De noodzaak van uniforme vastlegging

In gesprek met Jaap de Louw & Jorg Roodbeen Op 12 april 2019 ondertekenden het Verbond van Verzekeraars, de NVGA, Stichting SIVI en softwareleveranciers, waaronder ANVA en Solera, een letter of intent om te starten met de verbetering van datakwaliteit in de verzekeringsbranche. In gesprek met Jaap de Louw (directeur intermediaire distributie bij Avéro Achmea) en Jorg Roodbeen (CEO bij Klap Verzekeringsmakelaar) spreken we over de noodzaak van deze verbetering.

In 2013 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een assessment gehouden waarbij uit toetsing van rapportages bleek dat de verzekeraars in het volmachtkanaal niet voldeden aan de vereisten rond datavastlegging. Naast dat het van groot belang is dat we controle behouden over de kwaliteit van data, moet men ook het portefeuillemanagement goed kunnen uitvoeren”, start Jaap de Louw. Het behoud van datakwaliteit is niet alleen nodig om te voldoen aan de toetsing door DNB, maar ook om als volmacht de juiste terugkoppeling te kunnen geven aan een verzekeraar.

Werkgroep datakwaliteit volmachten

Door deze constatering startten de uitbestedende verzekeraars in 2014 met het vormen van de Werkgroep Datakwaliteit Volmachten om de op dat moment 14 miljoen onderkende data issues zoveel mogelijk terug te brengen. Daarbij werd bijvoorbeeld een cataloguswaarde behorende bij een autoverzekering of een postcode bij een opstalverzekering aangevuld. Dit type harde, ontbrekende data zorgde ervoor dat een herverzekeraar geen cumulatierisico kon bepalen en een verzekeraar niet aan zijn verplichting in het risicoverslag richting DNB kon voldoen. Jaap: “Ondanks dat we in ruim drie jaar tijd enorm veel data issues hebben kunnen oplossen bleek de medewerking vanuit de branche nog te vrijblijvend. Met deze boodschap ben ik in 2017 teruggegaan naar het Verbond en de NVGA. Er is destijds met veel energie gewerkt en we hebben zo’n 60 procent terug kunnen brengen, maar de eindstreep zouden we op deze manier niet bereiken”.

Uniforme inrichting volmachtketen

De conclusie was dat het niet volstaat verzekeraars alleen te laten focussen op het oplossen van ontbrekende gegevens in bronbestanden. Begin 2018 heeft Jaap Stichting SIVI verzocht een onderzoek te doen naar wat noodzakelijk is om tot een structurele verandering te komen. Op basis van dit onderzoek is vervolgens gezamenlijk met Stichting SIVI het project Uniforme Inrichting Volmachtketen (UIV) gestart. Aan dit project neemt de hele keten deel: verzekeraars (Verbond), volmachten (NVGA) en systeemhuizen. Inmiddels is het project ondergebracht binnen de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV) waar verzekeraars en volmachten zitting hebben in het bestuur.

Overtuiging

Project UIV is niet het eerste traject dat zich richt op de datakwaliteit binnen de verzekeringsbranche. “De overtuiging van alle partijen in de keten en het geloof in een duurzaam voortbestaan maakt dit traject anders dan anders”, vertelt Jorg Roodbeen. “Dat kan niet vanaf één kant, daar hebben we alle partijen voor nodig. Bovendien willen we, los van politieke belangen, het probleem op een duurzame manier voor eens en altijd oplossen. Onze ideeën, plannen en constateringen zijn uitgewerkt in een definitieve inrichting van de stichting en de financiering”. Door inzichtelijk te maken wat het project UIV inhoudt en hoeveel tijd en middelen het kost kon het totaalbedrag aan de hand van een objectieve formule omgeslagen worden tot een bedrag per deelnemer. Jorg: “Op deze uitwerking hebben nagenoeg alle verzekeraars en volmachten aangegeven hun bijdrage te leveren. Aanvullend investeren systeemhuizen in de aanpassing van de software. Ik ben blij te zien dat de volmachtmarkt inziet dat dit een bijdrage is die we moeten leveren én dat dit waar naar zijn geld is”.

Orde in portefeuille

Zowel Jaap als Jorg zien in dat de uitwerking van UIV voor individuele volmachten best een uitdaging kan worden. “Sommige volmachten werken vanuit meerdere systemen, met meerdere systeemhuizen of verschillende versies. Wij leveren de oplossingen, het raamwerk, de structuur en de standaarden, maar uiteindelijk moeten volmachten dit zelf inregelen. Zij die de kwaliteit van data al op orde hadden kunnen sneller stappen maken en hebben minder kosten dan partijen die hier weinig tot geen aandacht aan hebben besteed”, vertelt Jorg. Jaap haakt daarop in: “Discipline en je niet laten afleiden door de waan van de dag is het allerbelangrijkste bij de aanpak van dit traject. Wij willen graag faciliteren.

ANVA als pilotpartner

ANVA is een belangrijke partij bij de uitwerking van de route binnen dit programma. Jaap: ‘’ANVA’s directeur Roel van Dijk haakte in het begin van dit traject zeer constructief aan bij de uitwerking van Stichting SIVI, dat was geweldig! Door deze snelle schakeling besloten we al snel dat we ook de andere systeemhuizen konden benaderen. De samenwerkingen met systeemhuizen waarderen wij enorm. We realiseren ons goed dat we een groot appel doen op ieders flexibiliteit en jaarkalender”.

Intellectuele uitdaging

Dat Jaap aan de start van de Werkgroep Datakwaliteit Volmachten het verloop van het project UIV niet verwacht had is logisch. “Nog altijd voelt deze samenwerking als een intellectuele uitdaging en ik denk dat mijn mede-stichtingsbestuursleden dat ook zo voelen. Ik ben trots op de resultaten die we tot nu toe behaald hebben en de vele successen waarvan ik overtuigd ben dat ze nog volgen. Dit traject gaat heel veel effifficiëntie opleveren”. Jorg sluit zich daar bij aan: “In eerste instantie voelt het als veel werk waar niet om gevraagd is. Primair levert het ons allen een duurzame volmachtsmarkt met een toekomst op, dat lijkt mij het meest fundamentele. Bovendien is het onderdeel geworden van de kwaliteitsnormering van de NVGA. Wacht dus niet lang meer, start morgen en pak het gedisciplineerd aan!”.

Andere artikelen uit het ANVA magazine

Het belang van Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Lees ons interview met Alex de Ruiter, programmamanager van de stichting

Aan de slag met uniformering

Het gesprek met Marianka Everts en Marcel Ravelli gemist?

Een gestandaardiseerde branche als duurzame oplossing

Het gesprek met managing consultant Herman Lenferink van stichting SIVI gemist?

9 stappen voor een succesvolle conversie

Ben je er klaar voor om met de uniformering aan de slag te gaan?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief