Eerste stappen uniformering volmachtkanaal gereed

In april van dit jaar ondertekende ANVA een letter of intent samen met het Verbond van Verzekeraars, de NVGA en andere softwareleveranciers om de datakwaliteit in het volmachtkanaal te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om tot een uniforme aanpak te komen waarbij alle kantoren data op dezelfde manier gaan inrichten. We praten je graag bij en nemen je mee in de voortgang van dit project.

Aanleiding voor de uniformering

Ondanks dat er de laatste jaren al veel is bereikt om de datakwaliteit in de volmachtmarkt te verbeteren blijft de urgentie volgens het Verbond van Verzekeraars en de NVGA bestaan. Zo plaatste De Nederlandse Bank in 2017 kanttekeningen bij het tempo waarmee verbeteringen doorgevoerd worden. Dit heeft onder andere een grote impact op het kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de beheersing van de volmachtketen te verbeteren en het traject een extra impuls te geven, hebben het Verbond van Verzekeraars en de NVGA gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting streeft de volgende twee doelen na:

  • Uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars;
  • Het verhogen van de datakwaliteit in het kanaal, zodat gevolmachtigden en verzekeraars een klantgericht beleid kunnen voeren. Verzekeraars kunnen hierdoor ook beter voldoen aan hun rapportageverplichtingen.

Wat houdt de uniformering precies in?

Het uniformeren houdt in dat alle betrokken volmachten elk volmachtproduct per maatschappij op een eenduidige wijze inrichten en dat ook alleen maar die zaken verzekerd kunnen worden die binnen die verzekering vallen. Bijvoorbeeld de dekking die verleend wordt en wat voor soort objecten verzekerd worden. Elke maatschappij bepaalt voor zichzelf hoe hun producten eruitzien.

Het is de bedoeling dat alle verzekeraars per product een door SIVI gecertificeerde productdefinitie leveren op basis van de SIVI AFD Standaard. De verzekeraars geven aan welke gegevens minimaal nodig zijn voor het sluiten van een product. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de polis, het toezicht, de rapportage aan herverzekeraars, de premie en acceptatie. Afspraken die afwijken van de standaard worden op een eenduidige wijze vastgelegd. Zowel de verzekeraars, volmachten en leveranciers zoals ANVA hanteren dezelfde uitgangspunten voor het product, waarbij de softwareleveranciers voor de standaard inrichting in de verschillende systemen zorgen.

Om dit voor elkaar te krijgen is in overleg met de stichting uniforme inrichting volmachten besloten om de uniformering van de markt in stappen uit te voeren. We starten met hoofdbranche auto om vervolgens verder te gaan met brand, AVP en als laatst alle overige polissen. We starten met de maatschappijen: Nationale Nederlanden, Reaal, de Goudse Verzekeringen, Avéro Achmea en a.s.r. Later volgt de rest. De doelstelling van de stichting is om aan het eind van 2021, 80% van de volmacht polissen geüniformeerd te hebben.

De aanpak van ANVA

Om ervoor te zorgen dat onze klanten hun polissen kunnen omzetten naar de nieuwe uniforme inrichting, zijn we druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe standaard productschermen in ANVA Backoffice die horen bij de standaard inrichting van het betreffende product. Deze schermen zijn eenvoudig zelf in te lezen, maar zijn niet meer zelf te wijzigen. Uiteraard blijft het gewoon mogelijk om defaults en macro’s in te stellen en zelf extra vensters toe te voegen. Voor het omzetten van de polissen ontwikkelen wij een speciale tool, waarmee klanten deze omzetting eenvoudig kunnen uitvoeren.

Om elk kwartaal de nieuwe schermen en omzetting-tools te testen, hebben wij de hulp van onze klanten ingeschakeld. Door middel van verschillende pilots krijgen we feedback over de inrichting en werking van de producten. Inmiddels is AGEVO Assurantiën gestart met de pilot voor de autoverzekering van NN. Interesse om ook mee te doen aan de pilot? Laat het ons weten via b.v.druten@anva.nl.

Wil je weten hoe de uniformering in de praktijk werkt?

We kunnen ons goed voorstellen dat je veel vragen hebt rondom dit onderwerp. Wij hebben twee demo video’s beschikbaar die meer laten zien over de uniformering.

  • In de eerste video vertelt onze consultant Theo Kreuning je alles over de nieuwe standaard productschermen. Hoe zien ze eruit? Hoe moet je ze inlezen? En wat kun je zelf aanpassen? Je vindt de video hier.
  • In de tweede demo laat Theo alvast zien hoe de conversies gaan werken en hoe je dit gemakkelijk zelf kunt doen. Deze video kun je hier bekijken.

Heb je andere vragen of zorgen rondom de uniformering van de polissen? Neem dan gerust contact op met onze servicedesk via het telefoonnummer 033 – 4756525 of neem eens een kijkje in de ANVA Help. Daar vind je veel informatie over dit onderwerp.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief