DiVerz! start met EMS

Een gesprek met Michael Knaapen (DiVerz!) en Luigi van Geest (EMS) over de livegang Het is zover voor DiVerz!. Het samenwerkingsverband tussen verschillende advieskantoren neemt de claimsengine van EMS in gebruik op ANVA Hub, waarmee ze worden ondersteund in het afwikkelen van schadeclaims. Wij spraken met Michael Knaapen (directeur DiVerz!) en Luigi van Geest (directeur EMS) over de livegang en het proces dat daaraan voorafging. Op 8 april vertellen ze er graag meer over in een gezamenlijk webinar.

Met de Claimsengine van EMS worden schadeclaims automatisch afgehandeld en kan er automatisch een beslissing genomen worden over het uitkeren, herstellen of afwijzen van een schade. De consument staat daarbij centraal. Ze doorlopen zelf de dynamische vragenlijst om een schade te melden en dat op elk moment van de dag. Deze klantvriendelijke manier van schadeafhandeling maakte DiVerz! direct enthousiast.

Schadebehandelaars zijn een groot deel van de dag bezig met de administratieve onderdelen van hun werk. Dat is zonde, want zo blijft er minder tijd over voor het menselijke deel van het werk. Michael (DiVerz!): “Met deze tool krijgt de schadebehandelaar meer tijd voor verdieping op schades én meer tijd voor de klant, daar waar we echt het verschil kunnen en moeten maken. Bij een storm bijvoorbeeld kan er een piek in de werkzaamheden ontstaan. Het is dan mogelijk moeilijker om iedereen direct en correct te helpen. Met deze tool kan je wel vierentwintig uur per dag beschikbaar zijn voor de consument en ze door de gestandaardiseerde vragenlijst op de website snel en goed helpen, zonder in te boeten op kwaliteit.

Deze winst in tijd komt onder andere door de informatie die EMS aanlevert en toevoegt bij een nieuwe schadeclaim. Luigi (EMS): “Met EMS ondersteunen we het onderbuikgevoel van de ervaren behandelaar. Om dit te ondersteunen moet er gezocht worden naar bewijs of het wel daadwerkelijk gestormd heeft bijvoorbeeld. De Claimsengine levert deze data al mee en gaat daarin verder dan de schadebehandelaar zelf kan. Heeft een factuur bijvoorbeeld een rare uitlijning of lijkt er informatie te zijn toegevoegd? Dan krijg je daar melding van.” Hetzelfde geldt voor een ingevuld formulier waarin vaak teruggegaan is om aanpassingen te doen. Luigi: “Dit kan op fraude wijzen. Maar het helpt ons ook om onduidelijkheden voor de consument te lokaliseren. De menselijke maat is leidend in de uiteindelijke beslissing”.

Michael over de samenwerking:

“Een tip: zorg ervoor dat je vanaf het begin af aan de juiste medewerkers betrekt en een actieve rol geeft. Zo maak je iedereen onderdeel van het project en kun je vanaf het eerste moment belangrijke stappen maken met elkaar.”

Voortbouwen op ANVA

Michael: “ANVA blijft de basis van waaruit we werken. Door de koppeling tussen ANVA Hub en EMS blijft ANVA de bron waaruit EMS haar informatie haalt om deze vervolgens te gebruiken, te verreiken en weer op dezelfde plek op te slaan. Daardoor is de cirkel rond.” Luigi: “Hierdoor worden rapportages die je vanuit ANVA maakt nog completer.”

Voor EMS als partner is deze basis ook erg belangrijk. Luigi: “We doen het samen. Vanuit ANVA Hub kunnen partners ook gebruik maken van de andere partneroplossingen. We haken graag aan op wat er al is. Zo voorkomen we dubbele acties en houden het altijd overzichtelijk en efficiënt.”

Wil je meer weten over de samenwerking?

In het webinar met DiVerz! en EMS vertellen ze het graag zelf.

De menselijke kant van het proces

Voor Michael en Luigi is de samenwerking een succes. Het proces verliep efficiënt, met ook zeker ruimte voor gezelligheid. Om deze soepele samenwerking te bewerkstellen moet er wel rekening gehouden worden met verschillende factoren. Michael: “Uiteindelijk draait alles om de mens en het persoonlijke, zowel bij onze klanten als bij de businesspartners waarmee we samenwerken. Dit geldt natuurlijk ook voor onze schadebehandelaars en de optimalisatie van onze werkprocessen. Je gaat veel continuïteit en efficiency bereiken, maar daar moet je wel zelf in investeren door je collega’s te begeleiden en aan te haken. Een tip: zorg ervoor dat je vanaf het begin af aan de juiste medewerkers betrekt en een actieve rol geeft. Zo maak je iedereen onderdeel van het project en kun je vanaf het eerste moment belangrijke stappen maken met elkaar”.

Demo van de Claimsengine

Luigi en Gerrit laten graag zien hoe de Claimsengine werkt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief