Connecting customers én partners

Het is makkelijk om te roepen dat onze klanten centraal staan in alles wat wij doen. Er zijn immers veel bedrijven die dat zeggen, maar waar vervolgens een rits aan voorbeelden volgt van klanten die dat niet zo ervaren. Het gaat volgens ons niet om het zo snel mogelijk vervullen van individuele klantwensen. Het gaat om de beleving die klanten hebben bij de keuzes die wij maken.

Klant niet altijd als vertrekpunt

Persoonlijk ben ik de afgelopen drie jaar nauw betrokken geweest bij een project met betrekking tot klantovereenkomsten. Hierin hebben we de korte termijn wensen van onze klanten bewust niet centraal gesteld, om zo de langere termijn te kunnen borgen. Een voorbeeld: soms moeten wij de uitfasering van een stuk verouderde techniek onder de aandacht brengen. Dat is niet iets waar onze klanten op wachten. Mij hoor je dan ook niet gauw zeggen dat bij alles wat wij doen de klant centraal staat. We doen het uiteraard wel in het belang van onze klanten. Of eerder nog breder: we doen het in het belang van de markt die we bedienen. Dat zijn twee verschillende vertrekpunten.

Aandacht maakt alles mooier

Niet voor niets is onze slogan: connecting customers. Het gaat ons erom klanten mee te nemen in ons verhaal, onze visie en hen bij elkaar in de keuken te (laten) kijken. Wij proberen zoveel mogelijk klanten te verbinden. Met elkaar, met ANVA, met stakeholders, maar ook met hun eigen klanten. De eenvoud van de slogan van IKEA (aandacht maakt alles mooier) vind ik hiervoor een passend uitgangspunt. Dat kan namelijk alleen wanneer je ruimschoots de tijd voor elkaar neemt, met elkaar om tafel zit en in alle openheid wil brainstormen met een horizon die verder gaat dan enkel operatie.

Wij laten ons daarom bewust niet beperken tot een technische roadmap voor een jaar. We praten inhoudelijk over ambities, marktontwikkelingen en branche initiatieven, nationaal en internationaal, die van invloed kunnen zijn op de komende jaren. Het leukste is om dat te bespreken in een ontspannen setting, met soms even de benen op tafel. Alleen zo kunnen alle partijen de juiste keuzes maken én elkaar helpen. Of juist de bewuste keuze maken om niet met elkaar verder te gaan, al zien we dat gelukkig maar zeer zelden.

Waardevol samenwerken

Alle ANVA collega’s spelen een belangrijke rol bij de facetten van deze verbinding. Bijvoorbeeld tijdens de afgelopen AM:dag, waar we namens ANVA uiteraard aanwezig waren en veel klanten mochten ontmoeten en spreken. En ook recent nog tijdens onze partner- en ambassadeursdag op 17 november jl. Wat was het leuk en fijn om met hen een dag vol inspiratie en informele gesprekken te beleven. Beiden voorbeelden van wat mij betreft een prachtige invulling van connecting customers!

Net als onze klanten zijn ook onze ruim 20 ambassadeurs en partners van grote waarde voor ons. Onze ambassadeurs hebben actief meegeholpen aan productontwikkelingen die waardevol zijn voor hun bedrijfsvoering. Zij helpen graag mee aan de toekomst daarvan en steken hier, samen met onze product owners, tijd en energie in tijdens de concept fase, ontwikkeling, testen en ingebruikname.

Ook onze partners zijn dagelijks bezig om het ANVA platform te verrijken met hun toepassingen. Daarvoor is een groot aantal koppelingen gemaakt (veelal API’s) die zorgen voor een naadloze integratie voor data uitwisselingen. Onder andere conform de schaalbaarheid en beveiligingseisen die zo broodnodig zijn in onze branche. We werken hierin altijd nauw samen met een klant om vanuit een succesvolle pilot de koppeling breder in de markt te zetten. Zo ontstaat veelal een ambassadeurschap: vanuit de driehoek partner, klant en ANVA. Geweldig leuke trajecten!

Onze partners en ambassadeurs hebben met elkaar gemeen dat ze beiden werken aan het waardevoller maken van het ANVA platform voor de gehele branche. Zonder hen waren we niet waar we nu staan. Dat was dan ook de reden om onze afgelopen partner- en ambassadeursdag in het teken te stellen van een groot: DANK JE WEL!

Daan van der Lugt, CCO ANVA

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief