ANVA’s vernieuwde partnerlandschap

In november 2020 brachten we een speciale editie van het ANVA magazine uit die volledig was gewijd aan ons partnerlandschap. Dit magazine draagt als ondertitel: een groeiend ecosysteem voor een veeleisende markt. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder in de tijd en is het ecosysteem inderdaad flink gegroeid. Bovendien wordt het ecosysteem steeds meer gewaardeerd door onze klanten. We zien tot ons genoegen dat klanten geregeld meerdere partneroplossingen afnemen. Hoog tijd dus voor een update!

Welke typen partners nemen deel aan het ecosysteem?

Toen we vijf jaar geleden begonnen met het partnerprogramma, startten we vanuit de filosofie “make, buy, connect”. Uitgangspunt was en is nog steeds de behoefte in de markt. Allereerst kijken we of we die behoefte zelf kunnen en willen invullen met onze eigen producten en diensten (make). We beseffen immers dat er voldoende bedrijven zijn die state-of-the-art oplossingen hebben die wij kunnen integreren met onze eigen oplossingen (buy). Doordat die oplossingen “onder de motorkap” zitten merken onze klanten daar relatief weinig van. Dat heeft geresulteerd in een flink aantal Technology Partners, waaronder Amazon Web Services, Aspose en Snowflake.

Daarnaast zien we in de financiële branche dat datakwaliteit enorm belangrijk is geworden. ANVA speelt daarop in door participatie in het UIV-programma en door de samenwerking met SIVI op het gebied van standaardisatie, maar ook via partners (connect). Hierdoor is een hele nieuwe categorie partners ontstaan: Datapartners. Zo kunnen onze klanten via ANVA toegang krijgen tot actuele en betrouwbare data uit in onze branche alom erkende bronnen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze voertuigkoppeling, waarmee wij een keuze bieden uit drie verschillende bronnen die voertuigdata aanbieden: Solera met Audascan 360, RDC en Rolls.

Tot slot zijn er de Businesspartners, ook een vorm van connect. Dat zijn stuk voor stuk bedrijven die hun sporen hebben verdiend in een specifiek domein dat niet door ANVA zelf wordt ingevuld, maar wel van grote toegevoegde waarde is voor onze markt. Wij hebben ons als doel gesteld door de samenwerking tussen onze partners en ANVA een extra toegevoegde waarde te creëren die, als we los van elkaar zouden werken, niet zou kunnen worden bereikt. Daar zoomen we graag nog wat verder op in.

Een ecosysteem, wat heb je eraan?

Allereerst staan we graag even stil bij de toegevoegde waarde van het ecosysteem. De term ecosysteem komt uit de biologie, maar wordt ook toegepast in de economie. De kerngedachte van een bedrijfsecosysteem is dat je samen meer waarde biedt voor klanten, waarbij elke deelnemer dat doet vanuit zijn eigen kracht. Exact dat is wat wij samen met onze partners doen.

Voor onze gezamenlijke klanten geldt als belangrijkste voordeel dat onze partners – samen met ANVA – meer functionaliteit bieden, waardoor bedrijfsprocessen beter worden ondersteund of zelfs kunnen worden geoptimaliseerd. Dat doen zij door gebruik te maken van betrouwbare koppelingen die door ANVA worden ontwikkeld en onderhouden. Als er onverhoopt toch incidenten zijn lossen we dit uiteraard onderling op, waardoor we onze klanten ontzorgen.

Laten we een praktijkvoorbeeld geven van hoe dit werkt. Eén van onze nieuwste partners is Finly. De kracht van Finly is risicomanagement: Finly biedt zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een advies- of verkoopgesprek oplossingen voor risicomanagement (zakelijk en particulier), AOV advies en ORV advies. Dankzij de koppeling met Finly kunnen onze gezamenlijke klanten nog efficiënter en effectiever risicomanagement uitvoeren voor hun relaties. De koppeling tussen beide systemen biedt ANVA gebruikers een zorgeloze en foutloze tool voor gespreksverslagen, waardoor dubbel administratiewerk tot het verleden behoort. Bovendien vult de koppeling automatisch adviesrapporten aan met klantgegevens (o.a. NAW, e-mailadres en telefoonnummer), relatiegegevens (van zowel partner als kind(eren)) en productgegevens. Tevens worden documenten en eventuele actiepunten vanuit Finly naar ANVA teruggeschreven. Het resultaat? De koppeling tussen ANVA en Finly bespaart onze klanten veel tijd wanneer zij met beide systemen werken. Met het wegvallen van een dubbele administratie kunnen zij de focus leggen op datgene waar zij goed in zijn: het adviesproces.

Uit dit voorbeeld blijkt al dat ANVA zelf een belangrijke deelnemer is binnen het ecosysteem. Toch gaat dat nog wel wat verder dan enkel het voorbeeld dat we zojuist gaven. De beste manier om dat duidelijk te maken is om het ecosysteem te vergelijken met een voetbalelftal. Het doel is om samen te spelen, zodat we niet alleen ons gezamenlijke doel bereiken maar ook onze klanten die in de spits spelen in staat te stellen om punten te scoren. ANVA is daardoor behalve speler in het ecosysteem ook aanvoerder. Dat houdt in de eerste plaats in dat wij zorgvuldig nieuwe spelers selecteren. Wij hebben hiervoor een partnerkwalificatieproces ontwikkeld, zodat we zeker weten dat een potentiële partner past in het ecosysteem en op zijn gebied extra toegevoegde waarde kan (blijven) bieden voor een grote groep klanten.

Als dat zo is, beginnen we het partnership met de ondertekening van een partnerovereenkomst. Daarbij is de partner verantwoordelijk voor verkoop, levering en doorontwikkeling van zijn product en faciliteren wij waar nodig en mogelijk. Deze formule geeft een partner de ruimte om ook een partnership met onze concurrent aan te gaan, mits wij ook meerdere partnerships in een domein kunnen aangaan. Zo zijn we er zeker van dat wij onze klanten de beste keuzes kunnen bieden die beschikbaar zijn in de markt.

Natuurlijk hebben we met elke partner regelmatig overleg, waarbij we zowel commerciële als inhoudelijke punten bespreken. Maar we gaan nog verder in onze rol van aanvoerder: we willen waar mogelijk onze spelers faciliteren, zodat ze hun kracht op het veld maximaal kunnen inzetten. Daarvoor leggen we korte lijnen met onze productowners, consultants, accountmanagers, servicedesk en doen we gezamenlijke marketingcampagnes, webinars in onze studio en supporten we elkaar op sociale media.

Ondanks alle goede en voorgenomen intenties, zien we soms dat de samenwerking toch niet lukt. In dat geval nemen we afscheid van een partner, er zijn immers ook andere voetbalclubs in onze markt. Anders dan bij de meeste voetbalclubs betrekken wij onze supporters die onze abonnementen betalen bij de wedstrijd. Immers: juist onze klanten maken deel uit van het ecosysteem. In 2021 hebben we daarom ons ambassadeursprogramma uitgebreid, zodat we naast klanten die in co-creatie met ANVA werken aan onze eigen ontwikkelingen ook klanten in de schijnwerpers zetten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze businesspartners in samenwerking met ANVA. Dat heeft geleid tot maar liefst zeven ambassadeurs, waarvoor we – samen met onze partners – in 2021 de eerste partner- en ambassadeursdag hebben georganiseerd.

 

Elkaar de bal toespelen

Een ander principe van een bedrijfsecosysteem is dat er ook verbindingen worden gelegd tussen de deelnemers van het ecosysteem. Dat is de volgende stap die we nu zetten. Hoe mooi zou het zijn als we nog meer waarde creëren doordat partners onderling samenwerken?

Een sprekend voorbeeld hiervan is ons partnership met HippoLine. Zij hebben ons geholpen bij de ontwikkeling van het ANVA Datawarehouse, dat een belangrijke bron vormt voor het product dat zij hebben ontwikkeld: het HippoLine Insurance Platform (HIP). In deze online BI-omgeving draaien tientallen apps die onze klanten inzicht geven in processen, resultaten, commerciële kansen en risico’s. Aan HIP kunnen bovendien externe databronnen en financiële administraties worden gekoppeld. Als je nu als klant gebruik maakt van verschillende partneroplossingen zou het natuurlijk prachtig zijn als je HIP kunt voeden met die data, zodat je dit mee kunt nemen in jouw analyses. Daarom stimuleren we onze partners om hierover in gesprek te gaan met HippoLine en de onderlinge verbinding te leggen.

Een andere dwarsverbinding is letterlijk grens overstijgend. Zo zien we dat ook onze klanten in het Caribische gebied inmiddels de kracht van het ecosysteem hebben ontdekt. Gestimuleerd door onze lokale partner ISC 2.0 zien we dat sommige businesspartners ook hier actief worden.

 

Wat is de volgende stap?

Ons partnerprogramma past naadloos in het nieuwe reisdoel van ANVA. Zoals onze CEO Max Mouwen onlangs al zei: Samen met onze klanten én onze partners zullen we de vernieuwing gaan vormgeven. Daarvoor zullen we ons partnermodel nog effectiever en efficiënter gaan inrichten. Zo kunnen we ontdekken hoe we het voor onze klanten nog makkelijker en beter kunnen maken.

Dat houdt in dat we verder gaan met het uitbreiden van het ecosysteem zodat we, in nauwe samenwerking met onze klanten en onze partners, een platform ontwikkelen en onderhouden dat blijvend toegevoegde waarde biedt voor een veeleisende markt. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Wil je meer weten over het ecosysteem van ANVA of ben je benieuwd wat dat voor jou oplevert? Neem dan gerust contact op met onze partnermanager Ronald Rongen. Hij vertelt je graag alle ins en outs. Liever eerst even verder lezen? Bekijk dan eens  onze vernieuwde partnerpagina.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief