Polisadministratie


Verlaag uw administratieve lasten

Een efficiënte registratie van verzekeringspolissen dankzij vereenvoudigde invoer van gegevens, complete polisoverzichten en software voor prolongatie, incasso en excasso.

 

POLISOVERZICHT

Het polisoverzicht van ANVA geeft u alle belangrijke gegevens over de polissen van de desbetreffende relatie. Het polisoverzicht is gekoppeld met de uitgebreide gegevensbestanden, zoals relatie-, polis-, schade- en financiële gegevens. Op die manier kunt u snel de benodigde informatie selecteren uit het systeem. 

 

POLISINFORMATIE

De registratie van polisinformatie is ook geheel variabel in ANVA. Dit stelt u in staat om de informatie compleet af te stemmen op het door u en/of uw cliënten gewenste product. U kunt eveneens controle uitvoeren op de invoer en aanwezigheid van de door u noodzakelijk geachte polisgegevens. Tevens zijn koppelingen mogelijk met de premievergelijkingssoftware van Rolls. De basisstructuur van ANVA voorziet bovendien in constructies als pakketpolissen en polissen met meerdere dekkingen. Voor pakketpolissen geldt daarbij onder meer de mogelijkheid tot het geven van pakketkorting. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal polissen in het pakket. Bij het tellen van het aantal polissen binnen een pakket kunt u polissen en/of dekkingen uitsluiten voor het toepassen van korting. De automatische aanpassing van de korting heeft plaats bij de prolongatie. Voor niet-volmachtpolissen geldt dat u de informatie kunt afstemmen op de nieuwe ADN-berichtstructuur. Daardoor kunt u ADN-berichten zonder tussenkomst van de gebruiker laten aanmaken.

 

POLISOPMAAK

De polisopmaak is variabel. Per verzekeringsproduct kunt u een apart polisblad maken. U kunt ook kiezen voor polisbladen per branche. Indeling en opbouw van het polisblad, inclusief clausulebladen en overige documenten als verzekeringsbewijzen, kunt u in de basis (beheer) van ANVA opgeven. Op die manier hoeft u op de werkplek uitsluitend variabele polisgegevens in te voeren. Polisbladen kunt u direct afdrukken tijdens de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden of groepsgewijs aan het eind van de dag. De opmaak van pakketpolissen met meerdere dekkingen vindt eveneens geheel geautomatiseerd plaats. De variabele opbouw van ANVA maakt het mogelijk om ‘eigen’ producten samen te stellen, te berekenen en vast te leggen.

 

MEER WETEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ANVA?

Mail of bel ons gewoon even!

033 - 4798200 Mail ons