Bouwstenen voor clausules in ANVA Word

Het is vanaf nu mogelijk om de bouwstenen voor de clausules uit de polisvolgbladen om te zetten naar ANVA Word. Je kan je huidige clausules converteren naar Word en deze vervolgens in Word bewerken. De Word-clausules worden aan het Word-polisblad toegevoegd. Hiermee is een eerste stap gezet om straks niet meer met polisvolgbladen te hoeven werken. Dit zorgt voor een compacter polisblad dat makkelijker op te maken is.

In het nieuwe pad BFVBC Bouwstenen voor clausules klikt u op de knop Batchconversie om een overzicht van uw clausules te zien. In de kolom Status zie je meteen welke clausules al omgezet zijn en welke nog niet.

Je kan een of meerdere clausules selecteren. Met de knop Start of met functietoets F2 wordt één voor één een Word-venster geopend met de clausule die meteen opgemaakt kan worden. Dat kan natuurlijk ook op een later tijdstip gedaan worden. Zodra de clausules omgezet zijn naar ANVA Word, kan de stuurcode Clausule bouwstenen ANVA-Word (pad BYSS, deel VIII) op Ja gezet worden. Hier moet onze servicedesk bij helpen. Maak een ticket aan via de supportdesk.

Om clausules te kunnen omzetten naar ANVA Word gelden de volgende voorwaarden:
• Je bouwt ANVA Word-documenten op de server op (stuurcode ANVA-Word op server opbouwen (BYSS deel VII).
• Voor de formuliersoort staat de optie Server opbouw formulieren op Ja.

Voor meer informatie, zie het ANVA Backoffice-onderwerp Formulieren (hoofdstuk Bouwstenen voor clausules Bouwstenen voor clausules omzetten naar ANVA Word en Bouwsteen op een ANVA Wordformulier plaatsen) in ANVA Help.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief