen zagen we al gauw in dat het onderliggende datamodel voor veel meer toepassingen bruikbaar zou moeten zijn”, legt Thierry uit. Hij vervolgt: “Onze hernieuwde basis is daardoor een datawarehouse, als verlengde van onze nieuwe propositie voor ANVA Hub. Hierdoor hoeven we niet voor honderd klanten een datamodellering te bouwen, maar is er één standaard, gecertificeerd en eenduidig model, waar we vanuit gaan. Dat zorgt voor rust, maar bovenal hoeven onze klanten geen investeringen meer te doen om het gehele proces zelf uit te vinden en te (laten) bouwen door een BI-specialist als HippoLine”.

Door te focussen op diverse bouwstenen, behoudt ANVA haar flexibiliteit. De eerdere ingezette methodiek om data te ontsluiten via ANVA Analytics is vervangen door een nieuwe tool, welke data vanuit verschillende gestructureerde databases verzamelt en bewerkt tot een nieuw datawarehouse. Mirjam: “Vergelijk het met een motorblok die de boel heel slim aan de praat krijgt, maar ook zo gestandaardiseerd is dat het voor een nieuwe klant plug and play te installeren is”. Thierry vult haar aan: “Dat maakt het voor ons fijn om mee te werken. Als er een wijziging nodig is, hoeven we dat maar op één punt uit te voeren. Schaalbaar, aanpasbaar en overzichtelijk dus”.

Bedrijfsondersteuning en -aansturing

De managementinformatie en inzichten die vanuit HIP opgehaald kunnen worden, dienen als ondersteuning in de aansturing van een assurantiekantoor. Met HIP kun je snelle controles uitvoeren, maar bovenal helpt het je bij je sales, facturatie en portefeuillesamenstelling. Van het controleren of de actuele voorwaarden wel geplaatst zijn tot inzage in onjuiste boekingen. Van een proactieve benadering rondom een nieuw verzekeringsproduct tot een
geruststellende risicospreiding. Het lijken wellicht kleine aandachtspunten, maar juist hier zitten hele cruciale verdiensten die met HIP met een druk op de knop beschikbaar zijn. Bovendien helpt HIP je jouw werk efficiënter en leuker in te richten, door klantgericht de juiste producten te verkopen en tegelijkertijd aan de zorgplicht te voldoen.

Mirjam: “HIP is toegankelijk via ANVA Hub en biedt in de basis al vele mooie opties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot maatwerk én kunnen wij overweg met vrije labels. Dat maakt de inzet van HIP ook voor grote(re) assurantiekantoren met een eigen datawarehouse strategie interessant”.

Meer informatie over HippoLine

Lees verder

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief