Op de werkvloer bij… Jan-Willem Willemsen

In de rubriek ‘op de werkvloer bij…’ interviewen we ANVA collega’s over hun rol, werk en verantwoordelijkheden binnen en buiten de deuren van ANVA. Dit keer staat Jan-Willem Willemsen ons te woord.

Hey Jan-Willem, wil jij om te starten eens wat meer over jezelf en je werk voor en bij ANVA vertellen?

“Ja hoor, ik ben in 2006 via een overname bij ANVA terecht gekomen. Sindsdien heb ik mij al met vele leuke en boeiende dingen bezig mogen houden, op allerlei verschillende manieren.”

Vertel eens…

“Ik startte als ontwikkelaar, maar heb ook als solution architect gewerkt. Inmiddels vervul ik bij ANVA de rol van analist ontwerper. Dat klinkt wellicht wat abstract. In de praktijk betekent het dat ik me vooral bezig houd met het helder krijgen van hetgeen er moet gebeuren of welke ontwikkelingen er op de rol staan. Ik ontdek structuren en probeer die weer te toetsen.”

Bij ANVA klanten? Of meer intern?

“Het liefste bij klanten zelf. Dat is nu nog niet altijd het geval, maar willen we de komende tijd zeker uitbreiden. Dit hoort ook echt bij het werkveld van Agile analyse”

Wat doe je dan precies als analist? Hoe ziet jouw werkdag of week eruit?

“Ik ben over het algemeen bezig met het voorbereiden van werk voor de uitvoerende teams. Ik probeer problemen zo duidelijk mogelijk te krijgen om het intern bespreekbaar te maken. Dat doe ik deels zoveel mogelijk zelfstandig, daarna betrek ik uiteraard anderen erbij. Mijn uitkomsten deel ik met de product owner van het desbetreffende team en hij of zij kan het vervolgens verder uitkristalliseren.”

En doe je dat alleen, of samen met collega analisten?

“Nee hoor, dat doen we samen. In totaal zijn met zeven analisten, ieder met zijn of haar eigen specialisme. De één op BI, de ander op UX. Zelf richt ik mij vooral op de structurele invulling van onze software. Ik word gevraagd om hoog over mee te kijken en te denken. Ik zie snel verbanden ontstaan en lijnen liggen. Het is leuk om met elkaar hierover te sparren en de opgedane kennis met anderen te delen. Dat is iets waar ik veel plezier uit haal, maar betekent ook dat ik vanuit een planmatige aanpak en met focus naar iets toewerk.”

Je richt je op een vooraf gedefinieerd doel.

“Precies! Eén van mijn grotere ‘irritaties’ is dat er best vaak gezegd wordt dat we dingen te complex (willen) maken. In mijn ogen is het juist andersom. Het is de kunst om te erkennen dat sommige dingen gewoon complex zijn en dat het een flinke uitdaging is om juist dat zo simpel mogelijk (proberen) te maken. Met helicopterview en vanuit aspecten op verschillende afdelingen weet ik te schakelen met de diverse rollen, functies en collega’s die binnen ANVA werken.”

Werk je dan ook veel met een bepaald team, aantal collega’s of functies binnen ANVA samen?

“Een deel van mijn tijd besteed ik aan het content team binnen ANVA. Daarnaast werken we als analisten steeds meer samen. We zoeken verbinding met de product management tak van ANVA. Zij bepalen immers welke ontwikkelingen er op de roadmap worden gezet. Hoe eerder we daarop in kunnen haken, hoe meer we de verschillende ontwikkelteams op weg kunnen helpen. Met z’n allen proberen we zoveel mogelijk klantbehoeftes te verwezenlijken. Door met verschillende stakeholders te spreken en ieder vraagstuk ook vanuit meerdere kanten te belichten, komen we tot de uiteindelijke oplossing.”

Uitzoomen om het geheel te overzien, is dat wat je graag doet?

“Exact! En vervolgens structuur aanbrengen op die punten waar anderen het nog niet (hebben ge)zien.”

Wat maakt dat voor jou dan zo leuk?

“Op een bepaald moment zie ik synergie ontstaan. Door het proces zo simpel mogelijk te maken kun je voordelen behalen, keuzes maken. Vanuit daar kan ik een plan van aanpak opstellen en weet ik hoe we met elkaar naar het uiteindelijke doel toe kunnen werken. Ik vind zelf namelijk niets vervelender dan processen die alle kanten opvliegen. Het is belangrijk om een doel voor ogen te hebben.”

Mooi! En als je nu terugkijkt, wat is er dan de afgelopen jaren gebeurd of wat is je bijgebleven waar je trots op bent?

“Pfoeh. Dat vind ik een lastige vraag, hoor. Ik heb zeker wat mijlpalen behaald, maar heb ze niet echt vastgelegd om het maar zo te noemen. Ik zoek mijn weg en heb heel wat veranderingen meegemaakt. Organisatorische, maar ook product specifieke aanpassingen. Ook als team hebben we echt heel gave technologische en complexe dingen kunnen opleveren.”

Is er dan misschien een mijlpaal voor jezelf, je eigen carrière, die je te binnen schiet?

“Ik herinner mij niet direct iets specifieks, maar geniet wel iedere dag van de samenwerking met en op verschillende teams. Daar is zeker de laatste jaren veel verbetering in doorgevoerd. We weten elkaar steeds beter te vinden en effectiever te benutten.”

En als je vooruit kijkt naar de toekomst. Wat hoop je dan dat een succes wordt?

“Dan zeg ik direct het professionaliseren van de analyse werkzaamheden binnen ANVA, zodat analyse echt meerwaarde voor ons platform oplevert. Samen met de groep analisten wil ik graag trainingen volgen, werken aan bepaalde skills, nog beter weten te documenteren, maar ook workshops begeleiden. Oftewel: de materie nog beter toe eigenen, groei, verdieping en vernieuwing aanbrengen. Alles om al met al nog beter te weten wat onze klanten bezighoudt. Om klantbehoeftes en problemen te vertalen naar software oplossingen die er ook echt toe doen.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief