Veelgestelde vragen

De introductie van ANVA Datawarehouse biedt prachtige mogelijkheden, maar roept wellicht ook vragen bij je op. Op deze pagina bundelen wij alle door ons ontvangen vragen en vind je direct ons antwoord terug.

Over data

Welke bestanden zijn beschikbaar in ANVA Datawarehouse?

ANVA stelt een set van de 170 door klanten meest gebruikte CTREE-bestanden uit ANVA Backoffice beschikbaar in ANVA Datawarehouse. Dit zijn basisgegevens en verzekeringsbestanden. De bestanden die wij hebben toegevoegd kunnen opgevraagd worden vanuit jouw ANVA Datawarehouse en bij onze consultants.

Welke aanpassingen worden doorgevoerd op de ruwe data uit ANVA Backoffice?

ANVA voert 3 aanpassingen door op de ruwe data:

 • Vrije labels zijn beschikbaar gemaakt in aparte views. Hierdoor zijn gegevens eenvoudiger in te lezen in andere applicaties.
 • De ruwe data uit ANVA die je wilt hergebruiken bevatten een aantal onhandigheden. Zo kun je bijvoorbeeld de datum van 31 februari kiezen. In het datawarehouse wordt deze aangepast naar de laatste dag van februari in een jaar. Daarnaast geven we een aantal velden (zoals datumveld, tekstveld) direct de juiste waarde mee. Zelf hoef je die nabewerking dan niet meer te doen.
 • Er is een prefix toegevoegd aan kolomnamen om snel te zien uit welke tabel de gegevens in de kolom komen. In het ODBC-schema zijn deze prefixes toegevoegd en in het ODS-schema zijn de kolomnamen zonder prefix beschikbaar. Op die manier hou je grip op je werkzaamheden met de ODBC-driver.

Waar draait ANVA Datawarehouse?

Na een grondig onderzoek hebben wij gekozen voor de datawarehouse software van Snowflake. ANVA Datawarehouse wordt gehost bij Amazon web Services (AWS) in Europa. Meer informatie is te vinden op snowflake.com.

Hoe vaak wordt de data in ANVA Datawarehouse ververst?

Op dit moment wordt de data uit ANVA Backoffice dagelijks toegevoegd aan ANVA Datawarehouse. We zijn bezig om de bestanden vaker toe te voegen. We bouwen dit gefaseerd op. Begin 2023 verwachten wij een frequentie van twee keer per dag, toenemend tot onze doelstelling om eind 2023 eens per uur of kwartier de gegevens te verversen.

Wat betekent ‘near real time’ data verversen?

Near real time data verversen houdt in dat data met heel kleine tussenpozen ververst wordt in het datawarehouse, alsof het real time wordt bijgewerkt. De snelheid en frequentie binnen ANVA Datawarehouse stelt ANVA in. ANVA verstaat onder near real time een snelheid van de verversing van gegevens in het datawarehouse van eens per 15 minuten.

Welke bestanden worden near realtime ververst?

De lijst met near realtime verversing van data is op te vragen bij onze consultants. De meest relevante bestanden verversen we met een hoge interval. Beheerbestanden verversen we met een lagere interval bijvoorbeeld.

Hoe ontsluit ik data vanuit ANVA Datawarehouse?

Een groot voordeel van ANVA Datawarehouse is dat we moderne connectoren kunnen bieden zoals Node.js, NET Driver, PHP PDO Driver of JDBC Driver. De kosten voor het gebruik van deze innovatieve connectoren zijn op basis van fair use ingegrepen in een ANVA Backoffice abonnement. Bekijk voorbeelden van ontsluitingsmogelijkheden.

Hoe zie ik welke data is toegevoegd aan ANVA Datawarehouse?

Alle data is voorzien van tijdstempels.

Voert ANVA dagelijks een full dump uit van de gegevens uit ANVA Backoffice?

Met deze nieuwe techniek zorgen we ervoor dat de data altijd actueel is. We kiezen ervoor om wekelijks een full dump van ANVA Backoffice gegevens in ANVA Datawarehouse op te slaan. Samen met de dagelijkse verversing in het datawarehouse op basis van gewijzigde records. Deze laatste methode heet het incrementeel bijwerken van gegevens.

Kan ik zelf de frequentie van een gegevensdump uit ANVA Backoffice aanpassen?

In het eerste half jaar van 2023 kun je zelf geen aanpassingen maken in de frequentie en het type gegevensdumps (full dump versus incrementele gegevensdump). In het najaar van 2023 maken we bekend op welke termijn het mogelijk wordt om daar zelf wijzigingen in door te voeren.

Hoe kan ik specifieke real time gegevensbevragingen op ANVA Backoffice doen?

ANVA Datawarehouse is specifiek bedoeld voor ongestructureerde bulkbevraging van data die eerder via een kopie uit ANVA Backoffice zijn gehaald. Voor het real time gestructureerd opvragen van specifieke data uit ANVA Backoffice gebruik je de XML-API. Met deze API kan je gegevens ophalen en schrijven in ANVA Backoffice. Meer informatie

Over Extract

Kan ik het extracten van een full dump uitzetten?

Nee, op dit moment niet. We voeren bewust een wekelijkse full dump uit om zeker te zijn dat alle data uit ANVA Backoffice wordt ontsloten. Het bijwerken van tussentijdse gewijzigde gegevens gebeurt door het incrementeel extracten van data in de tussenliggende dagen.

Wat is de ANVA Extract module?

ANVA Extract is software van ANVA dat wij gebruiken om gegevens uit ANVA Backoffice te halen en naar het ANVA Datawarehouse te sturen. Bij de installatie en opzet van het datawarehouse voor klanten stellen onze engineers deze module correct in, zodat er wordt samengewerkt met de ANVA Backoffice installatie.

Kan ANVA Extract mislukken?

Het extract van gegevens met de ANVA Extract module is een geautomatiseerd proces en wordt op een vaste tijd gestart door een ingeplande taak. De doorlooptijd van dit proces is afhankelijk van:
a) De hoeveelheid data die wordt opgehaald en verstuurd
b) De snelheid van de server waar ANVA op draait
Als op de geplande tijd ook andere activiteiten op de server plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het installeren van een update, kan het betekenen dat het extract niet wordt gestart of afgerond. Hou hier rekening mee bij het feitelijk inplannen van back up- en batchprocessen op ANVA. Mail vragen over dit onderwerp naar dwh@anva.nl.

Over ontsluitingsmogelijkheden

Hoe leg ik een rechtstreekse koppeling met mijn eigen Snowflake Datawarehouse?

ANVA Datawarehouse direct koppelen aan een ander Snowflake datawarehouse is een fijne optie die standaard beschikbaar is voor ANVA-klanten. Dit is mogelijk wanneer je door ANVA een view op de database in het ANVA Datawarehouse laat maken.

Het delen van gegevens tussen verschillende regio’s wordt ondersteund voor Snowflake accounts die worden gehost op Amazon Web Services, Google Cloud Platform of Microsoft Azure die binnen Europa draaien.

Hoe leg ik een rechtstreekse koppeling met mijn niet-Snowflake Datawarehouse?

Dit is niet mogelijk. Wil je de gegevens uit ANVA Datawarehouse ontsluiten naar andere applicaties of datawarehouses? Gebruik dan één van de vele innovatieve connectoren zoals Snowflake JDBC, JSON, .NET.

Welke ontsluitingsmogelijkheden biedt ANVA Datawarehouse?

ANVA Datawarehouse biedt diverse moderne ontsluitingsmogelijkheden, zoals Snowflake ODBC, JDBC, JSON, .NET en een rechtstreekse koppeling met een ander Snowflake datawarehouse. Kijk voor de mogelijkheden op www.snowflake.nl

Over gebruik en kosten

Welke technische randvoorwaarden gelden voor aansluiting op ANVA Datawarehouse?

Houd rekening met deze minimale eisen:

 • minimaal benodigde ANVA-release: 51.P03.010
 • De ANVA-server moet in staat zijn contact te maken met nexus.anva.nl en AWS cloud om het uploaden van ANVA-bestanden naar het datawarehouse mogelijk te maken.
 • aansluiting op ANVA Hub
 • opvragen en inregelen van credentials

Deze credentials zijn eigendom van de klant/contracthouder en het is zonder berichtgeving niet toegestaan die te verstrekken aan derde partijen waarmee de klant samenwerkt. Via support.anva.nl kun je de credentials aanvragen bij ANVA.

Kan ik een training volgen?

Kijk voor ons actuele trainingsaanbod op Opleidingen en trainingen – ANVA

Wat kost het gebruik van ANVA Datawarehouse?

De kosten voor het gebruik van ANVA Datawarehouse worden betaald vanuit het ANVA Backoffice abonnement. Dat betekent dat ANVA geen kosten in rekening brengt voor:

 • het opzetten, inregelen en door de klant in gebruik laten nemen van het datawarehouse
 • het uitlezen van bestanden uit de ANVA Backoffice productieomgeving via de ANVA Extract module naar het datawarehouse
 • de kosten voor de datadump naar en de opslag van data in het datawarehouse
 • de kosten voor het gebruik van beschikbare connectoren op het datawarehouse met benodigde certificaten
 • de datakosten om gegevens via generieke connectoren uit het datawarehouse te halen, uitgezonderd datakosten die ontstaan door het gebruik van partneroplossingen.

Het gebruik van het datawarehouse en de kosten voor het dataverkeer naar en uit het datawarehouse levert ANVA op basis van fair use gebruik.

Wat betekent fair use gebruik van ANVA Datawarehouse?

De investering door ANVA en de operationele kosten op het ANVA-datawarehouse zijn aanzienlijk. In de gevallen dat klanten onze oplossing zoals beoogd, ter goede trouw en binnen de ANVA-richtlijnen en randvoorwaarden gebruiken, neemt ANVA de vermelde kosten voor haar rekening. In het geval ANVA ongebruikelijk of buitensporig gebruik van de oplossing vaststelt of om onduidelijke redenen voor niet realistische kosten wordt aangeslagen, nemen we contact met je op om de oorzaak te achterhalen en de setup te verbeteren. Is dat niet mogelijk, dan vallen extra kosten voor het gebruik buiten de fair use policy en zijn aanvullende kosten voor het gebruik van ANVA Datawarehouse voor ANVA-klanten van toepassing.

Over vervangen oude connectoren

Hoelang kan ik de bestaande Veryant ODBC-driver nog gebruiken?

De technische staat van de Veryant ODBC-driver op ANVA Backoffice is verouderd en kan tot continuïteitsrisico’s leiden. Om die reden stopt de support op het gebruik van deze driver op 1 september 2023 (end-of-support). Per 1 november 2023 is deze connector end-of-life. Treden na 1 november 2023 systeemfouten op in ANVA Backoffice die worden veroorzaakt door het gebruik van de Veryant ODBC-driver, dan dien je zelf deze problemen te verhelpen.

Hoelang kan ik AMIS nog gebruiken?

De technische staat van de BI-oplossing ‘AMIS’ van ANVA is verouderd. ANVA kan na 1 september 2023 geen continuïteit van AMIS garanderen. In het ANVA Datawarehouse is 24/7 een kopieset van gegevens uit ANVA Backoffice beschikbaar voor BI-doeleinden. Bijvoorbeeld via HIP, het gestandaardiseerde Hippoline Insurance Platform voor ANVA-klanten. Om die reden is het niet toegestaan om AMIS te gebruiken na 1 september 2023 (end-of-life). Treden na 1 september 2023 systeemfouten op in ANVA Backoffice en/of AMIS die worden veroorzaakt door het gebruik AMIS, dan dien je zelf deze problemen te verhelpen.

Kan ik AWACS gebruiken voor bulk bevragingen?

Nee, dit is niet toegestaan. ANVA Datawarehouse is specifiek bedoeld voor bulkbevragingen van data uit ANVA Backoffice naar ANVA Datawarehouse met behulp van ANVA Extract.

Cloud informatie

Waar kan ik de verwerkersovereenkomst vinden?

De verwerkersovereenkomst vind je terug op https://hub.anva.io/agreement/findagreement

Waar kan ik meer informatie vinden over het Snowflake Datawarehouse?

Meer informatie is hier te vinden: snowflake.com.

Waar kan ik meer informatie vinden over Matillion?

Meer informatie over de werking van Matillion is te vinden op: matillion.com

Overig

Is ANVA Datawarehouse geschikt voor acceptatie-, test- en data demo omgevingen?

Ja, het is echter niet altijd nodig om hiervoor aparte datawarehouses op te zetten. ANVA Datawarehouse belast de productieomgevingen namelijk niet. Hierdoor is het mogelijk om ook testen te draaien binnen het datawarehouse, waarbij je gebruik maakt van productiedata. Mail vragen over dit onderwerp naar dwh@anva.nl.

Is ANVA Hub technisch onderdeel van ANVA Datawarehouse?

Ja, de authenticatie verloopt via ANVA Hub. De data gaat niet door ANVA Hub heen.

Ik wil geen ANVA Datawarehouse, wat nu?

Je kunt als alternatief voor ANVA Datawarehouse gegevens vanuit ANVA Backoffice extracten naar je eigen applicatielandschap. Gebruik hiervoor de ANVA Extract module. Informeer bij onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Waar vind ik technische informatie?

Op developers.anva.nl vind je alle technische informatie over ANVA Datawarehouse, Snowflake, XML-API en alle andere beschikbare koppelingen op ANVA Backoffice en ANVA Hub.

Kan ik data demo gebruiken in combinatie met ANVA Datawarehouse?

Ja, al raden wij af om dit te doen. Het is namelijk geen objectieve weergave van een productie datasets. Wil je dit toch, dan kan dit alleen na afstemming met ANVA, aangezien er aan enkele voorwaarden voldaan moet worden.

Staat jouw vraag hier niet tussen?

Neem contact met ons op via dwh@anva.nl, we staan je graag te woord!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en schrijf je in voor de ANVA nieuwsbrief