Referenties

Hoofdstad Assurantiën

Hoofdstad Assurantiën kiest voor ANVA

/api.php/files/image/id/57f25ac1d11c59a45b8b4567

 

Liever vandaag dan morgen

Hoofdstad Assurantiën is in 2016 overgestapt van een eigen softwarepakket naar ANVA. Volgens Marcel Tax, IT-manager bij Hoofdstad, gaf de flexibiliteit van ANVA de doorslag in de keuze voor een nieuw pakket. 'Na de ANVA-demo hoorde ik: “Liever vandaag dan morgen”.

Sinds begin jaren negentig werkt Hoofdstad Assurantiën met BCIS, een destijds samen met de leverancier ontworpen systeem. Hoofdstad bleef de enige gebruiker, waardoor het up-to-date houden van het systeem erg kostbaar was. Marcel Tax: ‘Doordat de doorontwikkeling stokte, werd het steeds moeilijker om veranderende wet- en regelgeving bij te houden. Bovendien is koppelen met bijvoorbeeld e-ABS lastig en zijn koppelingen met Roy-data en RDC zelfs compleet onmogelijk. We doen daardoor veel handmatig, terwijl onze klanten steeds meer van ons verwachten. Hoogste tijd dus voor een nieuw pakket waarmee we een efficiencyslag kunnen maken en beter kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.’

Flexibiliteit is het sleutelwoord bij de keuze voor een nieuw pakket"

 

FLEXIBILITEIT

Het contact tussen ANVA en Hoofdstad is niet nieuw. Ruim vijf jaar geleden strandde de overstap naar ANVA in het zicht van de haven. ‘We wilden toen ons eigen pakket nabouwen in ANVA, maar dat bleek uiteindelijk toch niet te werken’, blikt Marcel terug. ‘Inmiddels zijn we er echter van overtuigd geraakt dat de noodzaak om in te spelen op de veranderende markt en klantbehoeften groter is dan de wens om ons eigen vertrouwde pakket na te bouwen.’ Volgens Marcel was ‘flexibiliteit’ het sleutelwoord bij de keuze voor een nieuw pakket. ‘We hebben ook CCS onderzocht, maar uiteindelijk gaf de flexibiliteit van ANVA – de mogelijkheid om producten naar eigen inzicht te bouwen – de doorslag. De medewerkers van Hoofdstad reageerden volgens Tax enthousiast op de keuze voor ANVA. ‘Zowel ANVA als CCS verzorgden een demo voor onze medewerkers. Na de ANVA-demo hoorde ik: “Liever vandaag dan morgen”. Dan is de keuze snel gemaakt natuurlijk.’

 

INSPELEN OP DE EISEN VAN DE KLANT

Toch waren er met ANVA Elements volgens Marcel Tax nog wel uitdagingen. ‘We prolongeren niet batchgewijs maar meestal per polis, nadat een accountmanager bij de klant is langs geweest. Hiervoor moest in ANVA Elements nog een oplossing worden bedacht en dat is gelukt in de vorm van een stukje maatwerk.’ Ook de koppeling met de ITP-documentgenerator is een aandachtspunt. ‘Hoofdstad kent veel klanten met een complexe organisatiestructuur of een complexe verdeling van producten. Deze specifieke documentgenerator helpt ons om die klanten van de juiste overzichten en rapportages te voorzien. Als een klant eisen stelt, moet je daarop in kunnen spelen.

 

DIGITAAL IS DE NORM

In de werkwijze van Hoofdstad staat de klant centraal. Door te kiezen voor ANVA Elements kan het bedrijf dat nu ook softwarematig ondersteunen. ‘Wat ons erg aanspreekt is het volledige klantbeeld. We verwachten ook wel flinke slagen te maken met de Klantmap. Dat klanten hier zelf inloggen, hun gegevens actualiseren en eventueel hun documenten uploaden, is echt een toegevoegde waarde voor onze dienstverlening.’ Volgens Marcel hebben steeds meer klanten van Hoofdstad behoefte aan online toegang tot hun klantgegevens. ‘Met ANVA Elements voorzien we daarin en scheelt het ons ongetwijfeld ook veel telefoontjes.’ Met ANVA Elements maakt Hoofdstad Assurantiën bovendien een enorme efficiencyslag. ‘Wanneer een klant ons nu belt met een vraag over zijn lopende producten, moeten we eerst drie archiefkasten opentrekken. Er is nog veel papier, er wordt handmatig gescand en onze data putten we uit verschillende bronnen. Hier komt straks een eind aan. Digitaal werken wordt de norm.’.

 

BETROKKENHEID

Omdat de werkprocessen binnen de organisatie door ANVA Elements behoorlijk veranderen, heeft Hoofdstad Assurantiën zijn medewerkers van het begin af aan actief betrokken bij het keuze- en implementatietraject. Hierdoor is het draagvlak voor de nieuwe software nu al erg groot. ‘Ook hebben we demo’s gegeven voor de specifieke werkvelden binnen onze organisatie. We hebben hier echt de tijd voor genomen en medewerkers ruim de tijd gegeven om vragen te stellen.’ Om medewerkers ook tijdens de implementatiefase aangehaakt te houden organiseerde Hoofdstad werkgroepen per businessunit en een testomgeving waarin ze kunnen ‘spelen’ met de functionaliteiten die hun dagelijkse werkzaamheden raakt. ‘Samen met de consultants van ANVA ga ik dan aan de slag om al hun bevindingen op te lossen. Tot nu toe heb ik amper wanklanken gehoord. Sommige collega’s zijn zelfs iets te enthousiast en zouden het liefst meteen al beginnen.’

 

CONVERSIES

Hoofdstad wil in januari 2016 live met ANVA Elements. In de tussentijd richt Marcel al zijn aandacht op de implementatie. ‘Op dit moment zijn we bezig met de inrichting. Vrijwel alle schermen zijn nu gebouwd en alles loopt daarbij zoals verwacht. Ook de conversie staat op stapel. Ons geluk hierbij is dat het conversietool dat we vijf jaar geleden gemaakt hebben nog grotendeels kunnen gebruiken. De proefconversie die we hiermee hebben gemaakt gaf ons in ieder geval al erg veel vertrouwen’, zegt Marcel. ‘Naast de inrichtingswerkzaamheden zien we de ingebruikname van de nieuwe software ook als een uitgelezen kans om onze CRM-data te verrijken, zodat we in 2016 ook op het gebied van relatiebeheer nog een flinke slag gaan maken.’

 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

En blijf op de hoogte van al ons nieuws, onze events, webinars & blogs

MEER WETEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ANVA?

Mail of bel ons gewoon even!

033 - 4798200 Mail ons