Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten en diensten door ANVA de navolgende Algemene voorwaarden van toepassing:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2004

Op overeenkomsten gesloten vóór 2016 zijn de Algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder nummer 99/10 op 11 maart 2004. Indien de verlening van SaaS-diensten deel uitmaakt van de aanbieding of overeenkomst, zijn hierop tevens de voorwaarden van toepassing van ons SaaS-Addendum. Deze voorwaarden, inclusief het SaaS-Addendum, kunt u hier downloaden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016

Op in of na 2016 gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van de branchevereniging Nederland ICT van toepassing (versie 2014) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, tezamen met het voor u toepasselijke Addendum op die voorwaarden:

MEER WETEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ANVA?

Mail of bel ons gewoon even!

033 - 4798200 Mail ons