Referenties

VSZ

Op ieder moment snel kunnen reageren op de markt

/api.php/files/image/id/57f26adcd11c59277c8b4567

 

Op ieder moment snel kunnen reageren op de markt

Gaston Merckelbagh is algemeen directeur bij VSZ, dat sinds een jaar ANVA Elements gebruikt. Hij vertelt over het veranderingsproces binnen VSZ en legt uit hoe de nieuwe software een bijdrage heeft geleverd aan de realisatie van de visie en de bedrijfsstrategie.

 

VOLLEDIGE ONTZORGING VOOR WERKGEVERS

“Vertrekpunt bij VSZ is altijd beheersing van de risico’s door een effectieve uitvoering van de sociale zekerheid,” stelt Gaston. “Hiermee onderscheiden we ons van de ‘klassieke’ aanpak, die start bij verzekeren en daar vervolgens dienstverlening aan koppelt. De volgorde waar wij met onze uitvoerder Acture voor staan is: ‘preventie – uitvoering – verzekeren – continuïteit’ met een stabiel premieniveau. Hét private alternatief voor UWV. De dienstverlening van onze uitvoerder staat wel dichtbij werkgever en werknemer. En omdat hij de uitbetaling van de werkgever overneemt, is er rechtstreeks contact met de zieke én een direct belang om die snel te reactiveren en loonwaarde te creëren. Zo bieden we werkgevers een volledige ontzorging. Zónder verrassingen achteraf in de vorm van bijkomende kosten.“

 

FLEXIBELE EN INTERACTIEVE KLANTCOMMUNICATIE

De klantenkring van VSZ bestaat uit 120 assurantieadviseurs. “We willen op ieder moment de data en informatie kunnen leveren om snel te kunnen reageren op de markt,” vervolgt Gaston. “Ruim een jaar geleden zijn we daarom gestart met ANVA Elements en afgelopen zomer hebben we onze omgeving geïntegreerd met de ANVA-backoffice. Zo profiteren we bij onze klantcommunicatie van de flexibiliteit en interactiviteit van ANVA Elements en beschikken we tegelijkertijd over de robuuste en betrouwbare backoffice van ANVA en kunnen sneller schakelen. Dit heeft onze time-to-market aanzienlijk verkort. Bovendien beschikken we over uitgebreide rapportage- en informatiefaciliteiten. Met ANVA Elements werken we nu snel, kwalitatief en betrouwbaar.

 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

Inspiratie voor verandering en innovatie haalt VSZ uit gesprekken met assurantieadviseurs, werkgevers en branches. “Sociale zekerheid moet en kan anders worden georganiseerd. Bij een publieke verzekering hebben werkgevers met teveel partijen te maken en zit er veel inefficiëntie in het proces. Wij bieden een alternatief dat deze nadelen opheft, maar dat vraagt wel om innovatie. Bijvoorbeeld door integratie van uitvoering en uitbetaling, waardoor schadelastbeheersing direct is gekoppeld aan het verstrekken van Ziekengeld- en WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers. Of aan onze VerzuimApp, die ervoor zorgt dat een ziekmelding direct bij onze uitvoerder Acture binnenkomt. Zo zijn we onderscheidend binnen de branche.”

 

INVESTERINGEN RENDEREN SNEL

“De wereld verandert snel,” vervolgt Gaston. “Het is daarom heel belangrijk om kritisch te durven kijken naar je werkwijze en te leren van andere branches. Ik ben er ontzettend trots op dat wij direct alle processen hebben beschreven. Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, regelingen en risicomatrices hebben we voor al onze oplossingen in een handboek vastgelegd. Dat hebben we vervolgens doorvertaald in workflows. Dit is de basis voor een nieuwe inrichting van onze processen en werkwijze. Je werkt dan procesgericht, weet zeker dat je je klantgerichtheid op een goede manier invult en de zekerheid kunt geven dat je altijd het gewenste kwaliteitsniveau realiseert,” legt Gaston uit. “Ik gun iedere ANVA Elements-gebruiker tijd en capaciteit om zijn huidige situatie onder de loep te nemen. Vind jezelf als organisatie als het ware opnieuw uit om sneller te kunnen innoveren en voorop te gaan in de verandering.”

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

En blijf op de hoogte van al ons nieuws, onze events, webinars & blogs

MEER WETEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ANVA?

Mail of bel ons gewoon even!

033 - 4798200 Mail ons