VPI Polisinformatie via batch

Met de module VPI Polisinformatie kunnen volmachtkantoren vanuit ANVA realtime polisgegevens aanleveren aan maatschappijen voor zowel nieuwe als gewijzigde polissen. Elke mutatie wordt opgeslagen en moet regelmatig verzonden worden, zodat de maatschappijen altijd over de meest actuele polis- en dekkingsgegevens beschikken.

Het verzenden van de gegevens via Aanleveren van de polisinformatie (mutaties) (pad IVM) kost steeds meer tijd. daarom heeft onder andere de NVGA gevraagd om deze actie in de achtergrond in een batch uit te kunnen voeren. Dit is vanaf deze release mogelijk in de module Uitgebreide batchverwerking 2.0. De batchcategorie 00570 VPI Polisinformatie is toegevoegd. Bij de optie Parameters aanpassen kan het kantoor gekozen worden waar het verslag geplaatst moet worden en is het aantal te verwerken mutaties te zien.

Geen limiet meer van 1000 mutaties

Voor het aanleveren van de mutaties voor de module VPI Polisinformatie gold een limiet van 1000 mutaties per keer. Die limiet is er nu af. Dat geldt voor de handmatige aanlevering via pad IVM en voor de batchopdracht.

Voor meer informatie, zie het ANVA Backoffice-onderwerp Batchverwerking (hoofdstuk Uitgebreide batchverwerking) in ANVA Help.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief