Veelgestelde vragen

Het dataplatform van ANVA (voorheen noemden we dat ANVA Datawarehouse) bieden we elke ANVA-klant kosteloos aanbieden. Dat biedt prachtige mogelijkheden, maar roept wellicht ook vragen op. Hier bundelen we de veelgestelde vragen en lees je de antwoorden en detailinformatie van onze oplossing.

Over data

Geen dataplatform zonder data. Lees hoe we daarmee omgaan.

Welke bestanden zijn beschikbaar in het dataplatform?

ANVA stelt een set van de 170 door klanten meest gebruikte CTREE-bestanden uit ANVA Backoffice beschikbaar in het dataplatform. Dit zijn basisgegevens en verzekeringsbestanden. De bestanden die wij hebben toegevoegd kunnen opgevraagd worden in het dataplatform en via Customer Support.

Welke aanpassingen worden doorgevoerd op de ruwe data uit ANVA 4/5?

ANVA voert 3 aanpassingen door op de ruwe data:

 • Vrije labels zijn beschikbaar gemaakt in aparte views. Hierdoor zijn gegevens eenvoudiger in te lezen in andere applicaties.
 • De ruwe data uit ANVA die je wilt hergebruiken bevatten een aantal onhandigheden. Zo kun je bijvoorbeeld de datum van 31 februari kiezen. In het dataplatform wordt deze aangepast naar de laatste dag van februari in een jaar. Daarnaast geven we een aantal velden (zoals datumveld, tekstveld) direct de juiste waarde mee. Zelf hoef je die nabewerking dan niet meer te doen.
 • Er is een prefix toegevoegd aan kolomnamen om snel te zien uit welke tabel de gegevens in de kolom komen. In het ODBC-schema zijn deze prefixes toegevoegd en in het ODS-schema zijn de kolomnamen zonder prefix beschikbaar. Op die manier hou je grip op je werkzaamheden met de ODBC-driver.

Waar draait het dataplatform?

Na een grondig onderzoek en selectie hebben wij gekozen voor de datawarehouse oplossing van Snowflake voor het dataplatform. Deze omgevingen worden gehost bij Amazon Web Services (AWS) in Europa. Meer informatie is te vinden op snowflake.com.

Hoe vaak wordt de data van ANVA 4/5 ververst in het dataplatform?

Op dit moment wordt de data uit ANVA 4/5 dagelijks toegevoegd aan het dataplatform. We zijn bezig om de bestanden vaker toe te voegen. We bouwen dit gefaseerd op. Eind 2023 verwachten wij een frequentie van twee keer per dag, toenemend tot onze doelstelling om medio 2024 eens per uur of kwartier de gegevens voor je te verversen.

Wat betekent ‘near real time’ data verversen?

Near real time data verversen houdt in dat data met heel kleine tussenpozen ververst wordt in het dataplatform, alsof het real time wordt bijgewerkt. De snelheid en frequentie binnen het dataplatform stelt ANVA in. ANVA verstaat onder near real time een snelheid van de verversing van gegevens in de oplossing van eens per 15 minuten.

Welke bestanden worden near realtime ververst?

De lijst met near realtime verversing van data is op te vragen bij onze consultants. De meest relevante bestanden verversen we met een hoge interval. Beheerbestanden verversen we met een lagere interval bijvoorbeeld.

Hoe ontsluit ik data vanuit het dataplatform naar mijn landschap?

Een groot voordeel van het dataplatform is dat we moderne connectoren kunnen bieden zoals Node.js, NET Driver, PHP PDO Driver of JDBC Driver. De kosten voor het gebruik van deze innovatieve connectoren zijn op basis van fair use ingegrepen in een ANVA Backoffice abonnement. Bekijk voorbeelden van ontsluitingsmogelijkheden.

Hoe zie ik wanneer data is geland in het dataplatform?

Alle data die we wegschrijven in het dataplatform is voorzien van tijdstempels.

Voert ANVA dagelijks een full dump uit van de gegevens uit ANVA 4/5?

Met deze nieuwe techniek zorgen we ervoor dat de data altijd actueel is. We kiezen ervoor om wekelijks een full dump van ANVA 4/5 gegevens in het dataplatform op te slaan. Aangevuld met de dagelijkse verversing van gegevens op basis van gewijzigde records in ANVA 4/5. Deze laatste methode heet het incrementeel bijwerken van gegevens.

Kan ik zelf de frequentie van een gegevensdump uit ANVA 4/5 aanpassen?

In 2023 kan je zelf geen aanpassingen maken in de frequentie en het type gegevensdumps (full dump versus incrementele gegevensdump), anders dan de standaard geconfigureerde instellingen die de consultant met je maakt. Voor 2024 beogen we een configuratiedeel te maken, waarbij je zelf de instellingen kunt aanpassen over de selectie van te dumpen bestanden en frequentie. Wil je voor die tijd aanpassingen in de instellingen, maak dan een ticket aan via https://support.anva.nl.

Hoe kan ik specifieke real time gegevensbevragingen op ANVA 4/5 doen?

Het dataplatform is specifiek bedoeld voor ongestructureerde bulkbevraging van data die eerder via een kopie uit ANVA 4/5 zijn gehaald. Voor het real time gestructureerd opvragen van specifieke data uit ANVA 4/5 gebruik je de XML-API. Met deze API kan je gegevens ophalen en schrijven in ANVA. Meer informatie

Waar vind ik de ANVA Developerportal?

Wil je zelf ontwikkelen op ANVA via onze API’s of de specificaties lezen over de mogelijkheden en veiligheid van het dataplatform, kies dan: ANVA Developer Portal 

Over ANVA Extract

ANVA Extract is de middle ware applicatie om je lokale ANVA 4/5 gegevens in bulk veilig en mega snel te transporteren naar je eigen applicatielandschap. Ongeacht of dat een cloud of lokale omgeving is.

Kan ik het extracten van een full dump uitzetten?

Nee, op dit moment niet. We voeren bewust een wekelijkse full dump uit om zeker te zijn dat alle data uit ANVA 4/5 wordt ontsloten. Het bijwerken van tussentijdse gewijzigde gegevens gebeurt door het incrementeel extracten van data in de tussenliggende dagen.

Wat is de ANVA Extract module?

ANVA Extract is software van ANVA dat wij gebruiken om gegevens uit ANVA 4/5 te halen en naar het dataplatform te sturen. Bij de installatie stellen onze engineers deze module correct in, zodat er juist wordt samengewerkt met de ANVA 4/5 installatie.

Kan ANVA Extract mislukken?

Het extracten van gegevens met de ANVA Extract module is een geautomatiseerd proces en wordt op een vaste tijd gestart door een ingeplande taak. De doorlooptijd van dit proces is afhankelijk van:
a) De hoeveelheid data die wordt opgehaald en verstuurd
b) De snelheid van de server waar ANVA 4/5 op draait
Als op de geplande tijd ook andere activiteiten op de server plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het installeren van een update, kan het betekenen dat het extract niet wordt gestart of afgerond. Hou hier rekening mee bij het feitelijk inplannen van back up- en batchprocessen op ANVA. Mail vragen over dit onderwerp naar dwh@anva.nl.

Waar kan ik meer informatie vinden over ANVA Extract?

Ga hier naar de product pagina van ANVA Extract.

Over ontsluitingsmogelijkheden

Jouw klanteigen datawarehouse biedt toekomstbestendige mogelijkheden om je data te ontsluiten op een slimme en veilige manier.

Hoe leg ik een rechtstreekse koppeling met mijn eigen Snowflake Datawarehouse?

Het dataplatform is direct te koppelen aan een ander Snowflake datawarehouse. Dat is een fijne optie die standaard beschikbaar is voor ANVA-klanten. Dit is mogelijk wanneer je door ANVA een view op het dataplatform laat maken.

Het delen van gegevens tussen verschillende regio’s wordt ondersteund voor Snowflake accounts die worden gehost op Amazon Web Services, Google Cloud Platform of Microsoft Azure die binnen Europa draaien.

Hoe leg ik een rechtstreekse koppeling met mijn niet-Snowflake Datawarehouse?

Dit is niet mogelijk. Wil je de gegevens uit het dataplatformontsluiten naar andere applicaties of je eigen datawarehouse? Gebruik dan één van de vele innovatieve connectoren zoals Snowflake JDBC, JSON, .NET.

Welke ontsluitingsmogelijkheden biedt het dataplatform?

Het dataplatform biedt vele moderne ontsluitingsmogelijkheden, zoals Snowflake ODBC, JDBC, JSON, .NET en een rechtstreekse koppeling met een ander Snowflake datawarehouse. Kijk voor de mogelijkheden op www.snowflake.nl

Over gebruik en kosten

De zekerheid dat je bij het succesvol aansluiten en gebruik van het dataplatform niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Welke technische randvoorwaarden gelden voor aansluiting op het dataplatform?

Houd rekening met deze minimale eisen:

 • minimaal benodigde ANVA-release: 51.P03.010
 • De ANVA-server moet in staat zijn contact te maken met nexus.anva.nl en AWS cloud om het uploaden van ANVA-bestanden naar de Datastore mogelijk te maken.
 • aansluiting op ANVA Hub
 • opvragen en inregelen van credentials

Deze credentials zijn eigendom van de klant/contracthouder en het is zonder berichtgeving niet toegestaan die te verstrekken aan derde partijen waarmee de klant samenwerkt. Via support.anva.nl kun je de credentials aanvragen bij ANVA.

Kan ik een training volgen?

Kijk voor ons actuele trainingsaanbod van de ANVA Academy hier.

Wat kost het gebruik van het dataplatform?

De kosten voor het gebruik van het dataplatform worden betaald vanuit het je ANVA 4/5 abonnement. Dat betekent dat ANVA geen kosten in rekening brengt voor:

 • het opzetten, inregelen en door de klant in gebruik laten nemen van het datawarehouse
 • het uitlezen van bestanden uit de ANVA 4/5 productieomgeving via de ANVA Extract module naar het dataplatform
 • de kosten voor de datadump naar en de opslag van data in het dataplatform
 • de kosten voor het gebruik van beschikbare connectoren op het dataplatform met benodigde certificaten
 • de datakosten om gegevens via generieke connectoren uit het dataplatform te halen, uitgezonderd datakosten die ontstaan door het gebruik van partneroplossingen.

Het gebruik van het dataplatform en de kosten voor het dataverkeer naar en uit het datawarehouse levert ANVA op basis van fair use gebruik.

Wat betekent fair use gebruik?

De investering door ANVA en de operationele kosten op het dataplatform zijn aanzienlijk. In de gevallen dat klanten onze oplossing zoals beoogd, ter goede trouw en binnen de ANVA-richtlijnen en randvoorwaarden gebruiken, neemt ANVA de vermelde kosten voor haar rekening. In het geval ANVA ongebruikelijk of buitensporig gebruik van de oplossing vaststelt of om onduidelijke redenen voor niet realistische kosten wordt aangeslagen, nemen we contact met je op om de oorzaak te achterhalen en de setup te verbeteren. Is dat niet mogelijk, dan vallen extra kosten voor het gebruik buiten de fair use policy en zijn aanvullende kosten voor het gebruik van het dataplatform voor ANVA-klanten van toepassing.

Vervangen oude connectoren

Innovatie gaat niet zonder afscheid te nemen van de oude garde. Die hebben goede diensten bewezen maar zijn niet klaar voor een veilige toekomst.

vervanging connectoren

Hoelang kan ik de bestaande Veryant ODBC-driver nog gebruiken?

De technische staat van de Veryant ODBC-driver op ANVA 4/5 is verouderd en kan tot continuïteitsrisico’s leiden. Om die reden stopt de support op het gebruik van deze driver op 1 september 2023 (end-of-support). Per 1 november 2023 is deze connector end-of-life. Treden na 1 november 2023 systeemfouten op in ANVA 4/5 die worden veroorzaakt door het gebruik van de Veryant ODBC-driver, dan dien je zelf deze problemen te verhelpen.

Hoelang kan ik AMIS nog gebruiken?

De technische staat van de BI-oplossing ‘AMIS’ van ANVA is verouderd. ANVA kan na 1 september 2023 geen continuïteit van AMIS garanderen. In de Datastore is 24/7 een kopieset van gegevens uit ANVA 4/5 voor je beschikbaar om te gebruiken voor BI-doeleinden. Om die reden is het niet toegestaan om AMIS te gebruiken na 1 september 2023 (end-of-life). Treden na 1 september 2023 systeemfouten op in ANVA 4/5 en/of AMIS die worden veroorzaakt door het gebruik AMIS of de AMIS-switch, dan valt het oplossen van de problemen op ANVA 4/5 en AMIS onder je eigen verantwoordelijkheid.

Kan ik AWACS gebruiken voor bulk bevragingen?

Nee, dit is niet toegestaan. Het dataplatform is specifiek bedoeld voor bulkbevragingen van data uit ANVA 4/5 naar de datastore met behulp van onze middleware ANVA Extract.

Wil je specifieke records ophalen of wegschrijven in ANVA 4/5, dan gebruik je daarvoor de XML-module.

Waar staat de officiële release-informatie met actuele de uitfaseerdatums?

Ga hier naar het release overzicht met de actuele data waarop support (end-of-support) en gebruikersrecht (end-op-life) vervallen van deelapplicaties van ANVA en oude connectoren & drivers op ANVA.

Cloud informatie

Wie is waarvoor verantwoordelijk op het moment dat je data in de veilige cloud staat van Amazon Web Services (AWS)?

Waar kan ik de verwerkersovereenkomst vinden?

De verwerkersovereenkomst vind je terug op https://hub.anva.io/agreement/findagreement

Waar kan ik meer informatie vinden over het Snowflake Datawarehouse?

Meer informatie is hier te vinden: snowflake.com.

Waar kan ik meer informatie vinden over Matillion?

Meer informatie over de werking van Matillion is te vinden op: matillion.com

Overig

Is het dataplatform geschikt voor acceptatie-, test- en datademo werkzaamheden?

Ja. Het is niet altijd nodig om hiervoor aparte testomgeving van het dataplatform op te zetten. Het dataplatform belast de productieomgeving van ANVA 4/5 namelijk niet. Hierdoor is het mogelijk om ook testen te draaien met de productieversie van het dataplatform, omdat je daarin gebruik maakt van een kopie van productiedata. Heb je echter toch behoefte aan een extra dataplatform omgeving, mail je vragen over dit onderwerp dan naar dwh@anva.nl.

Is ANVA Hub technisch onderdeel van het dataplatform?

Ja, je authenticatie verloopt via ANVA Hub. De data die van ANVA 4/5 naar het dataplatform gaat, loopt nadrukkelijk niet via Hub.

Ik wil geen dataplatform, wat nu?

Je kunt als alternatief voor het dataplatform gegevens vanuit ANVA 4/5 extracten naar je eigen applicatielandschap me behulp van de ANVA Extract module. Het aanvragen van een Extract configuratie op ANVA 4/5 doe je in de vorm van een ticket bij Customer Support.

Waar vind ik technische informatie?

Op developer.anva.nl vind je alle technische informatie over het dataplatform,  Snowflake, XML-API module en andere API’s op ANVA 4/5 die via Hub lopen.

Kan ik datademo gebruiken in combinatie met het dataplatform?

Ja, al raden wij af om dit te doen. Het is namelijk geen objectieve weergave van een productie datasets. Wil je dit toch, dan kan dit alleen na afstemming met ANVA, aangezien er aan enkele voorwaarden voldaan moet worden.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Neem contact met ons op via dwh@anva.nl, we staan je graag te woord!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief