Een gestandaardiseerde branche als duurzame oplossing

Stichting SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de verzekeringsindustrie. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Managing consultant Herman Lenferink richt zich binnen SIVI op ketenoptimalisatie en -integratie, onder andere binnen de volmachtketen.

Door zijn jarenlange ervaring was het Herman Lenferink al eerder opgevallen dat de samenwerking tussen verzekeraars en volmachten omtrent datakwaliteit niet altijd vlekkeloos verliep. “Het vinden van gezamenlijke uitgangspunten was best lastig. Op verzoek van Jaap de Louw (pagina 4 in het magazine) – in zijn rol als voorzitter van de Werkgroep Datakwaliteit Volmachten – ben ik met verzekeraars, volmachten en leveranciers in gesprek gegaan. Vanaf de start heb ik alle partijen betrokken als integraal onderdeel van dit plan. Mijn bevindingen heb ik kunnen verwerken in het plan Uniforme Inrichting Volmachtketen dat daardoor voor iedereen aanvaardbaar was”, start Herman.

AFD-definities

Een belangrijk onderdeel van het plan is de introductie van een standaard om de definities van volmachtproducten vast te leggen: de AFD-definitiestandaard. “Binnen de verzekeringsbranche hebben we rond specificaties langetijd gewerkt met XML-sjablonen en Word-documenten. De
ontwikkeling van de AFD-definitie is als gevolg van dit project naar voren gehaald en verder vormgegeven. De AFD-definities zijn een stuk nauwkeuriger en kunnen geautomatiseerd verwerkt worden, dat is de grootste verandering. Systeemhuizen kunnen hun software hierop inrichten. Hiermee vervalt veel van de huidige handmatige inrichting van volmachtproducten”.

 

Duurzame verbetering

Een AFD-definitie is vergelijkbaar met spelregels hoe de verschillende volmachtproductspecificaties aangeleverd moeten worden. Herman: “De standaard is een soort van programmeertaal. Verzekeraars werken per product op basis van deze standaard hun productspecificaties uit. De brandstof bij een autoverzekering kan bijvoorbeeld de waarde benzine, diesel, elektrisch en hybride hebben. En als er een dekking Casco is, moet er ook altijd een dekking WA zijn. Elke AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd, waarna softwareleveranciers en volmachten de AFD-definitie kunnen gebruiken. Vanuit SIVI bieden we de mogelijkheid aan om op onze website online AFD-definites samen te stellen. Dit geldt niet alleen voor verzekeraars, maar ook voor volmachten met bijvoorbeeld zelfontwikkelde poolproducten. Het gebruik van AFD-definities levert een structurele en duurzame oplossing binnen de volmachtketen!”

Sterke toegevoegde waarde

Voor de 800 productdefinities waar in eerste instantie op gefocust wordt, zijn op het moment van schrijven (begin mei) zo’n 300 AFD-definities in ontwikkeling en zo’n 60 formeel gecertificeerd. Herman constateert dat de toegevoegde waarde voor alle ANVA-klanten geldt: “Door de grote diversiteit in inrichting van volmachtadministraties moet elke klant als het ware weer zijn eigen pad uitvinden bij bijvoorbeeld het koppelen met andere software of het gebruik van een acceptatiemodule. Juist door de uniformiteit kunnen ANVA-klanten straks makkelijker genieten van alle mooie oplossingen van ANVA die beschikbaar zijn of komen. Het mes snijdt echt aan drie kanten. De verzekeraars krijgen meer eenduidige data, de inrichtingskosten voor gevolmachtigden worden substantieel lager en softwareleveranciers als ANVA kunnen beter inspelen op de wensen en behoeften van verzekeraars en volmachten”.

Hij vervolgt: “Ik ben trots dat volmachten het in de breedte goed oppakken en de waarde ervan inzien. Om iedereen na de zomer in beweging te hebben, hebben wij nog een grote uitdaging, maar tegelijkertijd is dit heel belangrijk om onze doelstelling te halen. Om het einddoel samen te behalen moet je nu stappen gaan zetten”.

Andere artikelen uit het ANVA magazine

Het belang van stichting uniforme inrichting volmachtketen

Het belang van stichting uniforme inrichting volmachtketen

De noodzaak van uniforme vastlegging

Ons gesprek met Jaap de Louw en Jorg Roodbeen gemist?

Aan de slag met uniforme vastlegging

Het gesprek met Marianka Everts en Marcel Ravelli gemist?

9 stappen voor een succesvolle conversie

Ben je er klaar voor om met de uniformering aan de slag te gaan?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief