Hoe breder het draagvlak, hoe groter het succes

Nationale Nederlanden ligt op schema Het leven van volmachtkantoren vergemakkelijken, daar investeert Nationale-Nederlanden (NN) volgens Previn Lapar (Product owner bij NN) in met het Volmacht IT-team. Dit team richt zich op het digitaliseren en het professionaliseren van de volmachtketen. Als onderdeel van dit team is Previn aanspreekpunt voor het programma en alle ketenpartijen.

Voor NN was het een kleine stap om aan te sluiten op het programma”, begint Previn Lapar. “Onze producten waren al AFD-proof opgebouwd, waardoor wij vrij snel konden starten met het opleveren van uniforme producten’’. Enigszins sceptisch was Previn wel. “Ik zag een immens programma met diverse spelers en een grote verscheidenheid aan productinrichtingen, gecombineerd met ambitieuze tijdslijnen. De sleutel tot succes lag in het commitment van alle ketenpartijen aan het programma”.

Uniforme productinrichting van analyse tot versleuteling 

Het proces om een uniforme productinrichting (UPI) op te leveren start bij NN nadat SIVI een productanalyse heeft uitgevoerd en een conceptversie toestuurt met het verzoek deze te reviewen. De UPI stelt SIVI samen op basis van beschikbare documentatie zoals handleidingen en technische beschrijvingen. “Vervolgens controleren wij de UPI aan de hand van onze testtools en verifiëren of de AFD-labels verplicht of optioneel zijn voor de premieberekening en acceptatie van een risico. Ter afronding van de definitie reviewen wij UPI met het hele IT-team om bevindingen te bespreken en te zorgen voor consensus. De gereviewde UPI leveren wij hierna aan bij SIVI met het verzoek deze definitief te maken, te versleutelen en uit te rollen naar de systeemhuisleveranciers voor ontwikkeling”, legt Previn uit. Voor de bewaking van de voortgang heeft Previn wekelijks contact met het SIVI, waarin de voortgang en eventuele knelpunten worden besproken.

Op schema

“Begin juni leveren we alle particuliere VPI-producten op, zodat we nog voldoende tijd hebben om eventuele vragen van systeemhuizen te beantwoorden en volmachtkantoren waar nodig te ondersteunen. Ook zijn wij voorbereid om de werkzaamheden over te nemen die nu nog door het SIVI worden uitgevoerd’’, vervolgt Previn. Samen met zijn collega’s ligt hij mooi op schema en hebben ze op het moment van schrijven (medio mei) nog twee producten op te leveren. Vanaf Q3 start het programma met de volgende fase: de uniformering van zakelijk VPI-producten. ‘’Ter voorbereiding op deze fase fungeren wij als klankboard voor het SIVI om de aanpak hiervan vorm te geven’’.

Aan de slag

De grootste uitdaging die Previn nog ziet? ‘’Nu het einde van deze fase nadert verschuift het werk naar de systeemhuizen en volmachtkantoren. De uitdaging zit in de tijd die nodig is om de software te bouwen en de capaciteit van volmachtkantoren om hun portefeuilles te uniformeren’’. Het grote voordeel voor de volmachtkantoren is dat het inbouwen van producten makkelijker wordt en dat men minder tijd kwijt is aan het koppelen van producten in ANVA met de VPI reken- en acceptatieboxen. Al evaluerend ziet hij in dat er inmiddels steeds meer partijen aansluiten en de systeemhuizen hun rol goed oppakken. “Dat is hartstikke mooi en motiveert enorm, want hoe breder het draagvlak, hoe groter het succes’’.

Andere artikelen uit het ANVA magazine

Het belang van Stichting uniforme inrichting volmachtketen

Het gesprek met programmamaker Alex de Ruiter gemist?

De noodzaak van uniforme vastlegging

Het gesprek met Jaap de Louw & Jorg Roodbeen gemist?

Aan de slag met uniformering

Het gesprek met Marianka Everts en Marcel Ravelli gemist?

ANVA Backoffice is klaar voor UIV

Lees het gesprek met productowner Jaap Carlier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief