ANVA en de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De aanscherpingen en nieuwe (administratieve) plichten die de AVG met zich meebrengt vroegen om zowel aanpassingen in uw bedrijfsprocessen als in de ANVA-software die deze processen ondersteunt. Hoewel u zelf verantwoordelijk bent om aan de richtlijnen van de AVG te voldoen zien wij het als onze rol om u hierin te faciliteren en ervoor te zorgen dat onze oplossingen geen belemmering voor u vormen. In het kader hiervan hebben wij voorafgaand aan 25 mei uitgebreid in kaart gebracht wat de aandachtspunten zijn om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de AVG.

ISO 27001 certificering

Sinds april 2017 is ANVA in het bezit van het ISO 27001 certificaat. Dit certificaat bevestigt dat ANVA de processen op het gebied van informatieveiligheid goed op orde heeft en dat uw data bij ons in goede handen zijn. U kunt erop vertrouwen dat wij passende voorzorgsmaatregelen blijven nemen om (persoons-) informatie te beschermen tegen misbruik, verlies of diefstal. Meer informatie over onze ISO-certificering en ons privacy statement vindt u hier.

Omzetting naar de verwerkersovereenkomst

Vanuit de AVG bent u verplicht om een verwerkersovereenkomst met ANVA af te sluiten, omdat wij persoonsgegevens voor u verwerken. Wij hebben onze bewerkersovereenkomst, onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), beoordeeld op specifieke nieuwe eisen die de AVG stelt en deze aangepast. Zo is de overeenkomst geactualiseerd met AVG-terminologie en hebben wij een dynamische bijlage aan deze verwerkersovereenkomst gekoppeld. Hierin worden de specifieke verwerkingsactiviteiten beschreven die horen bij de verschillende producten en diensten die u van ANVA afneemt. Deze bijlage is dynamisch gemaakt zodat u altijd over een actueel overzicht beschikt.

Bij het omzetten van de bewerkers- naar de verwerkersovereenkomst zijn wij in gesprek gegaan met Adfiz, NVGA en een aantal van onze klanten. Naast bovenstaande aanpassingen hebben we de feedback die hieruit gekomen is in goed overleg en naar tevredenheid verwerkt. Adfiz en NVGA hebben zich elk op basis daarvan naar hun leden positief uitgesproken over de toepassing van de ANVA verwerkersovereenkomst.

Heeft u vragen over onze verwerkersovereenkomst? Stuur ons gerust een e-mail of bel ons via 033 479 8200.

Aanpassingen in onze software

Om ervoor te zorgen dat onze oplossingen geen belemmering voor u vormen om aan de AVG te voldoen, hebben wij onze software op diverse gebieden aangepast en uitgebreid. Denk hierbij aan aanpassingen op het gebied van bewaartermijnen en autorisaties. In onze speciale AVG nieuwsbrief hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan deze aanpassingen. U kunt deze nieuwsbrieven teruglezen op ons serviceportaal. 

Consultancy ondersteuning AVG

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u ondersteuning kunt gebruiken bij de inrichting van uw ANVA-systeem rondom het onderwerp AVG. Onze consultants helpen u graag. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het instellen van bewaartermijnen, het afschermen van privacygevoelige informatie en het gebruik van Burgerservicenummers. Heeft u behoefte aan hulp van onze consultants of wilt u weten wat zij nog meer voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met Paul Reinhard via 033-4798200 of stuur een een e-mail.

AVG klantparticipatiegroep

Met een groep klanten wisselen we periodiek van gedachten over aanpassingen, oplossingen en werkwijzen in ANVA in het kader van de AVG. Zo komen bijvoorbeeld onderwerpen aan bod als de bewaarplicht versus het recht van vergetelheid en dataportabiliteit.

MEER WETEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ANVA?

Mail of bel ons gewoon even!

033 - 4798200 Mail ons