Het complete platform voor alle spelers in het verzekeringsdomein

ANVA staat bekend om haar open, stabiele en betrouwbare software. Die openheid heeft ertoe geleid dat er in de loop der jaren bij meer dan 400 klanten verschillende inrichtingen zijn ontstaan. Dat is natuurlijk mooi, maar het heeft ook nadelen. Dit is een van de vele redenen waarom we ANVA Hub hebben ontwikkeld. Voor onze klant betekent ANVA Hub grote voordelen op het gebied van procesoptimalisatie, versnelling en performance. Een gesprek hierover met Daan van der Lugt, manager Sales & Marketing bij ANVA.

ANVA Hub is het platform dat alle spelers in het verzekeringsdomein met elkaar verbindt: verzekeraars, volmachten (serviceproviders), adviseurs en bemiddelaars, met relaties naar zakelijke en particuliere klanten. Het platform slaat bovendien een brug tussen de software van ANVA en de oplossingen van partners. Bestaande functionaliteiten van ANVA Backo ce en nieuwe functionaliteiten voegen we stap voor stap toe aan ANVA Hub, om aan de wensen van de markt te voldoen. Namelijk schaalbare, veilige en flexibele tooling om consolidatie en groei te faciliteren.

Daan van der Lugt: ‘Als de aanvrager en de aanbieder van verzekeringen op hetzelfde platform werken, betekent dit dat onze klanten veel sneller en veiliger hun diensten kunnen aanbieden. Het resultaat is een enorme procesoptimalisatie: straight-through processing, waarbij we een transactie dus volledig automatisch kunnen ahandelen. Maar even belangrijk is de openheid van het s steem naar onze partners: data- en applicatieleveranciers voor de verzekeringsbranche. Met zogenoemde API’s, application programming interfaces, kunnen we partijen aan elkaar koppelen, zodat we met ANVA Hub het totale landschap kunnen faciliteren, vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week’.

Compliance

Bij de totstandkoming van ANVA Hub zijn state of the art-oplossingen ontwikkeld voor verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld rondom compliance. Uiteraard is ervoor gezorgd dat nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving meteen en naadloos in de software wordt doorgevoerd. Deze is dan ook, bijvoorbeeld, AVG-proof. Even belangrijk is dat veranderingen in bijvoorbeeld polisvoorwaarden, clausules en premies nadat ze door de aanbieders ervan zijn vastgesteld, geautomatiseerd worden verwerkt. Dankzij de aansluiting van meer en meer verzekeraars “op de hub” is de software van ANVA ook op dit punt optimaal compliant. ‘In dit verband is het van belang dat we via ANVA Hub heel snel nieuwe software of nieuwe versies kunnen uitleveren’, zegt Daan. ‘Voor onze nieuwe producten kunnen we dat bij wijze van spreken, als we dat zouden willen, elke dag doen, zelfs zonder dat onze klanten het merken. Natuurlijk brengen we hen daarvan op de hoogte, maar niet meer met uitgebreide documenten over technische veranderingen. Klanten moeten die wijzigingen intuïtief als verbeteringen ervaren’.

Schaalbaarheid

Over de achtergronden die tot ANVA Hub hebben geleid, is veel te vertellen. Zo is ANVA Backoffice, decennialang het moederschip van ANVA, ontwikkeld toen iedereen nog met software op zijn eigen server werkte. Klanten konden die software naar eigen wensen en inzichten aanpassen, maar deze lokale installaties zijn lastig te onderhouden. Ook het installeren van nieuwe versies en het aanhaken van data- en applicatie- leveranciers verliep vaak niet probleemloos. ‘In de afgelopen periode hebben we ANVA Backoffice fors verbeterd. We kunnen er zeker nog vijf jaar mee verder, maar er zitten grenzen aan het aantal gebruikers en de aantallen te verwerken polissen’, zegt Daan. ‘Gelet op de consolidatiegolf in de verzekerings- branche is dit natuurlijk geen ideale situatie. Ook voor die gewenste schaalbaarheid van onze software hebben we ANVA Hub ontwikkeld. Nog een reden is dat we niet meer alles zelf bouwen. Daarom hebben we een modern platform nodig waar mensen beter op kunnen aansluiten’. Daan voegt eraan toe dat dit laatste aspect tot nog een belangrijke verandering heeft geleid. ‘Doordat onze klanten steeds meer processen weten te automatiseren met onze software, hebben ze ook steeds minder gebruikers nodig, terwijl er wel steeds grotere polisvolumes door onze systemen worden gemanaged. Door dit succes hebben we ons verdienmodel onder de loep moeten nemen en is de manier waarop klanten ons betalen veranderd. Mooi is dat ze voortaan betalen voor de waarde die ze uit onze diensten halen. Wat ons betreft is dat voor iedereen een eerlijker model.’

Nieuwe ontwikkelingen

De beschreven situatie is geen toekomstbeeld, maar realiteit. Klanten kunnen nu al van ANVA Hub profiteren. Bovendien voegen we al heel snel nieuwe ontwikkelingen toe. De eerste is een hypotheekmodule, inclusief een tool voor veilige en auditeerbare communicatie in de vorm van Safebay met een koppeling naar onder andere NotarisID voor identificatie. De tweede is het klantbeeld. Gebruikers van ANVA Hub krijgen tijdens klantcontacten volledige inzage in alle feiten en omstandigheden die van de desbetreffende klant bekend zijn. ‘Het is duidelijk dat de markt van onze klanten zich in een enorme transitie naar digitalisering bevindt’, zegt Daan tot slot. ‘Als marktleider nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen daar in belangrijke mate aan bij. We zijn daar enorm trots op!’

Meer weten over ANVA Hub?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief