Kansen voor notaris dankzij privacy-ecosysteem

Bernadette Verberne, manager ICT en procesoptimalisatie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), over de digitale ontwikkelingen binnen de branche: ‘Toen de blockchainhype begon, veroorzaakte dat een soort aardbevinkje. Het notariaat zou worden weggevaagd.’

Blockchain is volgens Bernadette geen must, maar een middel. ‘Het dwingt organisaties na te denken over hun eigen processen, over wie je bent, wat je rol is en hoe het effi ciënter kan. De hype bracht dat in een stroomversnelling. Dat is niet erg, nadenken over hoe iets effi ciënter kan is altijd winst.’ De KNB zet hier sterk op in en dus ook op digitalisering.

‘De digitalisering van de maatschappij neemt nog steeds toe en daardoor verandert er ook veel voor het notariaat. Notarissen moeten zich vooral kunnen richten op het inzetten van hun juridische expertise, denkkracht en ervaring. Alles wat ze daarnaast doen, moet zo efficiënt mogelijk verlopen of geautomatiseerd worden.’

Digitaal akteverkeer

Voor het akteverkeer en de ledenadministratie heeft de KNB een centraal platform ontwikkeld waar alle notarissen in Nederland op aangesloten zijn. Dit platform is daarnaast gekoppeld met diensten en software van ketenpartners. ‘Door een interface met de belastingdienst hebben we het akteverkeer gedigitaliseerd. Iets waar voorheen koeriers aan te pas moesten komen. Het platform beschikt over een uitgebreide ledenadministratie die actuele informatie bevat over alle in het notariaat werkzame notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen. Naast generieke gegevens als naam en vestiging bevat de applicatie informatie over opleiding en bevoegdheid. Controle op het digitaal akteverkeer is mogelijk omdat uitsluitend bevoegde notarissen beschikken over een geldig beroepscertificaat waarmee akten digitaal kunnen worden ondertekend en over het platform kunnen worden getransporteerd’, licht Bernadette toe.

”Toen de blockchainhype begon, veroorzaakte dat een soort aardbevinkje”

NotarisID

Doordat de KNB zich zo nadrukkelijk bezighoudt met digitalisering, was de stap naar innovatie snel gezet. ‘Een van de voorbeelden daarvan is de ontwikkeling van NotarisID. Identificatie is een belangrijk onderdeel van het werk van notarissen. De face to face controle hoort daarbij. In combinatie met het raadplegen van het BRP zijn de voorwaarden geschapen om NotarisID op eIDAS-niveau “hoog” (Europese richtlijnen voor het betrouwbaarheidsniveau van authenticatiemiddelen. red.) uit te kunnen geven. We zien hier een rol voor het notariaat omdat de behoefte aan betrouwbare digitale identificatiemiddelen stijgt en het notariaat registers als het BRP mag raadplegen. Dat is voor ons echt nieuw én het is een innovatie die ook gebruikt kan worden voor andere toepassingen’, vertelt Bernadette. NotarisID is technisch bijna klaar voor gebruik en de lancering wordt begin volgend jaar verwacht.

Privacy-ecosysteem

Nadat de blockchainhype was losgebarsten, raakte de KNB al snel betrokken bij diverse blockchain initiatieven. Eén daarvan is de pilot met ANVA’s consortium blockchain. ‘We verkennen de mogelijkheden van blockchain gecombineerd met Safebay. We zien dat als een privacy-ecosysteem’, zegt Bernadette. ‘De pilot is gericht op het verkennen en begrijpen van de materie. We testen verschillende usecases om te onderzoeken waar kansen liggen voor onze beroepsgroep en hoe we die vorm kunnen geven. Denk hierbij aan procesaanpassingen, governancevraagstukken en samenwerkingen in de ketens. Het notariaat kan een controlerende en toezichthoudende rol aannemen in dit ecosysteem en zo bijdragen aan de ontwikkeling van interessante mogelijkheden en toepassingen voor de financiële branche.’

Achterban

Bernadette is erg blij met de bereidheid onder de leden om te participeren in de pilot. ‘Toen wij de oproep plaatsten onder onze leden met de vraag of zij een node (blockchainserver, red.) onder hun hoede wilden nemen mikten wij op 25 kantoren. Maar dat zijn er 75 geworden, dat is bijna 10% van de kantoren in onze achterban’, zegt ze trots. ‘We onderzoeken de mogelijkheden van blockchain en andere innovaties zorgvuldig. Maar dat doen we alleen als we een duidelijke rol voor het notariaat zien en we erin geloven dat het experiment waarde biedt aan onze leden. We vinden het belangrijk dat we vroegtijdig betrokken zijn en aangehaakt blijven. Zo kunnen we meedenken en de toegevoegde waarde van het notariaat bewaken. Als wij deze kansen niet pakken, doet iemand anders het.’

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief