Combinatie van ANVA & AWI: het volgende hoofdstuk in efficiënt werken

Vorig jaar kondigden ANVA en AWI aan de eerste stappen te zetten richting een partnership. De eerste contouren werden afgelopen zomer zichtbaar toen we je informeerden over de vervolgstappen rondom onze gezamenlijke product engines. We willen je graag meenemen in de volgende stap in onze samenwerking. De combinatie van de ANVA en AWI, waarbij componenten van onder andere ANVA product store worden ingezet. Een unieke en krachtige oplossing die jou ultieme efficiëntie gaat bieden.

Eerst nog even terug naar het begin. Het zal niemand ontgaan zijn dat het aantal gevolmachtigden fors afneemt, terwijl het premievolume een tegenovergestelde trend laat zien. Om die reden neemt de behoefte naar technologie die meer efficiency brengt in de verzekeringsbranche fors toe. Om aan deze behoefte te voldoen hebben ANVA en AWI afzonderlijk van elkaar de afgelopen jaren gewerkt aan oplossingen waarmee we de branche helpen efficiënt schadeverzekeringen te kunnen vergelijken, offreren, muteren en afsluiten.

De sterke consolidatie binnen de verzekeringsbranche is een belangrijke aanleiding geweest voor ANVA om haar propositie rondom ANVA Rules (vergelijk & sluit) opnieuw onder de loep te nemen. Daarnaast bleek gaandeweg dat een combinatie ANVA en AWI tot een krachtige applicatie leidt die nog meer waarde biedt aan de branche. Om deze reden hebben beide partijen besloten AWI Connect en ANVA samen te vlechten, waarbij componenten uit de ANVA Product Store en ANVA Hub worden ingezet. Daarnaast focussen we ons ook op klanten die zelf oplossingen willen bouwen op ANVA, hiervoor leveren we krachtige API’s met gestandaardiseerde en maatwerk content.

AWI en ANVA werken toe naar één gemeenschappelijke propositie

Het evalueren van ons portfolio viel samen met gesprekken met AWI over nauwere samenwerking. Het besluit om samen invulling te geven aan de geboden propositie stelt ons in staat kritisch te kijken naar de inzet van nieuwe technieken, vereenvoudiging van bestaande processen en verdere efficiëntie hiervan. Immers, als we samen werken en onze krachten bundelen kunnen wij iets neerzetten wat vele malen efficiënter werkt voor onze klanten, gebruiksvriendelijker is, betrouwbaarder én waarmee we onze klanten beter kunnen bedienen. Met als resultaat een optimalere keten.

Verandering omarmen als kracht

De afgelopen jaren heeft ANVA een sterke verandering doorgemaakt en geleerd zichzelf aan te passen waar nodig. ANVA Rules is hier een sprekend voorbeeld van. Tijdens de introductie sloot Rules als mooi en innovatief product aan op de wensen vanuit de markt en onze klanten. In de loop der jaren is zowel de markt als klantbehoefte sterk verandert. Om aan beide behoeftes te voldoen, bleek een strategische aanpassing tot nieuwe kansen te leiden. Bovendien willen wij als ANVA immers altijd een belangrijke rol blijven spelen in het offreren, vergelijken, afsluiten en muteren van verzekeringen.

Door de ANVA Product Store uit Rules en AWI Connect samen te brengen ontstaat er een krachtige tool voor financieel adviseurs. In de praktijk betekent dit dat gebruikers met AWI Connect als front office applicatie gaan werken en ANVA Rules componenten onder water een hele waardevolle toevoeging verzorgen én een stabielere koppeling met ANVA.

De komende maanden houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom onze samenwerking met AWI. In ons eerst volgende magazine, welke medio november verschijnt, lees je hierover een uitgebreid artikel.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief