ANVA Hub voor adviseurs als verbindende schakel

ANVA’s keuze om zich te focussen op de financieel adviseur, lijkt niet voor iedere speler binnen de verzekeringsbranche voor de hand liggend. Maar wanneer je je realiseert dat ANVA al een groot deel van de adviesmarkt bedient én dat alle volmachtkantoren die met ANVA werken een advieskantoor hebben is deze focus eigenlijk heel logisch.

 

“Feitelijk gezien zijn wij al heel lang actief in de adviesmarkt. Wij hebben hier alleen nooit specifieke software voor ontwikkeld. De behoeften vanuit de adviesmarkt hebben wij in het verleden geprobeerd te vervullen met ANVA CRM. Inmiddels is bekend dat we ANVA CRM eind 2021 zullen uitfaseren, aangezien we in ANVA Hub voor adviseurs een volwaardige vervanger hebben gevonden. Een vervanger waarbij we ons bovendien primair richten op functionaliteiten die adviseurs nodig hebben. Op een dusdanige manier dat het in een later stadium ook bruikbaar is voor volmachtkantoren”, start Doniek Franken, product owner van ANVA Hub voor adviseurs.

Dat deze focus nieuw aanvoelt voor de adviesmarkt herkent Masha Verhoeven, servicedesk medewerker en CRM-expert bij ANVA ook. Dagelijks staat zij in contact met alle ANVA klanten die nog gebruik maken van ANVA CRM of al werken met ANVA Hub voor adviseurs. Voor hen behandelt zij vragen, verstoringen, verzoeken en wensen. Haar nauwe contact met gebruikers helpt bij d doorontwikkeling van ANVA Hub.

Administratieve verlichting

Op de vraag: wat houdt ANVA Hub voor adviseurs exact in? legt Doniek uit: “ANVA Hub is er op gericht alles te bieden om een financieel adviseur zijn werk goed en gemakkelijk te kunnen laten doen. Denk hierbij vooral aan de zorgplicht. Oftewel: zorgen dat het dossier compleet is, gegevens makkelijk te herleiden zijn en de uitgevoerde handelingen auditeerbaar. Daarnaast zorgen we uiteraard voor veel functionaliteiten die het leven van adviseurs makkelijker maken waardoor ze minder tijd hoeven te besteden aan de administratie.

“Zoals bijvoorbeeld de koppeling met Aplaza, waar veel adviseurs behoefte aan hebben”, vult Masha aan. Met Aplaza worden documenten die door de aanbieder worden klaargezet, automatisch bij de juiste contracten en relaties geplaatst. Hierdoor heb je als adviseur op het moment dat jouw klant belt altijd de juiste informatie bij de hand, om antwoord of advies te kunnen geven op vragen die gesteld worden.”

Stapsgewijze doorontwikkeling

De ontwikkeling van ANVA Hub voor adviseurs startte in de zomer van 2020, waarbij allereerst werd gekeken welke minimale behoeften adviseurs hebben als het gaat om CRM-software. “Uiteraard kan je niets zonder de mogelijkheid een relatie in te voeren. Door ervoor te zorgen dat je relaties kunt registreren en administreren, zetten we onze eerste stap. Vervolgens zijn we deze mogelijkheid gaan uitbreiden met het toevoegen van documenten, notities, dossiervorming en de integratie van e-mail via Microsoft 365”, aldus Doniek.

Om de functionaliteiten die wij toevoegen aan ANVA Hub overeen te laten komen met de wensen en behoeften van adviseurs, toetst Masha regelmatig bij onze klanten wat zij belangrijk vinden. Masha: “Wij kunnen van alles bouwen, maar niet tegelijkertijd. Door te inventariseren waar men als eerste behoefte aan heeft, leveren we software die relevant is. We hebben er heel bewust voor gekozen om klein te beginnen en steeds verder uit te breiden. Dat doen we ook als je kijkt naar de doelgroep die we met ANVA Hub bedienen”.

 

Gebruikerservaringen van het eerste uur

Doniek: “Waar Masha op doelt is dat we starten voor de kleinere advieskantoren. Dan heb ik het over kantoren van één tot vijf FTE. Als de software geschikt is voor hen, dan is die in de basis ook geschikt voor grotere advieskantoren. We kiezen er daarom bewust voor een goede mix van al onze klanten te betrekken bij de ontwikkeling van ANVA Hub. Met hen zitten we geregeld om de tafel tijdens klantsessies en tweewekelijkse productreviews. Op deze manier kunnen we onze software al veel eerder aan de adviesmarkt beschikbaar stellen, maar er tegelijkertijd ook veel feedback uit halen. Zo kijk ik bijvoorbeeld erg tevreden terug op onze dagboekstudie. De vruchten die de studie heeft afgeworpen, hebben ons geholpen mooie stappen te zetten!”.

Koppeling met partners

Naast ontwikkeling vanuit eigen huis, werkt ANVA voor haar nieuwe CRM-systeem veelvuldig samen met diverse partners. “Onze partner-oplossingen zijn een heel belangrijk onderdeel van ANVA Hub. Wij geloven erin om datgene te doen waar je goed in bent.  Op punten waar wij niet in uitblinken, betrekken we onze partners”, vertelt Doniek.

Masha vervolgt: “Ik noemde eerder al Aplaza, maar ook partners als DDI, AWI en Missing Piece werken met ons samen. Ieder vanuit zijn eigen kracht, maar allemaal met hetzelfde doel: optimale, efficiënte CRM-software voor financieel adviseurs”. De één is puur betrokken bij de ontwikkeling, de ander levert een API-koppeling of ondersteuning aan de hardwarekant voor kantoorautomatisering en e-mailintegratie. “De verbinding tussen ANVA en partners vind ik prachtig. De wisselwerking die ontstaat en de wijze waarop wij gezamenlijk klanten betrekken en naar hen luisteren is een groot verschil ten opzichte van eerdere trajecten!”.

Daar sluit Doniek zich volledig bij aan: “Ik ben vooral trots op het aantal klanten dat iedere twee weken in onze productreview aanwezig is. Dat betekent dat we invulling geven aan een behoefte en dat onze klanten zich gehoord voelen. Ik hoop dat dat zo  blijft, we hebben namelijk iedereen nodig om de juiste keuzes te maken”. Wat we moeten ontwikkelen is niet het probleem volgens Doniek, maar vooral de volgorde is belangrijk. We hebben een heel mooi, nieuw product wat nog in de beginfase van zijn levenscyclus staat. Het werkt, maar het is nog niet geschikt voor ieder advieskantoor. “Afhankelijk van de functionaliteiten die je nodig hebt of gebruikt, kun je er nu al mee starten. In de komende maanden, kwartalen en jaren breiden we ANVA Hub steeds verder uit, waardoor het een rijker product wordt, dat uiteindelijk voor iedereen voldoet”, sluit Masha af.

Meer weten over ANVA Hub voor adviseurs?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief