Klantwensen vertalen naar gecertificeerde HDN-functionaliteit

Kijkje in de keuken bij onze software engineers Een belangrijk onderdeel dit jaar op de roadmap van productlijn CRM is het toevoegen van HDN (Hypotheken Data Netwerk) functionaliteiten. Altijd al willen weten hoe zo’n stuk software tot stand komt? Johan van der Graaff , tech lead bij ANVA, beschrijft in zijn blog hoe het team dit heeft aangepakt.

‘In overleg met stakeholders hebben we diverse wensen en eisen voor een eerste versie opgesteld. De focus is komen te liggen op het ontvangen en versturen van relevante documenten voor een hypotheekaanvraag via het HDN-netwerk. Denk bijvoorbeeld aan stukken als een werkgeversverklaring, een salarisspecificatie of een kopie van een identiteitsbewijs.

Design sessies

Om een goed beeld te krijgen van het aanvraagproces, is een afvaardiging van het team samen met een aantal stakeholders aan de slag gegaan. Na deze stap werken de engineers dat proces op technisch vlak uit in een “design sessie”. Het gaat hierbij zowel over het uitdenken als modelleren van eerder genoemde wensen en processtappen. Het resultaat van deze sessie is dat we op hoofdlijnen weten wat er aan de software ontwikkeld moet worden. Door gebruik te maken van zogeheten “smart usecases” wordt de vertaalslag van functioneel naar techniek relatief eenvoudig. Na afloop van de sessie is alles aanwezig om te kunnen starten met het programmeren van de software. Als we goed gebruik maken van deze methodiek en modellen is het bovendien mogelijk dat elke engineer binnen ANVA er mee uit de voeten kan, ongeacht zijn of haar kennis van het proces zelf.

Modern en robuust

Het team heeft er in dit specifieke voorbeeld voor gekozen om de gewenste processtappen zoveel mogelijk te automatiseren. Om dit te realiseren zijn een tiental “workers” in het leven geroepen die periodiek hun ding doen. Daarnaast hebben we ook een centraal component gebouwd dat alle communicatie van en naar het HDN-netwerk regelt. De gebruiker kan de HDN-functionaliteit benaderen via een nieuwe app die we ontwikkeld hebben op ANVA Hub. Overigens maakt deze nieuwe software intensief gebruik van diverse functionaliteiten op het AWS-platform (Amazon Web Services), zoals SQS (Simple Queue Service) en S3 (Simple Cloud Storage Service). Stuk voor stuk moderne, robuuste technologieën.

” Goede zaak, dat we meer tijd gebruiken om testcode te schrijven!”

Automatisch testen

Het testen van software is een belangrijk onderdeel binnen ons vakgebied. Binnen het microserviceslandschap en bijbehorende architectuur zijn een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop software automatisch wordt getest. Concreet heeft dit tot gevolg dat grofweg 65% van de tijd die een engineer spendeert aan programmeren, nu besteed wordt aan het schrijven van testcode (en dat is goed!). Alle nieuwe software specifiek voor het HDN-traject wordt dan ook op deze wijze getest, waardoor het eindproduct naar mijn mening stabiel en productiewaardig is.

HDN-certificering

Een ander belangrijk aspect is de benodigde certificering. Wil je als softwareleverancier gebruik maken van het HDN-netwerk, dan moet je kunnen aantonen dat jouw programmatuur ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen die HDN stelt. Denk hierbij aan het correct opstellen van netwerk-specifieke berichten en het juist inrichten en configureren van de HDN-software. Ten tijde van het schrijven van dit magazine zijn de eerste voorbereidingen voor dit certificeringstraject gestart.
Al met al vind ik dat wij als team trots mogen zijn op het resultaat dat we tot nu toe hebben behaald. Ook hebben we als team veel kennis opgedaan van het nieuwe platform. En dat is belangrijk voor toekomstige opdrachten.’

Ontmoet Johan en zijn team

Wil je weten wie onze andere software engineers zijn?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief