ANVA start pilot voor vernieuwde Exact Online koppeling

Om koppelingen zoals Exact Online op het toekomstige ANVA Hub te laten draaien, verhuizen wij stapsgewijs de onderliggende techniek naar het ANVA platform in de cloud. In het geval van Exact Online kozen wij er bewust voor om niet alleen technische vernieuwingen door te voeren, maar tegelijkertijd ook knelpunten uit de koppeling te halen.

In gesprek met klanten, tijdens reviews en interviews, kwamen we tot de wijzigingen die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat deze koppeling veel beter en prettiger ingezet kan worden.

Drie belangrijkste kernpunten

Om de oorspronkelijke gedachte achter ANVA Hub (efficiënter en vooral slimmer werken vanuit de cloud) te realiseren, is het noodzakelijk om de volgende stap in ANVA haar vernieuwingsstrategie te zetten. Zonder deze stap is het namelijk simpelweg niet mogelijk om de continuïteit van de Exact Online koppeling te kunnen waarborgen binnen het ANVA platform in de cloud.

Het ontwikkelteam van ANVA richtte zich daarom specifiek op twee doelen. Naast het vernieuwen en verbeteren van de communicatie tussen het ANVA systeem en het Exact Online platform, focusten zij ook op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid bij het gebruik van de koppeling op een aantal specifieke items. Centraal stonden hierin altijd drie kernpunten: continuïteit, kwaliteit en efficiëntie.

“Technisch gezien waren de knelpunten geen makkelijk door te voeren stappen. De nauwe samenwerking tussen ANVA, onze klanten en uiteraard ook met Exact zelf maakt het mogelijk om de koppeling zo goed mogelijk te kunnen implementeren.”

Jan Willem Willemsen, Analist bij ANVA

Afscheid nemen van issues en knelpunten

Het aansluiten op de al bestaande ANVA architectuur en technologie, evenals het aansluiten op de moderne Exact Online API’s, zorgt ervoor dat de bestaande issues met tokens in het gebruik van de koppeling vanaf de nieuwe release verleden tijd zijn. Hetzelfde geldt voor issues met onvolledig verwerkte data bij uploads en issues die te herleiden zijn naar de robuustheid van de koppeling. Ook issues met gebrek aan inzicht en draagkracht zijn verleden tijd, aangezien er in de 2.0 versie een verbeterde diagnose is ingebouwd voor zowel ANVA klanten als de servicedesk.

Waarde verbetering Exact Online koppeling

Concreet levert de nieuwe Exact Online koppeling twee grote verbeteringen op voor ANVA gebruikers, namelijk:

  • Uploaden van gegevens en saldi controle is geïntegreerd in één proces, zodat mogelijke verschillen direct geconstateerd kunnen worden;
  • Uploaden van gegevens en saldi controle via de ANVA batch module wordt gefacilieerd, zodat het proces automatisch op de achtergrond kan worden uitgevoerd.

Met name het eerste punt levert een winst op voor ANVA gebruikers. Door de compacte periode waarin dit proces in de nieuwe koppeling gefaciliteerd wordt, kunnen mogelijke verschillen eerder geconstateerd worden en zijn deze verschillen ook sneller oplosbaar. De aanvulling van de ANVA batch module zorgt bovendien voor een tijdsbesparing van gemiddeld 15 uur per maand. De omslag van een handmatige naar een automatische upload maakt het mogelijk om het proces van de administratie buiten kantooruren te laten uitvoeren, zodat ANVA gebruikers ’s ochtends weer in een bijgewerkte administratie kunnen starten.

Pilot in samenwerking met SVC Groep

In de pilot voor de vernieuwde Exact Online koppeling, welke van 4 tot 18 juli 2022 loopt, wordt door twee verzekeringskantoren en implementatiepartner SVC gevalideerd of de nieuwe koppeling naar tevredenheid en behoren werkt. Na afloop van de pilot zullen de eventuele bevindingen worden opgelost, zodat begin augustus 2022 de uiteindelijke release beschikbaar wordt voor alle ANVA klanten.

In afstemming en samenwerking met SVC kan vervolgens voor ieder kantoor de overstap naar de vernieuwde Exact Online koppeling worden ingepland. ANVA zal hierin actief blijven begeleiden, om uiteindelijk in de loop van 2023 de uitfasering van Exact Online 1.0 te voltooien.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief